Categorie archief: MENSENRECHTEN

Chinees toerisme in Tibet is culturele genocide

Standaard

Het toenemend aantal toeristen in Tibet levert de lokale bevolking nauwelijks winst op. Integendeel. Cultuur en eigenheid van het land en bevolking worden ernstig aangetast. Het Chinese overheidsbeleid trachten de economische groei van Tibet te versnellen. Dat tast echte het voortbestaan van de unieke Tibetaanse cultuur en identiteit aan. Een van de pijlers van die economische ontwikkeling is het toerisme.

Chinees toerisme Tibet, poseren voor cameraTerwijl de autoriteiten trots exponentiële groeicijfers verkondigen en Tibet in China aanprijzen als een ‘exotische bestemming met een mysterieuze cultuur in een spectaculair landschap’, worden de Tibetanen buitengesloten en wordt de controle over het Tibetaans boeddhisme in Tibet verder aangescherpt. China gebruikte de groeiende toeristenindustrie als een van de dekmantels voor toenemende repressie en marginalisering van de Tibetanen.

De opening van de spoorlijn naar Lhasa in 2006 zorgde voor een explosieve toename van het aantal Chinese migranten naar Tibet. In 2007 verder boden het aantal toeristen naar 4 miljoen. De massale protesten in 2008 riepen het toerisme naar de hoofdstad Lhasa tijdelijk een halt toe en het aantal liep met bijna de helft terug. Sindsdien vindt er met enorme overheidsuitgaven en campagnes weer een opleving plaats. Volgens het toerismebureau van de Tibetaanse autonome regio (TAR) was het aantal toeristen in 2010 6,9 miljoen en worden er in 2012 zelfs 10 miljoen verwacht. Nieuwe grote infrastructuurprojecten worden gerealiseerd om de groeiende stroom Chinese toeristen – en migranten – aan te voeren. Lhasa is via de spoorlijn met al zeven grote Chinese steden verbonden en er zijn vijf commerciële vliegvelden in Tibet.

Chinees toerisme Tibet, toeristenDe Chinese regering heeft omvangrijke plannen om de Tibetaanse cultuur en natuur te vercommercialiseren. Daar vallen pelgrims bestemmingen zoals de heilige berg Kailash en meren als Yamdrok Tso onder. In juli werd de bouw van een groot cultuurproject aangekondigd. De autoriteiten investeren drie miljard euro in het pretpark over de Tibetaanse cultuur in de buurt van Lhasa. Xinhua citeerde de onderburgemeester van Lhasa: ‘Het levend museumproject is opgezet om de toeristische naam van Tibet te verbeteren en het moet een mijlpaal zijn in de cultuurindustrie.’

Volgens het staatspersbureau moet het project binnen drie à vijf jaar voltooid zijn. Het thema is de Chinese prinses Wencheng, die in de zevende eeuw de Tibetaanse koning Songsten Gampo duwde. China baseert zijn aanspraken op Tibet op die verbintenis. Door een karikatuur van de Tibetaanse historie en cultuur te maken, probeert China de geschiedenis van Tibet te herschrijven en de Tibetaanse cultuur en identiteit te vervangen door een communistische versie.

Het Tibetaans boeddhisme is voor China een primair doelwit voor de commercialisering van de Tibetaanse cultuur. Waar eens honderden monniken op binnenplaatsen van kloosters debatteerden, staan nu souvenirkramen en kunnen toeristen in pseudo traditionele Tibetaanse dracht voor camera’s poseren. Even oude kloosters, zoals Samye en Tashilhunpo, hoe zijn van een boeddhistische studiecentra omgevormd tot commerciële ondernemingen.

Chinees toerisme in Tibet, LhasaHet aantal monniken en nonnen is drastisch teruggebracht en de traditionele leer wordt aangevuld met de communistische leer en propaganda. Chinezen verkleed als monniken brengen voor exorbitante prijzen Tibetaanse wierook, gebedsvlaggen en andere boeddhistische souvenirs aan de man. De bekende Tibetaanse schrijfster Woeser schreef in een blog dat buitenstaanders hierdoor een verkeerd beeld krijgen van het Tibetaans boeddhisme. ‘Nep boeddhisme heeft de kloosters geïnfiltreerd.’

Toerisme vormt voor de Chinese regering een belangrijke inkomstenbron. In de Tibetaanse autonome regio (TAR) waren de inkomsten uit toerisme in 2007 0.4 miljard euro. Naar verwachting is dat in 2012 zelfs € 1,23 miljard. Deze inkomsten zouden kunnen bijdragen aan opleidingen en werkgelegenheid voor Tibetanen. In de praktijk gebeurt dat niet en worden zij verder gemarginaliseerd. Zo worden de Tibetaanse gidsen vervangen door Chinese gidsen. Deze schotelen een Chinese versie van de cultuur voor, zodat dit Tibetanen niet langer rentmeesters zijn van hun eigen unieke cultuur. Ook taxichauffeurs en eigenaren van restaurants en hotels zijn vooral Chinese migranten.

Analisten melden dat een groot deel van de inkomsten uit toerisme de regio verlaat. De econoom Andrew Fischer, die gespecialiseerd is in China en Tibet, zei: “de meeste toeristen die de TAR bezoeken zijn Chinezen en zij verblijven meestal in Chinese hotels aan de westkant van Lhasa dicht bij een overvloedig aanbod van Chinese restaurants en entertainmentcentra. Het is waarschijnlijk dat bijna al deze inkomsten uit toerisme, die via dergelijke locaties binnenkomen, bijna net zo snel uit de provincie wegvloeien als ze binnenkomen.”

Chinees toerisme Tibet, treinverbindingenChinees toerisme Tibet, westerlingenToeristen uit het Westen en uit andere Aziatische landen dragen nauwelijks bij aan de groei en ze maken nog geen 10% uit van het totale aantal toeristen dat Tibet bezoekt. De regels om de TAR binnen te komen, worden steeds meer aangescherpt via ingewikkelde aanvraagprocedures. Toeristen mogen uitsluitend begeleid worden door gidsen die door de autoriteiten geautoriseerd zijn. Die beweren dat deze beperkingen slechts bedoeld zijn om buitenlandse toeristen te beschermen tegen mogelijke gevallen van “onrust”.

De achterliggende oorzaak is dat China weet dat in het verleden toeristen ooggetuige waren van mensenrechtenschendingen in Tibet en hierover berichtten. Regelmatig worden Tibetaanse gebieden afgesloten voor buitenlandse toeristen, zoals in de voor de Chinezen gevoelige maand maart, als de Tibetanen wereldwijd de volksopstand in Lhasa van 1959 herdenken en rondom andere politiek gevoelige perioden. Toch blijft het belangrijk dat toeristen Tibet bezoeken. Dan ziet de wereld, zoals ook de Dalai Lama stelt, met eigen ogen hoe China de mensenrechten in Tibet schendt.

Bron International Campaign for Tibet.

Pas op voor haat. Praktiseer compassie

Standaard

image

Het boeddhisme kent verschrikkelijke beschrijvingen van martelingen in de hellewereld. Ik ga ze hier niet noemen nu de wereld kennis neemt van de meest verschrikkelijke daden begaan tegen kinderen, vrouwen en mannen in het Midden Oosten.
De gruwelen van de hel zijn op dit moment aanwezig op drie uur vliegen van hier. Verblind door een moorddadig conceptueel denken in vergiftigde geesten gaat het moorden door op ongekende schaal.
Moeten wij nu ook ontsteken in een blinde haat ? Nee, natuurlijk niet.
Alle lijden , alle waanbeelden , alle ellende komen voort uit onwetendheid. ( sk. avidya ) zegt de Boeddha , de man die zijn onwetendheid ophief onder de bodhiboom.
Alle levende wezens hebben de boeddha-natuur. Met nadruk gezegd : alle. Dus ook de onwetenden, de dolenden en ook de wezens die de meest afschuwelijk daden plegen. Zij kunnen als er iets van kennis in hen doordringt hun negatief karma zuiveren.
Angulimala doodde 999 mensen , werd later een discipel van de Boeddha en bereikte het nirvana.

Beoefenaars dienen hun compassie uit te spreiden naar alle levende wezens. Je vijand is je grootste leraar.
image

If, in return for not the slightest wrong of mine,
Someone were to cut off even my very head,
Through the power of compassion to take all his negative actions
Upon myself is the practice of a bodhisattva.

From :
The 37 practices of the bodhisattva

Tibet nu

Standaard

beeld van shugden dorje of dholgyal

Stel je bent monnik in een Tibetaans klooster. Op een dag komen de Chinese autoriteiten. Je was er al aan gewend geraakt dat de afbeelding van de Dalai Lama verwijderd moest worden uit de tempel.De door de Chinezen aangestelde valse Panchen kreeg er wel zijn portret. Je hebt al de vernedering doorstaan van de regelmatige verplichte politieke scholing die zo lang duurt dat er bijna geen tijd meer overblijft voor de meditatie-praktijk. Je zit nu met 17 andere monniken in het klooster dat vroeger 200 bewoners telde. Maar ja de autoriteiten berekenen nu uit hoeveel monniken een plaatselijke gemeenschap mag bestaan.. Het onderricht is ook al niet meer wat het geweest is sinds de abt naar India moest vluchten. Je doet het hoogstnoodzakelijke. Het klooster is wel opgeknapt.Er komen immers toeristen in de streek.Maar de oude beelden zijn in de culturele revolutie kapotgeslagen of afgevoerd naar China.De nieuwe beelden hebben geen ziel meer.De boeken in de bibliotheek zijn verbrand. Nu zijn ze weer hier…… Ze hebben een groot beeld bij zich van shugden dorje de zogenaamde beschermer van de Leer.. Je bent altijd trouw aan Zijne Heiligheid de Dalai Lama geweest en je wilt dit verdeeldheid zaaiende beeld niet in je tempel hebben. Nee, geen shugden ! Hier hebben we niet om gevraagd ! Geen shugden alsjeblieft. Je bidt in stilte voor Zijne Heiligheid. Schrik ! Gewapende mannen in uniformen beginnen te schreeuwen. Je krijgt een half uurtje de tijd om te vertrekken. Strakke koppen met groene petten. Meedogenloze robots. Achter de agenten staan de nieuwe goedgekeurde monniken. Zij willen Shugden wel vereren en zijn betrouwbaar bevonden door de autoriteiten. Zij hebben hun Rinpoche, die in het buitenland woont, meegebracht.Er zijn ook een paar westerlingen in de stad. Ze dragen nylon jacks en wollen mutsen. Waarom komen die mensen hier ? Weten ze dan niet hoe het is in Tibet ? Ze lachen. Ze snappen het niet. Jij wilt je verzetten maar je kunt niets beginnen.Je wilt het uitschreeuwen maar je kunt het niet. In je hart is duisternis.Je stem is stom geworden.Je voelt je machteloos. Die vreemde Rinpoche ken je niet maar hij glimlacht.Zijn kale hoofd glinstert in de avondzon. Hij loopt rond in de tempelruimte en wijst naar het nieuwe beeld. De `grote Beschermer Shugden Dorje` zit op zijn witte sneeuwleeuw.Hij krijgt midden in de tempel zijn plaats. Jij staat buiten met je broeders. Agenten kijken je strak aan. Wat kan je eraan doen ? Zij zijn de baas. Zij nemen jouw klooster over samen met die buitenlandse Rinpoche. De zwaailichten op de politie busjes werpen een blauw licht op jou en je broeders. Maak dat je weg komt ! Tijd dus om te gaan.Zouden die westerlingen wel begrijpen wat hier gebeurt ? Er rest niets anders meer dan de vlucht. Maar hoe zit het dan met je familie ? Er komen represailles van. Van Tenzin  is nooit meer iets gehoord. Ik mag mijn vijanden niet haten. Zij zijn mijn leraren. Ik wil nooit mijn mededogen verliezen. Zij doen dit uit onwetendheid.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,De westerlingen gaan naar hun hotel Ze hebben een mooie Tibet pelgrimage en vanavond is er een prachtige meditatie met hun Rinpoche.

Gebaseerd op echte bronnen

Geinteresseerden in het Tibetaans boeddhisme doen er goed aan zich te informeren over de Shugden controverse in het Tibetaans boeddhisme. ZH de Dalai Lama waarschuwt mensen om zich goed te informeren over Lama’s en Rinpoche’s.

Evangelisatie als wapen tegen verzet

Standaard

Evangelisatie is in China verboden maar in het bezette Tibet ligt dat anders. De Chinese autoriteiten gebruiken daar Westerse evangelisten om de lokale religieuze cultuur, een bron van verzet, te vernietigen.

De opmerkelijke taktiek, die lijnrecht staat tegenover het gekoesterde beeld dat Westerlingen juist voor Tibet opkomen, wordt aan het licht gebracht in een reportage van de Britse krant The Guardian.

Tibet is de K2 van de evangelisatie, aldus de krant met een verwijzing naar de beroemde bergtop, missionarissen zien het als een geweldige en cruciale uitdaging, een laatste spiritueel grensgebied. De christenen hadden vanouds weinig kans om de overtuigde boeddhistische bevolking te bekeren maar dat is in hoog tempo aan het veranderen. De oorzaak ligt mede in de economie. De missionarissen zetten succesvolle ondernemingen op die werk bieden. Bovendien verzorgen ze gratis onderwijs, bijvoorbeeld door studenten gratis Engelse les aan te bieden en ze zo het geloof in te sleuren. De Chinese autoriteiten zien dergelijke zendelingen als betrouwbaar omdat de Westerlingen niet snel hun missiewerk in gevaar zullen willen brengen met politieke bemoeienissen.

The Guardian: Going undercover, the evangelists taking Jesus to Tibet

Video: Een reportage van de Chinese tv over christenen in Tibet (2009)

Opmerking : christendom en islam zijn missionerende op geloof gebaseerde godsdiensten. Het boeddhisme doet niet aan zieltjeswinnerij. Het boeddhisme zetelt in de geest van mensen als zij een karmische connectie ermee hebben gemaakt. Het boeddhisme is geen geloof maar een onderzoek van de geest. Geen dogma’s , geen dwang , geen allesbepalend geschrift zoals de bijbel en de koran. Ook in het arme Mongolie is de evangelisatie aan de gang. Alleen de Cambodjaanse regering heeft een verbod op evangelisatie afgekondigd. Wrang is het te constateren dat de atheistische communisten in China nu die evangelisatie toejuichen omdat het hun politiek van onderdrukking goed uitkomt. Christelijke evangelisten zijn medeplichtig aan de culturele genocide op het Tibetaanse volk.

KOM 10 MAART A.S. NAAR DE GROTE TIBET DEMONSTRATIE IN BRUSSEL

http://europefortibet.com/

560089_333635476753275_1512729884_nKijk ook op :

https://jampasmandala.wordpress.com/2012/12/07/toerisme-in-tibet-maakt-tibetaanse-cultuur-kapot/

https://jampasmandala.wordpress.com/2011/08/06/534/

https://jampasmandala.wordpress.com/2012/01/19/example-of-religious-oppression-in-tibet/

2013 : meer tolerantie a.u.b. !

Standaard

Moge er in 2013  meer tolerantie zijn.

download

De eeuwenoude boeddhistische gemeenschap in Bangladesh werd dit jaar aangevallen door islamitische plunderaars. Eeuwenoude geschriften ( op palmbladeren, de meeste nog nooit vertaald) gingen verloren. Een vreselijk ramp vol verdriet en pijn.Tempels uit de middeleeuwen brandden tot de grond toe af. Mensen werden vermoord.De boeddhistische minderheid in Bangladesh telt nog maar 600.000 mensen en is machteloos tegenover de moslim meerderheid van het overbevolkte land. Als reactie werd in Birma de moslim-minderheid aangevallen en verdreven. Deze Rohingya zijn een minderheid afkomstig uit Bangladesh die er al eeuwen woonden. Etnische zuivering op grote schaal drijft mensen uiteen. Ontelbaar leed wordt veroorzaakt en haat en fanatisme verspreiden zich.De kern van de zoektocht van de Boeddha is de vraag waar het lijden vandaan komt en hoe het kan stoppen. Het mensenleven is een kostbaarheid die de weg naar verlichting kan openen. Dit kostbare mensenleven, leert de Boeddha, is een voorwaarde voor Bevrijding. Maar de vergiften van haat, jaloezie en vooral onwetendheid leiden tot de ergste rampen.

pb-121001-bangladesh-buddhist-temple-burned-jsa-4.photoblog900Het patroon van culturele uitroeiing verspreidt zich nu overal op de wereld. Van Timboektoe , Syrie , Pakistan , Bangladesh tot in Birma verspreidt zich het gif van fundamentalisme , moord en verwoesting in de geesten van mensen.

Wij boeddhisten in het comfortabele Westen moeten ons niet opsluiten in onze meditatie centra maar ons inzetten voor rechtvaardigheid en mensenrechten en bovenal voor het beperken van de bevolkingsgroei, want dat is de grootste bron van alle problemen in deze wereld.bangla-buddhist-ap-670
Bestrijd dus de onwetendheid door alfabetisering van vrouwen en meisjes, door onderwijs en ontwikkeling van gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Bestrijd de internationale wapenhandel en wees kritisch over de globale economische machten die mensen bespelen in hun denkwereld. Dat betekent ook het beschermen van de vrijheid van meningsuiting en bevordering van democratische waarden op het internet. Bescherm de vrijheid op het internet tegen staatscensuur (China) en manipulatie.

Dit alles is boeddhistische wijsheid in een wereld die onderling afhankelijk is.

Om Shanti , Shanti . Sarva Mangalam 2013 !

Activists of Islamist group Bangladesh Jamiyat-e-Hizbullah chant slogans during a protest rally near the national mosque in Dhaka

Toerisme in Tibet maakt Tibetaanse cultuur kapot

Standaard

Het toenemend aantal toeristen in Tibet levert de lokale bevolking nauwelijks winst op. Integendeel. Cultuur en eigenheid van het land en  bevolking worden ernstig aangetast. Het Chinese overheidsbeleid trachten de economische groei van Tibet te versnellen. Dat tast echte het voortbestaan van de unieke Tibetaanse cultuur en identiteit aan. Een van de pijlers van die economische ontwikkeling is het toerisme.

Chinees toerisme Tibet, poseren voor cameraTerwijl de autoriteiten trots exponentiële groeicijfers verkondigen en Tibet in China aanprijzen als een ‘exotische bestemming met een mysterieuze cultuur in een spectaculair landschap’, worden de Tibetanen buitengesloten en wordt de controle over het Tibetaans boeddhisme in Tibet verder aangescherpt. China gebruikte de groeiende toeristenindustrie als een van de dekmantels voor toenemende repressie en marginalisering van de Tibetanen.

De opening van de spoorlijn naar Lhasa in 2006 zorgde voor een explosieve toename van het aantal Chinese migranten naar Tibet. In 2007 verder boden het aantal toeristen naar 4 miljoen. De massale protesten in 2008 riepen het toerisme naar de hoofdstad Lhasa tijdelijk een halt toe en het aantal liep met bijna de helft terug. Sindsdien vindt er met enorme overheidsuitgaven en campagnes weer een opleving plaats. Volgens het toerismebureau van de Tibetaanse autonome regio (TAR) was het aantal toeristen in 2010 6,9 miljoen en worden er in 2012 zelfs 10 miljoen verwacht. Nieuwe grote infrastructuurprojecten worden gerealiseerd om de groeiende stroom Chinese toeristen – en migranten – aan te voeren. Lhasa is via de spoorlijn met al zeven grote Chinese steden verbonden en er zijn vijf commerciële vliegvelden in Tibet.

Chinees toerisme Tibet, toeristenDe Chinese regering heeft omvangrijke plannen om de Tibetaanse cultuur en natuur te vercommercialiseren. Daar vallen pelgrims bestemmingen zoals de heilige berg Kailash en meren als Yamdrok Tso onder. In juli werd de bouw van een groot cultuurproject aangekondigd. De autoriteiten investeren drie miljard euro in het pretpark over de Tibetaanse cultuur in de buurt van Lhasa. Xinhua citeerde de onderburgemeester van Lhasa: ‘Het levend museumproject is opgezet om de toeristische naam van Tibet te verbeteren en het moet een mijlpaal zijn in de cultuurindustrie.’

Volgens het staatspersbureau moet het project binnen drie à vijf jaar voltooid zijn. Het thema is de Chinese prinses Wencheng, die in de zevende eeuw de Tibetaanse koning Songsten Gampo duwde. China baseert zijn aanspraken op Tibet op die verbintenis. Door een karikatuur van de Tibetaanse historie en cultuur te maken, probeert China de geschiedenis van Tibet te herschrijven en de Tibetaanse cultuur en identiteit te vervangen door een communistische versie.

Het Tibetaans boeddhisme is voor China een primair doelwit voor de commercialisering van de Tibetaanse cultuur. Waar eens honderden monniken op binnenplaatsen van kloosters debatteerden, staan nu souvenirkramen en kunnen toeristen in pseudo traditionele Tibetaanse dracht voor camera’s poseren. Even oude kloosters, zoals Samye en Tashilhunpo, hoe zijn van een boeddhistische studiecentra omgevormd tot commerciële ondernemingen.

Chinees toerisme in Tibet, LhasaHet aantal monniken en nonnen is drastisch teruggebracht en de traditionele leer wordt aangevuld met de communistische leer en propaganda. Chinezen verkleed als monniken brengen voor exorbitante prijzen Tibetaanse wierook, gebedsvlaggen en andere boeddhistische souvenirs aan de man. De bekende Tibetaanse schrijfster Woeser schreef in een blog dat buitenstaanders hierdoor een verkeerd beeld krijgen van het Tibetaans boeddhisme. ‘Nep boeddhisme heeft de kloosters geïnfiltreerd.’

Toerisme vormt voor de Chinese regering een belangrijke inkomstenbron. In de Tibetaanse autonome regio (TAR) waren de inkomsten uit toerisme in 2007 0.4 miljard euro. Naar verwachting is dat in 2012 zelfs € 1,23 miljard. Deze inkomsten zouden kunnen bijdragen aan opleidingen en werkgelegenheid voor Tibetanen. In de praktijk gebeurt dat niet en worden zij verder gemarginaliseerd. Zo worden de Tibetaanse gidsen vervangen door Chinese gidsen. Deze schotelen een Chinese versie van de cultuur voor, zodat dit Tibetanen niet langer rentmeesters zijn van hun eigen unieke cultuur. Ook taxichauffeurs en eigenaren van restaurants en hotels zijn vooral Chinese migranten.

Analisten melden dat een groot deel van de inkomsten uit toerisme de regio verlaat. De econoom Andrew Fischer, die gespecialiseerd is in China en Tibet, zei: “de meeste toeristen die de TAR bezoeken zijn Chinezen en zij verblijven meestal in Chinese hotels aan de westkant van Lhasa dicht bij een overvloedig aanbod van Chinese restaurants en entertainmentcentra. Het is waarschijnlijk dat bijna al deze inkomsten uit toerisme, die via dergelijke locaties binnenkomen, bijna net zo snel uit de provincie wegvloeien als ze binnenkomen.”

Chinees toerisme Tibet, treinverbindingenChinees toerisme Tibet, westerlingenToeristen uit het Westen en uit andere Aziatische landen dragen nauwelijks bij aan de groei en ze maken nog geen 10% uit van het totale aantal toeristen dat Tibet bezoekt. De regels om de TAR binnen te komen, worden steeds meer aangescherpt via ingewikkelde aanvraagprocedures. Toeristen mogen uitsluitend begeleid worden door gidsen die door de autoriteiten geautoriseerd zijn. Die beweren dat deze beperkingen slechts bedoeld zijn om buitenlandse toeristen te beschermen tegen mogelijke gevallen van “onrust”.

De achterliggende oorzaak is dat China weet dat in het verleden toeristen ooggetuige waren van mensenrechtenschendingen in Tibet en hierover berichtten. Regelmatig worden Tibetaanse gebieden afgesloten voor buitenlandse toeristen, zoals in de voor de Chinezen gevoelige maand maart, als de Tibetanen wereldwijd de volksopstand in Lhasa van 1959 herdenken en rondom andere politiek gevoelige perioden. Toch blijft het belangrijk dat toeristen Tibet bezoeken. Dan ziet de wereld, zoals ook de Dalai Lama stelt, met eigen ogen hoe China de mensenrechten in Tibet schendt.

Bron International Campaign for Tibet.

Stand Up for Tibet

Standaard

logo.jpg
15 August 2012Dear Friends,

This is a crucial moment. Please help us to double support for Stand Up for Tibet.

TsewangNorbu.jpegOne year ago 29-year old monk Tsewang Norbu set light to

himself and died in Tawu, eastern Tibet.

Although not the first self-immolation in Tibet – Tapey,in February 2009 was followed two years later by Phuntsok

in March 2011 –this was our first realization that those fiery protests were not isolated incidents, and

that what we were witnessing unfold in Tibet was a tragedy of enormous proportions.

Unbelievably, there have now been almost 50 confirmed self-immolations in Tibet; a staggering 36

since 1 January 2012 and five in the past 10 days alone. At least 39 of all these protestors have died from their burns.

Something different is happening in Tibet. Over 60 years of occupation, periods of Tibetan resistance have

been crushed by China’s military forces. But trying to stop individuals who are determined to set light to themselves

must be akin to trying to stop grains of sand running through their fingers. And more than that, China is also now

discovering that its military might is unable to prevent mass gatherings of Tibetans, whether they are

praying for those self-immolating or engaging in more challenging acts of protest.

On Monday several Tibetans were brutally beaten, one possibly fatally, after a protest erupted in the immediate

aftermath of the twin self-immolations by Tashi and Lungtok in Ngaba, Amdo. And as I write this message, a

mass demonstration is taking place in Rebkong, Amdo, with several hundred Tibetans gathered outside the

police station to protest against the unprovoked beating of four Tibetans by drunken police.

I’m writing to ask that you continue to stand with Tibet. Although we feel heartbroken by the news of

each passing self-immolation, the Tibetan people need our support now more than ever. 

We mustn’t lose focus. Now is the time to double our efforts, in raising awareness and pressing for political

action, because we’re making an impact. 

Rebkongprotest.jpg

Tibetans in Tibet are not alone. They have your support and your pledge to Stand Up for Tibet.

And the Tibet movement has made important progress towards our main objectives.

* Tibet Groups around the world have delivered your pledge and worked hard to press governments

to publicly express concernMany of the world’s most influential governments have spoken out, including at

sessions of the United Nations Human Rights Council. In early September, as the United Nations General Assembly

and Human Rights Council prepare to meet, we’ll be calling for an International Advocacy Day and will send you more

details soon.

* Our demand for governments to act together for Tibet is gradually gaining traction.

We were delighted to see that US Congressmen Frank Wolf and James McGovern wrote to Secretary of State

Hillary Clinton this week, calling for “stronger, more coordinated, visible international diplomatic steps with regard

to the People’s Republic of China’s policies and practices towards Tibetans.” Read the full letter here.

* A number of key governments have strongly pressed China allow access to the region, including the

European Union and Australia. China has agreed that the UN Human Rights Commissioner can visit Tibet as part of

a wider visit to China, but no dates have been agreed. Online advocacy group Avaaz joined this campaign and nearly

700,000 people signed an appeal for governments to demand urgent access to Tibet.

* Tibet Groups have generated significant media coverage of the self-immolations, and made a huge

effort to raise public awareness, staging coordinated actions and protests around the globe on a regular basis

over the last 12 months.

On this anniversary of Tsewang Norbu’s self-immolation, I am writing to ask each and every one of you to

undertake to get one more person to sign the Stand Up for Tibet pledge, and help us to double the

support for Tibetans in Tibet to more than 100,000 people. Let’s respond to this rapid increase in

self-immolations in Tibet with a huge increase in those pledging to take action, to help Tibetans realise their dreams

for freedom and for the return of His Holiness to Tibet.

Many, many thanks for your support,

Alison Reynolds

Executive Director, International Tibet Network Secretariat

The second image shows protests in Rebkong, Tibet on 14 August 2012.

The banner reads “The atrocity committed by the Administration’s People’s Armed Police to the masses”

Support the International Tibet Network

online.donation.jpgThe International Tibet Network’s small dedicated team receives some Foundation

support, but requires the support of our Member Groups and individual Tibet supporters.

If you can help us with a donation we can do even more to strengthen the international movement for Tibet.

Vervolging in hun eigen land Tibet !

Standaard

BBC-Tibetans set themselves alight in protests!10 februari 2012

foto mishandeling Tibetaan

Video beeldenvan de BBC, omtrent gruwelijke mishandelingen van Tibetanen door het Chinees regime, naar aanleiding van de onrust van Tibetanen ontstaan door de enorm slechte leef omstandigheden voor Tibetanen in Tibet. De onderdrukking is enorm.

MINISTER LEERS KIJK EENS!
En u wilt Tibetanen terug sturen!
Hoeveel geloof hecht u aan een fout ambtsbericht?
Hoelang gelooft u nog dat Tibet ‘veilig’ is?
Schaamt u zich niet?

Help de Tibetaanse vluchtelingen

Standaard

Nederlands Boeddhist ? Of gewoon iets anders ? Laat uw hart spreken !

Stichting Khorlo helpt de mensen die uit Tibet vluchten omdat de Chinese autoriteiten hen vervolgen.

Kijk op

http://www.stichtingkhorlo.nl/

en geef een donatie. De nood is hoog. Dank u wel. Tashi Delek .

Wordt donateur! 

Stichting Khorlo wordt donateur!Lees alles over de mogelijkheden om donateur te worden!

Gegevens.

Stichting Khorlo Tibetaanse Belangenbehartiging Maastricht.
Ing bank: 3272265

Nieuws!

van Stichting Khorlo.
Hier vindt U het laatste nieuws omtrent de werkzaamheden van Stichting Khorlo.

Vraag & antwoord!

Hier kunt U vragen stellen over Stichting Khorlo. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Dalai Lama : Statement concerning his reincarnation

Standaard

Abandoned former quarters of the Dalai Lama at the Potala. The empty vestment placed on the throne symbolises his absence

On 24 September 2011, the Dalai Lama issued the following statement concerning his reincarnation:

When I am about ninety I will consult the high Lamas of the Tibetan Buddhist traditions, the Tibetan public, and other concerned people who follow Tibetan Buddhism, and re-evaluate whether the institution of the Dalai Lama should continue or not. On that basis we will take a decision. If it is decided that the reincarnation of the Dalai Lama should continue and there is a need for the Fifteenth Dalai Lama to be recognized, responsibility for doing so will primarily rest on the concerned officers of the Dalai Lama’s Gaden Phodrang Trust. They should consult the various heads of the Tibetan Buddhist traditions and the reliable oath-bound Dharma Protectors who are linked inseparably to the lineage of the Dalai Lamas. They should seek advice and direction from these concerned beings and carry out the procedures of search and recognition in accordance with past tradition. I shall leave clear written instructions about this. Bear in mind that, apart from the reincarnation recognized through such legitimate methods, no recognition or acceptance should be given to a candidate chosen for political ends by anyone, including those in the People’s Republic of China.

Zelfverbrandingen in Lhasa

Standaard

Twee boeddhistische monniken hebben zichzelf in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa in brand gestoken. Dat gebeurde voor de Jokhang-tempel, die veel bezocht wordt door toeristen. Een van de twee monniken is overleden, de ander ligt in het ziekenhuis, meldt persbureau Xinhua.

Sinds begin 2011 hebben 34 Tibetanen zichzelf in brand gestoken uit protest tegen de Chinese overheersing. Er zijn zeker 24 Tibetanen overleden.

Het is voor het eerst dat monniken in Lhasa deze vorm van protest overnemen. In 2008 waren er in Tibet protesten tegen de Chinese regering, waarbij naar schatting 140 mensen omkwamen.