Welkom in Jampa’s Mandala

Status

Welkom in Jampa’s Mandala. Sarva Mangalam , moge alles voorspoedig voor je zijn !

Jampa’s Mandala is een onafhankelijk boeddhistisch blog voor iedereen die belangstelling

voor het boeddhisme heeft. Ik ben een beoefenaar in de Tibetaanse richting.

Reis met me mee langs de boeddhistische heilige plaatsen in India :

Op dit blog ( film en foto) klik op :

https://jampasmandala.wordpress.com/category/buddhayatra-2011/

De films van mijn boeddhistische pelgrimstocht. Klik op :

http://www.youtube.com/playlist?list=PL479146176BE1B2D3&feature=plcp

JAMPA’S MANDALA OP FACEBOOK : http://www.facebook.com/jampasmandala

JAMPA’S MANDALA OP VIMEO           : https://vimeo.com/channels/jampasmandala

SHARE YOUR IDEAS : https://plus.google.com/u/0/communities/105219811092375220321

2558 BE

Jampa's Mandala

Borobudur 200 jaar geleden herontdekt.

Standaard

image

De Indonesische krant Kompas had op 24 september een artikel over de Borobudur. Naar de mening van Kompas bestaat de Borobudur dit jaar 200 jaar.
Now Jakarta was iets precieser: het was 200 jaar geleden dat de Borobudur werd herontdekt. In 1814 liet Thomas Stamford Raffles, goeverneur van Java en niet onbekend in Singapore een zekere Cornelius een archeologische expeditie opzetten die de dorpen rond de Borobudur moest gaan onderzoeken. Het bestaan van de Borobudur als zodanig was in die tijd dus al bekend. Zoals we weten zijn het vooral Nederlanders geweest die werkzaam zijn geweest aan de restauratie van de Borobudur en het vastleggen van de geschiedenis, legenden, en boeddhistische (semi-)canonieke verhalen die er mee verbonden zijn — in eerste instantie de Geboorteverhalen (Játaka). (De drie bovenste lagen van het bouwwerk tonen de verhalen uit de mahāyana Avatámsaka soetra, en de architectonische structuur als zodanig is gebaseerd op de “theorie” uit de Avatámsaka.)
image

Advies

Standaard

Het is goed je niet al te druk te maken over je huidige leven.
Besteedt veel van je tijd aan dharma.
Je bent er over 100 jaar of minder niet meer.
Je continuum van karmische daden is dan al lang op een andere plaats.
Je lichaam is verlaten als een lege hotelkamer.
Niemand sterft samen.
Je sterft alleen.
Niets van wat je koestert kun je meenemen naar een volgend bestaan.
Men vindt je lege schoenen naast je lege bed.
Een oude foto misschien.
Herinneringen aan wie je eens was vervagen met de tijd.
Het enige wat blijft is dharma.
Beoefen daarom met volharding.
Werk daarom aan een goed hart , warme gevoelens  en vriendelijkheid
Want dat is de essentie van het boeddhistisch onderricht.

Dalai Lama : Er komt geen nieuwe Dalai Lama

Standaard

image

De Dalai Lama heeft in een interview aan de Duitse krant Welt am Sonntag gezegd dat hij de laatste Tibetaanse geestelijke leider is, en dat daarmee een eeuwenoude religieuze traditie zal eindigen. Zijn opmerkingen in het interview waren nog explicieter dan een vorige waarin hij zei dat (het instituut van) de Dalai Lama zijn doel heeft gediend. Inmiddels heeft de officiële woordvoerder van de Dalai Lama gezegd dat deze quote uit een veel breder antwoord van de Dalai Lama is gedistilleerd en dat deze tot verwarring en verdriet heeft geleid onder Tibetanen.

In het interview van afgelopen zondag zegt hij onder meer: ‘We hebben bijna vijf eeuwen lang een Dalai Lama gehad. De veertiende Dalai Lama is nu zeer populair. Laten we (deze traditie) voltooien met een populaire Dalai Lama.’ Om lachend toe te voegen dat ‘als er een zwakke Dalai Lama komt dat een schande zal zijn.’ Het Tibetaans boeddhisme is volgens de Dalai Lama niet afhankelijk van één enkel individu. ‘We hebben een zeer goede organisatiestructuur met hoogopgeleide monniken en geleerden.’

De Dalai Lama, winnaar van de Nobelprijs voor de vrede in 2011, stootte enkele jaren geleden al zijn politieke taken af. Maar hij is nog steeds de meest uitgesproken en krachtige leider voor de Tibetanen in ballingschap als in Tibet zelf. De interviewer van Welt am Sonntag vroeg de geestelijk leider hoe lang hij nog zijn taken kan uitvoeren. De Dalai Lama (79): ‘De artsen zeggen dat ik wel honderd jaar oud kan worden. Maar in mijn dromen zal ik sterven op de leeftijd van 113 jaar.’ Op de vraag of hij mogelijk ooit kan terugkeren naar Tibet, zei hij: ‘Ja, ik ben daar zeker van. China kan zich niet langer isoleren maar moet voldoen aan de wereldwijde trend naar een democratische samenleving.’

In een reactie van negen september meldt de officiële woordvoerder van de Dalai Lama in India, Ganden Phodrang, in een bericht van VOA Tibet, dat de quote waarin de Dalai Lama zegt dat hij de laatste Dalai Lama zal zijn,  onvolledig is en een opmerking is uit een veel langer en vollediger antwoord op een vraag over reïncarnatie, waarin de Dalai Lama verklaarde dat de uiteindelijke beslissing op het doorgaan of stoppen van de instelling van het instituut van de Dalai Lama bepaald zal worden door het Tibetaanse volk.

De standpunt,  dat de Tibetanen de ultieme arbiter zijn over het continueren van dat orgaan van de Dalai Lama, is niet nieuw en wordt volgens de woordvoerder al jaren geuit door de Dalai Lama. Wat nog belangrijker is, in de afgelopen jaren heeft de Dalai Lama twee belangrijke factoren met betrekking tot zijn mogelijke reïncarnatie benadrukt: ten eerste dat hij op deze kwestie reageert na nauw en langdurig overleg met hoge Tibetaanse religieuze hoofden. En, als hij zou beslissen om terug te keren  als de vijftiende Dalai Lama, het logisch voor hem zou zijn om geboren te worden in een omgeving waarin hij kan blijven werken aan de dingen waarmee hij zijn hele leven al bezig is, en niet in Tibet, onder de huidige voorwaarden.

Bron Al Jazeera en VOA. Update 9 september 18.42 uur.

Yab yum

Standaard

image

Het ‘Windpaard’ (lungta) draagt het wensvervullend juweel op zijn rug. In de hoeken staan vier wezens: twee bovennatuurlijk, en twee echte, met uitsterven bedreigde soorten: de Garuda (de mythische vogel) en de draak, respectievelijk de tijger en de sneeuwleeuw. Tussen deze beelden staan heilige mantras.”
image

Zicht

Onze geest is zo groot als alle universa. Ze wordt door in eonen van tijd opgebouwd karma verduisterd. De boeddhanatuur is als een heldere hemel in mei.
Jij ligt in het groene gras , tijdloos , en er zijn geen wolken.Je bent een met alles en je vergeet jezelf. Er is geen dualisme meer , geen ik en jij , geen dit en dat ,
je verkeert in je ware geest die er altijd al was en er altijd al zal zijn…….. Mediteer even hierop.
Alles is leeg aan inherent bestaan , alles bestaat slechts relatief. De leegte is vol aan relatief bestaan.Het relatief bestaan is leeg aan inherent (=zelfstandig) bestaan.
We jagen , zonder wijsheid , alleen illusies na. We zien niet dat alles elkaar nodig heeft in een grote kosmische liefde.Als je de leegte van alles en jezelf ziet , zie je ook die liefde en is er maar een ding over : Groot Mededogen met alle lijdende wezens.Als je het mededogen beoefent ontdek je de leegte aan inherent bestaan.
Beide aspecten komen voort uit elkaar in het kosmische huwelijk van de mannelijke en vrouwelijke boeddha’s.(essentie van tantra).
De extase van de kosmische liefde.
Dan verschijnen er donkere wolken aan de hemel en een wind steekt op.Die wind draagt je geest naar gebonden oorden. Je voelt je pijn , je onvolkomenheid ,
je falen en je spijt. Het Zicht is weg . Er komt duisternis.Je voelt je einde naderen en de koude adem van de Heer des Doods blaast door je knoken.
De as ( pali: kha) in je leven zit scheef (dhuk) . Er is geen grote gelukzaligheid .De as (kha) zit niet meer in het midden zonder frictie (sukh).

Maar , soms is er die mens die je weer wat zicht geeft , die de wolken wegblaast als een lentebries. De zonnestralen verwarmen je koude knoken weer en er gloort hoop. Even ervaar je Mahasukkha. Grote gelukzaligheid in leegte. De partners vinden elkaar weer en gaan weer op in elkaar.

Doe iedere dag 1 negatief ding minder en 1 positief ding meer. De zon van verlichting zal weer gaan schijnen. Als je karma zuiverder wordt nemen de aanknopingspunten voor positief karma in het kwadraat toe. Je Guru is er altijd geweest en hij zal verschijnen en je thuisbrengen.

Pas op voor haat. Praktiseer compassie

Standaard

image

Het boeddhisme kent verschrikkelijke beschrijvingen van martelingen in de hellewereld. Ik ga ze hier niet noemen nu de wereld kennis neemt van de meest verschrikkelijke daden begaan tegen kinderen, vrouwen en mannen in het Midden Oosten.
De gruwelen van de hel zijn op dit moment aanwezig op drie uur vliegen van hier. Verblind door een moorddadig conceptueel denken in vergiftigde geesten gaat het moorden door op ongekende schaal.
Moeten wij nu ook ontsteken in een blinde haat ? Nee, natuurlijk niet.
Alle lijden , alle waanbeelden , alle ellende komen voort uit onwetendheid. ( sk. avidya ) zegt de Boeddha , de man die zijn onwetendheid ophief onder de bodhiboom.
Alle levende wezens hebben de boeddha-natuur. Met nadruk gezegd : alle. Dus ook de onwetenden, de dolenden en ook de wezens die de meest afschuwelijk daden plegen. Zij kunnen als er iets van kennis in hen doordringt hun negatief karma zuiveren.
Angulimala doodde 999 mensen , werd later een discipel van de Boeddha en bereikte het nirvana.

Beoefenaars dienen hun compassie uit te spreiden naar alle levende wezens. Je vijand is je grootste leraar.
image

If, in return for not the slightest wrong of mine,
Someone were to cut off even my very head,
Through the power of compassion to take all his negative actions
Upon myself is the practice of a bodhisattva.

From :
The 37 practices of the bodhisattva

Het ontwikkelen van gelijkmoedigheid

Standaard

Root Institute for Wisdom Culture Bodhgaya India                                                                                                     foto : jampa 2011

While in Bodhgaya in october 2011 I stayed with you at the Root Institute.
Between meditation and visiting Holy Places I translated The Wish-fulfilling Golden Sun of the Mahayana Thought Training by Lama Zopa Rinpoche in my native Dutch language. Please accept this translation of this wonderful text. 

Het ontwikkelen van gelijkmoedigheid   De Mahayana Evenwichts-meditatie

door Lama Zopa Rinpoche

Denk : het is nooit genoeg om alleen zelfbevrijding na te streven. Gehechtheid aan persoonlijke vrede en hier alleen naar streven is zelfzuchtig en wreed.
Visualiseer dat je omringt bent door alle voelende wezens , met je moeder links van je zittend en je vader rechts van je zittend. Visualiseer voor je een vijand, iemand die een hekel aan je heeft of die je kwaad wil doen. Achter je , plaats je je beste vriend, de persoon tot wie je je het meest aangetrokken voelt . Aan de zijkant, visualiseer je een vreemdeling, iemand voor wie je gevoelens neutraal zijn.

Denk: Er is helemaal geen reden voor mij om gehecht te zijn aan mijn vriend en hem te helpen of om mijn vijand te haten en te schaden. Als ik alleen maar naar mijn eigen vrede zou streven, zou er geen reden voor mij zijn om menselijk geboren te zijn. Zelfs als een dier , zou ik hiernaar streven. De verschillende dieren hebben het zelfde doel als veel hoogopgeleide mensen – zelfgeluk – en creeren veel negatieve handelingen, zoals vechten met en het vernietigen van vijanden, anderen bedriegen enzovoort, allemaal in het najagen van hun eigen geluk. Er is bijna geen verschil tussen hen en ons afgezien van hun vorm.

Het belangrijkste doel van mijn menselijke geboorte is om te streven naar en het bereiken van hogere doelen : namelijk om ieder levend wezen naar altijddurend geluk te leiden. Dit is iets wat een dier nooit kan doen.

Precies zoals ik lijden wil vermijden en geluk wil vinden zo doen ook andere levende wezens dit. Daarom zijn ikzelf en alle andere bewuste wezens gelijk aan elkaar en is er geen logische reden voor mij om meer om mijzelf te geven dan om anderen of om vijanden of welk ander ander bewust wezen dan ook te schaden.

Ontelbare wedergeboorten lang heb ik onderscheid gemaakt tussen andere wezens als vriend, als vijand of vreemdeling door middel van het zelf-ik-bewustzijn. Chandrakirti zei :”Waar zelf-ik-bewustzijn is , is onderscheid maken naar “de ander”. Uit het onderscheid maken tussen jezelf en de ander komt gehechtheid en haat voort”.
Alle ongeluk komt voort uit het handelen onder invloed van deze negatieve gedachten. Het zelf-ik-bewustzijn veroorzaakt gehechtheid aan het zelf, dat gehechtheid aan mijn eigen geluk voortbrengt.

De hele reeks van negatieve geestesgesteldheden komt uit bovenstaand voort. Kwaadheid wordt veroorzaakt door hebzucht en gehechtheid aan het zelf en laat mij onderscheid maken door het scheppen van het zelf . Het brengt me tot het onderscheid maken tussen wie mijn geluk verstoort en wie niet. Op deze wijze scheppen we de vijand. Gehechtheid creeert de vriend, die helpt en het bepaalt wie de vijand is die hindert. Onwetendheid bestempelt diegenen die noch helpen noch hinderen als vreemden.

Kwaadheid brengt mij ertoe de vijand te haten en te schaden ; gehechtheid brengt mij ertoe aan mijn vriend gehecht te raken en hem te helpen ; en onwetendheid brengt mij ertoe te denken dat de vreemde een permanente natuur heeft. Door zo te handelen onder de invloed van deze negatieve geestesgesteldheden laat ik mijzelf belanden in moeilijke situaties vol lijden.

Gehechtheid schept gevaar en lijden voor mijzelf en anderen. De hele aarde loopt het risico te ontploffen. Gehechtheid brengt geen vrede en brengt allleen maar lijden.

Sinds beginloze tijden hebben de twee negatieve handelingen van het helpen uit gehechtheid en het schade toebrengen uit kwaadheid mij in samsarisch lijden geworpen en daarmee het onmogelijk voor mij gemaakt om de perfecte vrede van bevrijding en verlichting te bereiken.

Negatieve daden laten indrukken achter op het bewustzijn. Deze rijpen daarna in eindeloze ervaringen van lijden. Als ik zo blijf handelen zal ik hetzelfde lijden steeds weer eonen-lang ervaren en zal ik nooit realisaties ontvangen laat staan velichting bereiken.

De drie objecten van vriend, vijand en vreemde zijn vals en verkeerd bestempeld om extreme en tijdelijke redenen. De huidige vriend, vijand en vreemde zijn niet altijd vriend, vijand en vreemde geweest in mijn ontelbare vorige levens. Zelfs de vijand van vorig jaar kan dit jaar mijn vriend worden en de vriend van gisteren kan mijn vijand van vandaag worden. Het kan allemaal in een uurtje veranderen en dat doet het zo vanwege gehechtheid aan dingen als voedsel, kleding en reputatie.

Heer Boeddha zei : “In een ander leven , wordt de vader de zoon, de moeder, de echtgenoot, de vijand een vriend. Het verandert voortdurend. In het cyclische bestaan is niets zeker.” Daarom is er geen reden om gehecht te zijn aan vrienden of om vijanden te haten.

Als het onwetende, zelf-ik concept en zijn objecten waar waren, dan zouden de drie bepalingen van vriend, vijand en vreemde bestaan hebben vanaf ontelbare vorige levens hiervoor en ze zouden voortgaan te bestaan door het heden tot voorbij de Verlichting. Dit zou complete nonsens maken van het concept van Verlichting, want de geest van de Boeddha is volledig vrij van waanbeelden en indrukken die zulk onderscheid maken.

Uit mededogen leerde Heer Boeddha ons de Evenwichtsmeditatie zodat ook ik vrij van waanbeelden, indrukken en onwetende onderscheiding kan geraken…. De concepten van vriend, vijand en vreemde zijn vals want zij en hun basis zijn totale illusie. Er is geen zelf-ik.

Mijn kamertje in Bodhgaya. Foto : Jampa 2011

Mijn problemen zijn niet door de vijand geschapen maar door mijzelf. In mijn vorige levens heb ik anderen geschaad uit onwetendheid en de gevolgen hiervan zijn in dit leven teruggekomen met als gevolg problemen en lijden voor mij.

Heer Boeddha zei : “In vorige levens heb ik jullie allemaal eerder gedod en hebben jullie mij afgeslacht. Waarom zouden we gehecht zijn aan elkaar ? “
Candrakirti sprak : “Het is dwaas en onwetend om een aanval van een vijand met wraak te vergelden in de hoop om er een einde aan te maken, omdat de vergelding alleen maar meer lijden brengt.”
Daarom is er geen reden voor vergelding.

De vijand is het object van mijn beoefening van geduld, die mij helpt mijn kwaadheid te overwinnen. Ik moet deze vijand niet haten want hij brengt vrede in mijn geest.

De vijand is oneindig meer kostbaar dan welke materieel bezit dan ook. Hij is de bron van al mijn vorige, huidige en toekomstige geluk. Ik moet de vijand nooit haten. Welk bezit dan ook kan opgegeven worden voor zijn vrede.

Een vijand is mijn grootste behoefte, de bron van de Verlichting van alle wezens , die van mijzelf inbegrepen. De vijand is mijn kostbaarste bezit. Voor zijn vrede kan ik mijzelf opgeven.
De vijand die me geestelijk en lichamelijk schade toebrengt is onder de controle van zijn negatieve geest. Hij is als de stok die iemand gebruikt om een ander te slaan. Er is geen reden om door boos te worden of door wraak te nemen de vijand kwaad te berokkenen. Het is niet zijn schuld ; net zoals de pijn die ik ervaar door een klap niet de schuld is van de stok.
Vanaf nu moet ik nooit meer de vijand of enig ander levend wezen haten of schade toebrengen. Vanaf nu moet ik nooit meer de vijand of welk ander levend wezen dan ook haten of schade berokkenen.

Als ik heldere wijsheid bezat zou ik zien dat het schaden van anderen uit haatgevoelens het mijzelf schaden is uit haat. Vanzelfsprekend dien ik niemand anders te schaden.

Alle voelende wezens , inclusief de vijand , zijn het object van mededogen van Heer Boeddha. De ontelbare boeddha’s houden de vijand en alle levende wezens liefdevol aan hun hart. Daarom is een ander schaden toebrengen , al is het maar heel weinig , gelijk aan het schade toebrengen aan de oneindige boeddha’s.

De Boeddha beschouwt alle voelende wezens , inclusief vijanden , als belangrijker dan zichzelf. Gedachtenloos een ander schaden ten eigen voordele is de daad van een geest van steen.

De vijand en alle andere voelende wezens zijn ontelbare keren mijn moeder geweeest. Het heilige lichaam, de spraak en de geest van de oneindige boeddha’s zijn de dienaar van alle wezens , de vijanden inbegrepen. Daarom moet ik nooit enig ander levend wezen schaden.

Mijn ergste vijand is de onwetendheid in mijn eigen geest. Een uiterlijke vijand vernietigen in plaats van mijn eigen onwetendheid is als een vriend per ongeluk doden door hem aan te zien als een vijand. Ik moet de uiterlijke vijand niet schaden maar de innerlijke vijand, de feitelijke oorzaak van al mijn lijden, bestrijden.

Door de transcendente realisaties gebaseerd op de evenwichts-meditatie zal geen bodhisattva een ander voelend wezen ooit als een vijand zien, zelfs al zou die zich tegen hem keren.

De vijand is slechts een concept voortgebracht door mijn haat, net zoals vrienden en vreemden concepten zijn voortgebracht door mijn gehechtheid en onwetendheid. Ik dien de vervormde perepties van mijn negatieve gedachten niet geloven.

Als ik met mijn wijsheidsoog onderzoek, zal ik nooit mijn door gehechtheid ontstane vriend of mijn door haat ontstane vijand waar dan ook vinden, noch binnen noch buiten hun lichamen. Wijsheid vertelt mij dat ze slechts benamingen zijn.
Door al deze redenen, kan ik nu duidelijk zien hoe dom en onzinnig ik ben geweest gedurende beginloze levens.
Als je deze evenwichts-meditatie zou kunnen realiseren zou het je kostbaarste zijn. Evenwichtigheid brengt vrede aan ontelbare wezens en aan al je toekomstige levens.

Colophon : Deze meditatie komt uit Lama Zopa Rinpoche’s boek “The Wish-fulfilling Golden Sun of the Mahayana Thought Training’’ Kopan Monastery, 1974 Rinpoche heeft het als meer dan de standaard Evenwichts Meditatie beschreven omdat hij er een aantal technieken om kwaadheid te bemeesteren en geduld te beoefenen aan heeft toegevoegd.
Dutch translation Jampa Gyatso done in Bodhgaya India october 2011.


Karma of hoe we ons lot in eigen hand hebben

Standaard

Karma of hoe we ons lot in eigen hand hebben                          

Alles wat we waarnemen is afhankelijk van ons karma
Het is een resultaat van ons karma
We kunnen de verschijnselen positief en negatief waarnemen
Verschijnselen komen voort uit de geest en mentale omstandigheden
De geest kan getraind worden om steeds positiever waar te nemen.
Geluk en lijden zijn afhankelijk van onze geest.

1 Karma is definitief. Positief karma veroorzaakt positief resultaat    (geluk)
negatief karma veroorzaakt negatief resultaat (lijden)
geluk kan niet voortkomen uit negatief karma
lijden kan niet voortkomen uit positief karma

2 Karma vermenigvuldigt zich
Tenzij negatief karma gezuiverd wordt zal het zich in het kwadraat
Vermenigvuldigen
Positief karma vermenigvuldigt zich ook in het kwadraat

3 Een karmisch gevolg treedt alleen op na een oorzaak
We kunnen niet de gevolgen ondergaan van karma wat we niet
Veroorzaakt hebben

4 Het verloop van karma is niet te veranderen.Het karma is pas voorbij als
we het gevolg hebben beleefd. Karma verdwijnt niet zo maar.Vroeg of laat
zullen we gevolgen ondergaan.

Karma is vooral een gedachtenpatroon waardoor we een gewoonte vormen ten opzichte van de dingen. De gedachtepatronen worden gewoontes in onze geest en die gewoontes worden karma genoemd.

De drie soorten gevolgen van karma.

1 Het volledig rijpe gevolg
Als gevolg van ondeugdzame handelingen worden we geboren in lagere rijken
En als gevolg van deugdzame handelingen worden we geboren in hogere rijken

2 Het gevolg identiek met de oorzaak
Als gevolg van ondeugdzame handelingen zoals doden ,krijgen we een kort leven
En als gevolg van van de gewoonte om te doden in vorige levens krijgen we de zelfde
neiging tot de zelfde negatieve daden en genieten er ook van.
3 Het gevolg met betrekking tot de omgeving
Dit heeft te maken met de uiterlijke omstandigheden. Dus bijvoorbeeld de gewoonte om te
doden leidt tot geboorte in onaangename plaatsen.


De vier methoden om negatief karma te zuiveren
Oorzaak en gevolg zijn twee heel verschillende dingen. We moeten de oorzaken wegnemen om de    gevolgen niet meer te hoeven ervaren.Dit kan door zuivering van negatief karma.
Dit gebeurt door toepassing van de Vier Krachten :

1 De kracht van spijt
Je moet oprecht spijt hebben van je negatieve daad

2 De kracht van beslissing
Je moet je negatieve daden niet meer willen herhalen

3 De kracht van tegengif
Dit zijn de deugdzame handelingen om karma te zuiveren , zoals het leven van anderen beschermen,
zieken helpen , liefdadigheid , schenkingen doen, meditaties verrichten, de verlichtingsgeest
beoefenen en andere goede daden.

4 De kracht van ondersteuning
Dit is in het boeddhisme het nemen van Toevlucht tot de Drie Juwelen en de motivatie van bodhicitta
of wel de verlichtingsgeest van het altruïsme.

Alleen deze vier krachten samen kunnen negatief karma zuiveren.

Positief karma voor alle levende wezens

Negatief karma is schadelijk voor ons. Dit is een belangrijk inzicht. Naast spijt betonen is het van het grootste belang dat we onze geest disciplineren.
Daarom hangt alles af van onze motivatie.
Het belangrijkste is de motivatie te ontwikkelen van een altruïstische instelling . Alle heilzame daden moeten onstaan uit de motivatie om goed te doen voor alle levende wezens.
We mediteren op de liefdevolle vriendelijkheid voor alle wezen of dat alle wezens vrij zijn van lijden.
We kunnen dan net zo veel verdienste vergaren als er wezens zijn. En er zijn ontelbare wezens dus is er ontelbare verdienste te vergaren.
Wie alleen verdienste voor zich zelf vergaart zorgt er voor dat de verdienste zich niet vermenigvuldigt.

dorje

Geef kwaadheid geen kans

Standaard

Kwaadheid vernietigt alles wat goed is.
Wrok maakt dat je verdriet niet kunt verwerken.
Je kunt vuur niet met vuur bestrijden.
Herdenk de slachtoffers met mededogen in je hart.
Zelfs de daders handelden uit totale onwetendheid.
Zij zagen niet hoe zij met hun misdaad het menselijke in zichzelf doodden.
Zet het goede uit het leven van de slachtoffers voort in het leven.
Hervind elkaar…..