Categorie archief: POEZIE

Wijs

Standaard

wp-1471774351455.jpeg

De mensen zijn bang voor de stilte

Hun zintuigen moeten voortdurend bevredigd worden

Hun angst neemt toe als de stilte hen beklemt

De mensen zijn bang voor de leegte

Hun zintuigen zoeken voortdurend naar vastigheid

Hun angst neemt toe als de leegte hen beklemt

Omarm de stilte

Hecht je niet aan al die indrukken

Word vrij

Zie de leegte van alle dingen en jezelf

Word wijs

Jampa Gyatso

 

Zonder dharma ?

Standaard

Zonder dharma kan ik niet.
Dan ben ik overgeleverd aan de stormen van het karma.
Zonder dharma is er geen toevlucht.
In de winden van karma waai ik alle kanten op.
Dharma is veiligheid in de maalstorm van het leven.
Dharma is inzicht.
Dharma is wijsheid.
Dharma is mededogen.
Dharma sluit de onwetendheid af.
Dharma zuivert.
Dharma is waarheid.
Zoek de waarheid van het pad,
Er is geen ander toevluchtsoord.

Jampa Lees de rest van dit bericht

verlangen is dood

Standaard

in oneindig verlangen
schuilt de dood

de dood die weerkomt
in uitzichtloze cycli

zie de leegte van dit dorsten
naar steeds meer

leeg je geest en open je hart
alles is onderling afhankelijk

verbonden in vergankelijkheid
en geconditioneerd

zuiver je daden
van vroeger en in het nu

realiseer een goed hart
en laat liefde en mededogen stromen

nirvana is overal

jampa

Vertrouwen

Standaard

De lucht is diepblauw
Als op een zomerdag
Zij is zuiver

De wolk is donkergrijs
Als op een novemberdag
Zij is vol beroering

Ze schuift voor de diepblauwe lucht
En mijn gemoed wordt koud
Maar door concentratie op wat erachter ligt
Hervind ik vrede

Spirituele Meester

Standaard

Spirituele Meester

Nu u uw lichaam verlaten hebt

Kijkt u op ons neer met uw onmetelijk mededogen en uw grote liefde

En hoewel wij niet altijd aandachtige leerlingen waren

Blijft u vol liefde voor ons

U sluit alle voelende wezens in uw hart

U hart is vol wijsheid en mededogen

Wij zullen , uw lessen indachtig , verder werken aan de bevrijding van alle voelende wezens

Moge u weerkeren om een toevlucht te zijn voor de voelende wezens

Moge zij allen bevrijd worden door uw voorbeeld

Want buiten u is er geen verlichting

Geen bevrijding van lijden en onvrede

Geen innerlijke vrede

In u is u openheid en licht

Komend uit het Sneeuwland bracht u Boeddha’s Pad

De Weg naar bevrijding

De Weg naar de realisatie van ons hoogste potentieel

Met onze fortuinlijke geboorte in gedachte

Zullen wij onze geloften houden

Uw overleveringslijn voortzetten

en de lessen van Gen Lamrimpa , door u doorgegeven in ons hart opnemen.

Met de zegeningen van de Boeddha’s , bodhisattva’s, daka’s , dakini’s en dharmabeschermers

Zullen wij uw opdracht gestand houden.

Mogen alle wezens geluk vinden en de oorzaken van geluk

Mogen alle wezen vrij zijn van lijden en de oorzaken van lijden

Mogen alle wezens nooit gescheiden zijn van het grote geluk  dat

voorbij  alle lijden is

Mogen alle wezens in gelijkmoedigheid verkeren vrij van gehechtheid

Mogen alle voelende wezens bevrijd worden door uw groot mededogen in de tien richtingen.

Bij het heengaan van de Eerwaarde Geshe Konchog Lhundup
Jampa Gyatso
Citaat

er zijn meer sterren dan
zandkorrels op aarde

in mijn geest
bevindt zich de hele kosmos
een volle leegte gevangen in de paradox van het bestaan
verlangen naar helder licht
laat los dit verlangen
de weg is het doel
de boeddha’s tonen zich in mededogen

jampa

Al

Citaat

kom los uit je voortdurende hechting aan dit bestaan
verwerp de alsmaar voortgaande begoocheling
kijk naar het eeuwige rad
zoek de spiraal en vind je ware zelf in warm mededogen voor al wat leeft
je moeders aeonen terug tot nu
neem hun lot tot het jouwe
maak je adem tot je instrument
afhankelijk ontstaan is de sleutel tot het grote zien
zie het permanent en laat je liefde stromen
nu zijn je mogelijkheden onbeperkt
je oorsprong is ontsloten
jampa

los

Madeira

Standaard

Ik was op een prachtig eiland

In de Atlantische Oceaan

Ver weg van hier

Mijn geliefden lachten in de eeuwige lente zon

Het scheen mij goed zo.

Ver weg achter nevelen en mist

Was het leven vol

En draaide het wiel lui

En scheen’t mij eeuwig te duren.

De bloesem lag op het groene gras

Het zonlicht verwarmde mijn gezicht

Een steentje viel van de klif.

De val stond stil in het nu.

De oceaan schitterde diep in het gouden licht

Toen de zon in rood gewaad

Zijn stralen in het water begroef

Rezen een miljoen sterren

Briljanten in nachtelijk brokaat

Hoe schoon toont zich de spiegel

Als een volle maan in een stil meer

jampa

Citaat

Leven

Als ik dood ga

Gaat mijn ik dood

Ik verlaat mijn lichaam niet

Maar mijn lichaam valt uiteen en verlaat mij

Mijn dode ik lost op

De golf vloeit terug in de oceaan

Dat lichaam blijk ik niet te zijn

Een wolk schuift voorbij

En de blauwe hemel van zuiver gewaarzijn straalt

Die wolk was ik

Opgelost in oneindig licht

Ontwaakt en in het ware zelf

Jampa

Leven