481104_10151506189891474_765378386_n

Enkele lessen van mijn Guru Geshe Konchog Lhundup ( 1929 – 2012 )

Mijn Guru Lama Geshe Konchog Lhundup verliet zijn lichaam in februari 2012. Ik zal een aantal van zijn lessen hieronder weergeven.Ik heb zijn lessen en inwijdingen 16 jaar gevolgd in grote dankbaarheid. Geshela was een groot Meester met een groot hart vol mededogen.Hij stond altijd klaar voor iedereen die zijn advies of hulp vroegen.Ik beschouw hem als mijn grootste Leraar en ik mis hem in dit leven elke dag.Maar ik weet ook dat de vele zaden van Dharma die hij in mij heeft gezaaid tot vrucht zullen worden, Ik heb zijn lessen opgeschreven vanuit de Engelse vertaling die Namgyal la zo voortreffelijk aan ons gaf of vanuit de Nederlandse vertaling die verzorgd werd door Hans van den Bogaert. Niet alles wat ik opschreef kan ik hier weergeven maar het meeste is wel geschikt.Ik hoop en bid dat deze lessen zuiver weergegeven worden. Als ik ze hardop lees is het alsof ik weer verenigd ben met de Sangha van Geshe Konchog Lhundup onze Eerwaarde Guru. Om Mani Peme Hung Hri. jampa gyatso.

Heijningen

LES 1

Heijningen 28 oktober 2001

Geshela wijdde die dag samen met Geshe Sonam Gyaltsen een nieuwe gompa in met een Yamantaka vuur Puja.

Uit Gen Lam Rimpa’s commentaar op de Drie Punten van het Pad door Lama Tsongkhapa.

In deze tekst zitten zowel Sutra als Tantra.

We nemen eerst toevlucht in de Guru. Namo Gurubye. Ons lichaam is een boot waarmee we oversteken van samsara naar nirvana. Vertrouw dus op je lichaam. We zijn nu in de oceaan van samsara. We hebben een menselijke geboorte met de achttien kenmerken en kunnen dus voorbij het lijden komen. Het is echter heel moeilijk om het boeddhaschap te bereiken. Dus is deze opdracht van de bodhisattva erg moeilijk. Ook mogen we het feit van de dood nooit vergeten. Neem dus een sterk besluit om alle moeilijkheden onder ogen te zien. Ik ga de drie lichamen van een Boeddha krijgen en ik vraag de boeddha´s en de bodhisattva´s om hun zegen zodat ik mijn doel kan bereiken.

Om wereldlijke doelen te bereiken moeten we soms protectors ( dharmapala’s ) om hulp vragen. Maar om het boeddhaschap te bereiken moeten we de boeddha’s zelf om hulp vragen.

Gen Lamrimpa spreekt over afkeer van samsara , wijsheid en bodhicitta.

Hij prent zichzelf nederigheid in. Maakt neerbuigingen , dan gaat hij in gebed en dan volgt het commentaar op Tsongkhapa’s tekst.

Er zijn drie Paden. Eerst richt hij gebeden tot de Boeddha’s en daarna ontwikkelt hij een sterk voornemen om het commentaar te schrijven.

Wie krijgen de leringen ?

Door het te schrijven geeft hij drie niveaus uit de Lam Rim. Het zijn leringen aan de discipelen en dus complete leringen. Zowel het hinayana , het mahayana als het vajrayana zitten in de leringen. Door vreugdevolle inspanning kun je je lichaam, spraak en geest controleren. De lama heeft veel kennis. Hij heeft vele kwaliteiten. Hij brengt eer aan alle spirituele Meesters met neerbuigingen. De neerbuigingen zijn neerbuigingen van lichaam, spraak en geest.

De essentie van alle dharma’s is de afkeer van samsara. Het verzaken van het wereldse bestaan. Daarnaast is bodhicitta of de verlichtingsgeest het pad dat alle boeddha’s en bodhisattva’s waarderen.

Als we de echte bodhicitta kunnen opwekken dan hebben we niets meer nodig. Alles komt dan vanzelf. Als je een bodhisattva bent wil je alle andere wezens helpen zonder enig spoor van zelf-liefde. Alle goede kwaliteiten komen vanzelf door anderen te helpen en lief te hebben.

Het juiste zien is de poort naar nirvana en boeddhaschap. Het is het direct zien en kennen van de leegte. Alleen de bodhicitta geest opwekken is dus niet voldoende. Je moet ook de wijsheid van de leegte direct kennen want die bevrijdt je direct van alle lijden.

Tsongkhapa zegt ook dat je kennis moet hebben van hoe je reincarneert. Je moet je karma leren doorzien door wijsheid te ontwikkelen.

Er zijn dus drie hoofdzaken : afkeer van samsara, bodhicitta en het juiste zien ofwel de wijsheid. Tsongkhapa zegt de tekst alleen te geven aan hen die afkeer van samsara willen ontwikkelen. Want zij die een sterke binding hebben met wereldse zaken, hebben niet zo veel aan deze leringen.

Ons kostbare mensenleven dient betekenisvol te zijn anders gaat het niet. Immers de leerlingen die vrij willen worden van van hechting en verlangen krijgen door de lering een betekenisvol leven. Deze leerlingen worden de gelukkigen genoemd. Jullie die luisteren zijn dus zeer fortuinlijk. Luister dus goed!

De Guru is de inspiratie van de leerlingen. De ware betekenis van de afkeer van samsara, de bodhicitta en het ware zien worden uitgelegd in het commentaar.

Zonder afkeer van samsara gaat het niet. Waarom is dit zo ?

We vragen ons af wat de middelen en methoden zijn en waar de grens ligt van de afkeer van samsara.

Welnu, zonder de geest van afkeer van samsara zullen we ons nooit willen verlossen van het lijden dat samsara nou eenmaal is.

Geshela geeft een voorbeeld. In een land dat in oorlog is, is veel lijden. Men wil dan ook vluchten uit dat lijden. Men neemt ergens anders toevlucht om vrij van dat lijden te kunnen zijn. Zij die gehecht zijn worden nooit vrij !

Veel lama’s ontvluchtten Tibet om vrij les te kunnen geven. Geshela vertelt een verhaal uit Nepal.

Er was een monnik in Nepal en Geshela en hij namen een taxi naar de stad. De monnik was de Chinezen dankbaar voor zijn verdrijving uit Tibet want anders had hij nooit in een taxi kunnen rijden. Als er dus iets fout gaat kan er altijd iets positiefs uit voortkomen. Je kunt er positief door veranderen.Toen Geshela in Tibet was , vroegen enkele monniken over de moeilijkheden van de reis. Maar Geshela zei dat hij als een vogel gekomen was en dat de Chinezen ( de gids en de chauffeur) hem ontvingen. Ook zat hij in Lhasa in een hotel van 21 verdiepingen. In Lhasa was veel drukte en gedoe maar alles ging heel gemakkelijk.

Dit was echt geen grap.

tsongkapa2008A

De afkeer van samsara is dus de wens uit de kringloop van bestaan te gaan, de wereld te verzaken en de staat van nirvana in te gaan. Als we gehecht blijven worden we nooit vrij.

Wie geen sterke wens tot afkeer van samsara ontwikkelt zal steeds gebonden blijven aan negatieve emoties en samsara. Hij die de staat van bevrijding wil bereiken dient afkeer van samsara te ontwikkelen.

Laten we nu kijken naar de motivatie die nodig is. Dood en vergankelijkheid zijn een belangrijke motivatie. Als we nooit meer willen leven in samsara moeten we ons afvragen wat de oorzaken voor de afkeer van samsara zijn.

Denk daarbij aan de kostbare menselijke wedergeboorte die zo moeilijk te verkrijgen is. Het menselijke leven is kwetsbaar en fragiel en zo moeilijk te verkrijgen. Verpruts daarom geen kostbare tijd ! Daarnaast is de wet van karma of oorzaak en gevolg onfeilbaar. Besef dit en contempleer het lijden. Als je zo’n geest hebt ontwikkeld is dit de grens. Mediteer hier voortdurend op en je zult de afkeer van samsara realiseren. Doe dit dag en nacht. Altijd ! Overweeg dat de dood definitief is en denk : ja, ik zal sterven.

Overweeg dat je je stervensuur niet kent. Misschien sterf je wel spoedig.

Denk dan dat alleen Dharma helpt. Wees bang om nog langer in samsara te blijven. Maak van alles wat je doet beoefening. Alles wat je bent en wordt maak je tot beoefening.De leringen over dood en vergankelijkheid van de Boeddha zijn essentieel. De wet van karma kan bij positief karma het lijden verwijderen. Doe alleen positieve dingen. Tem je geest ! De grens van de afkeer van samsara wordt dus bepaald door het karma. Verlies de geest van afkeer van samsara nooit !

Daarna ging Geshela ons voor in de Yamantaka Vuur Puja. Dank u Geshela.

LES 2

Heijningen 24 november 2001

Heijningen20

Geshela Heijningen foto : jampa

Geshe Konchog Lhundup vervolgt zijn les over de Drie Hoofdzaken van het Pad van Lama Tsonkhapa. Hij gebruikt hierbij het commentaar van Gen Lamrimpa ( Ngawang Kunchog) en geeft de mondelinge transmissie ( tib. lung )van de tekst aan de leerlingen.

Denk allereerst aan je motivatie en luister daarna naar de lering.

De drie hoofdzaken van het Pad zijn leringen van sutra en tantra.

Zie de oorspronkelijke tekst van Lama Tsongkhapa op :

https://jampasmandala.wordpress.com/2013/02/05/de-drie-hoofdzaken-van-het-pad/

De afkeer van samsara, de bodhicitta en wijsheid zijn de sleutels tot de Dharma.

Geshela brengt hulde aan Frits die hard heeft gewerkt om de gompa te bouwen. Dit heeft veel hard werken gekost maar dit is goed want een gompa is voor het welzijn van de voelende wezens.

In de vorige les hebben we de afkeer van samsara behandeld. Dit was de eerste hoofdzaak, nu gaan we verder, om te beginnen met de bodhicitta of verlichtingsgeest.

Er worden twee hoofdzaken onderscheiden : waarom is bodhicitta belangrijk en wat is de reden hiervoor ?

Om een perfecte boeddha te worden moeten de verlichtingsgeest ontwikkelen. Zonder dat kan het niet. Alleen de leegte realiseren is niet voldoende.

Om tantra te beoefenen dienen we wijsheid en methode ( lees bodhicitta) te praktiseren.

Deze twee, wijsheid en methode, helpen ons. Hoe meer we bodhicitta beoefenen hoe meer we wijsheid onwikkelen en andersom.

Zelfs als we een sterke afkeer van samsara ontwikkelen kunnen we nog niet zonder bodhicitta want anders bevrijden we alleen onszelf ! Je moet de bodhicitta-geest in jezelf opwekken om volledig boeddhaschap te kunnen bereiken. Maar ook alle positieve activiteiten moet je met de bodhicitta-geest doen. Dan draagt het bij aan het doel.

Als we alleen afkeer van samsara ontwikkelen dan bereiken we alleen de staat van nirvana, zoals de pratyeka’s en sravaka’s .

Shantideva zei : Wat we ook doen aan positieve activiteiten als we ze met de verlichtingsgeest (bodhicitta) doen , dan blijven ze altijd bestaan en zijn ze onbereikbaar voor negatief karma. Metaal wordt goud ! De bodhicitta-geest maakt ons lichaam onbeschrijfelijk kostbaar.shantideva2

Wie de bodhicitta heeft gegenereerd wordt een object van respect en verering voor goden en mensen.

Waarom wordt zo iemand het object van Toevlucht ? Omdat alles wat hij doet ten behoeve van alle voelende wezens is. Zijn geest (sk. citta) wordt zeer kostbaar.

We willen geen lijden ervaren maar geluk. Dus mogen we geen andere wezens schaden. Dit geeft permanent geluk.

De verlichtingsgeest is zeer sterk. De Guru Puja zegt : zelfs al moet ik in de hel van avici gaan om een enkel wezen te helpen zal ik gaan. ( Guru Puja vers 104 :  https://jampasmandala.wordpress.com/the-guru-puja/ )

De bodhicitta geest zuivert ons negatief karma ! Shantdeva zegt daarover dat wat ook het negatief karma is, bodhicitta het zeker zal zuiveren. Hij die bodhicitta beoefent is als een held die de dood niet vreest.

Geshela toont zijn liefde als hij zegt : Probeer het altijd weer te beoefenen, ook als het niet gaat. Het laat een inprenting achter op je geest. Bodhicitta is het sterkste antigif tegen negatief karma.

Ik geeft een voorbeeld. Als we gif en medicijn mengen zal het gif als een medicijn worden.

Tsongkhapa zegt dat we lijden onder de vier waterstromen van geboorte, ouderdom, ziekte en dood.

We zijn daardoor gebonden aan het karma en aan de negatieve emoties.We zitten gevangen in het ijzeren visnet van het naar het zelf grijpen. Ons ego. We bevinden ons in de duisternis van de onwetendheid (tib. marigpa ) en dit maakt ons handelen fout. We zien de natuur van de geest niet en de leegte van alle verschijnselen. We zitten in de samsarische kringloop gevangen zonder dat we het einde kunnen zien van het lijden. We zijn zwemmers in de oceaan van samsara en nemen iedere keer weer wedergeboorte zoals ook de Boeddha in vele samsarische werelden wedergeboorte na wedergeboorte moest nemen.

22-05-05

Gompa Heijningen Geshe Konchog Lhundup foto : jampa

Dit Pad is zo ongelofelijk belangrijk. Je motivatie moet bodhicitta zijn anders wordt je praktijk een wereldse activiteit en wordt het geen oorzaak van boeddhaschap.

Dan gaat Geshela een verhaal als voorbeeld geven.

Soms, bij hoge uitzondering, in een heilige plaats kan een activiteit een oorzaak worden voor het boeddhaschap.

Pelche was een vlieg op een hoop mest. Toen de mest in zee viel kwam die terecht op een eiland. Een vlieg is zonder motivatie. (Geshela lacht hartelijk ) Op het eiland was een mooie stoepa. Deze stoepa werd een oorzaak voor boeddhaschap. Door het rondvliegen rond het eiland bereikte de vlieg de eerste fase op weg naar verlichting. Hij werd later een krokodil, daarna een mens en daarna een monnik die nirvana bereikte en zelfs de staat van een perfecte boeddha.

Ook heilige plaatsen hebben veel kracht. Zij zijn de kracht van het object. Ga dus naar de acht heilige plaatsen van het boeddhisme en naar de drie stoepa’s van Kathmandu: Namobuddha, Bodhnath en Swayambu.

Pelche was in een bepaald leven ook koning in India. Toen een van zijn ministers een misdadiger arresteerde was de koning net aan het gokken met een paar vrienden.De ministers vroegen hem welk vonnis uitgevoerd moest worden. “Executeer hem”, sprak Pelche en zo gebeurde het. De misdadiger werd ter dood gebracht.

Later toen de koning klaar was met gokken vroeg hij zijn ministers : “Wat hebben jullie met die vent gedaan ? “De ministers antwoordden dat ze hem volgens het koninklijk vonnis ter dood hadden gebracht.Koning Pelche voelde grote spijt . Ik had toch niet de intentie om hem te doden want ik was aan het gokken ! dacht hij. De koning had welliswaar niet de intentie gehad maar verzamelde wel sterk negatief karma waardoor hij in een volgend leven geboren werd als een heel groot zeemonster. Zo groot zelfs dat hij hele schepen kon verzwelgen.

Op een zekere dag hapte hij een aantal zeelui en handelaren naar binnen totdat hij zag dat de kooplui Toevlucht namen tot de Drie Juwelen en gebeden uitspraken. Pelche het zeemonster sloot zijn bek maar kon deze niet meer openen en stierf in zee. Door de positieve inprenting van het horen van Toevlucht op zijn geest werd weer hij herboren als een mens.

We lijden dus aan de vier vormen van lijden. De vier stromen.

Het lijden zelf kent drie vormen : het lijden van verandering, het lijden van het lijden zelf en het alles doordringend lijden.

P1040887

Geshela september 2011 foto : jampa

Wat is nu het doel van de bodhicitta-geest ?

Overdenk even je eigen lijden en dat van anderen. Hoe kan ik mezelf en de anderen bevrijden ?

Dit is de Weg.

Maar hoe kan ik de lijdende wezens echt helpen ? Het antwoord kan alleen maar zijn door een perfecte boeddha te worden. Als we het lijden zien ( Geshela noemt Afghanistan als voorbeeld) bedenkt dan dat jij ook kunt lijden als de condities er zijn met een oorzaak.We hebben ook karma voor wedergeboorten in de hel of het dierenrijk. Ontwikkel dus een sterke angst voor een lagere wedergeboorte. Shantideva waarschuwt voor negatieve karmische inprentingen want als de condities oorzaken krijgen komt het resultaat !

We gaan nu naar de hoofdzaak van de wijsheid.

We spreken over het juiste inzicht . Waarom zeggen we dit en hoe identificeren we iemand met het juiste inzicht ?

Wat is de grens van iemand die het juiste inzicht heeft gerealiseerd ?

Ik zal verschillende uitleggingen geven.

Eerst het waarom van het juiste inzicht.

Zonder zelfloosheid kunnen we zelfs met bodhicitta onszelf niet bevrijden van samsara.

Zonder dit fundamentele inzicht word je nooit vrij van samsara. Het gaat erom dat je leegte en zelfloosheid direct gaat zien. Want zelfs als je afkeer van samsara en bodhicitta realiseert kun je zonder wijsheid de wortel van je ingeboren zelfgrijpende, gehechte geest niet doorkappen.

Geshe-la

Geshe Konchog Lhundup eerste ontmoeting Tilburg 1995 foto : jampa

Het gaat om de notie van een zelf en een ik als onafhankelijk bestaand dat niet afhankelijk is van iets anders. Kortom, we denken dat het “ik” een echt bestaand object is.

Wijsheid is het tegenovergestelde van het grijpen naar een vermeend zelf .

Wijsheid analyseert het zelf. Waar is het zelf ? Is het in het lichaam ? Waar in de vijf skandha’s is het zelf of het ik te vinden ?

Als we “ik” denken wijzen we naar ons lichaam. Is het daar soms ? Als het vorm agregaat ik is dan moeten de vier andere agregaten het ook zijn. Zijn er dan vijf ikken ?

Want als vorm ik is dan is ieder agregaat ook een ik. Dan slapen er vanavond vijf ikken in mijn bed ! En drinken er vijf ikken mijn thee ! ( Geshela lacht luid )

Als we vijf  ikken accepteren dan ontkennen we de relatieve waarheid. In Nalanda bijvoorbeeld werd gedebatteerd over het bestaan van het zelf in het lichaam. Nu nog wordt er over gedebatteerd. Maar als je het lichaam als ik accepteert groeit het ik dan mee met je lichaam ?

Ook naar het volgende leven ? Gaat het dan mee ? En het lichaam ook ? Het zelf is er dan dus van het vorige leven en gaat dat dan ook mee naar het volgende leven ? Waar zit het ik eigenlijk ?

In de vijf agregaten zit het niet . We zoeken naar het ik in het lichaam maar het is er niet !

Als er niets in een hand verborgen zit als men denkt dat er goud in zit , en er is toch niets dan klopt het dus niet.

Zelfloosheid en leegte is de natuur van alles.

Maar wij denken dat alles onafhankelijk bestaat en houden dus vast aan een illusie.

Door de kracht van wijsheid weten we dus dat er geen zelf is maar dat het alleen bestaat op basis van oorzaken en condities.

Als je het zelf of  ik niet vindt is het er nog wel. Want wie maakt anders het positief karma ? Er is toch een persoon ? Er is toch iemand die benoemt. Geshela bijvoorbeeld. ( Geshela glimlacht )

Later vind je uit dat het afhankelijk moet zijn. Het is afhankelijk bijvoorbeeld van vorm. Het is afhankelijk ontstaan. Je dient op een object te vertrouwen dat het afhankelijk ontstaat.

Als je meer van zelfloosheid begrijpt kun je meer van bijvoorbeeld kwaadheid begrijpen. Is de persoon op wie je kwaad bent wel aanwezig ? Zo kun je je negativiteit reduceren.

Door meditatie ontwikkelen we zelfloosheid.

Alles ontstaat door oorzaken en condities. Analyseer je gehechtheid maar eens. Die is niet permanent. Het is je geest die de gehechtheid benoemt. Het grijpen naar een niet bestaand zelf komt dus door onwetendheid.

Alle negativiteiten komen voort uit onwetendheid. Er is dus geen reden voor bijvoorbeeld kwaadheid.

Als je de waarheid direct ziet, dan genereert je geest nooit meer negatieve emoties en word je volledig vrij van negatieve emoties !

25 jaar geshela (18)

Guru Puja tijdens het jubileum van Geshela . Emst 21 juni 2009 foto : jampa 2009

Als iemand een arhat is heeft hij nog wel negatieve inprintingen op zijn geest. En hij heeft nog condities maar zonder de oorzaken is er geen gevolg.

Een graankorrel bijvoorbeeld heeft de potentie tot groei. Maar bewaard in een vaas zal hij nooit tot graan uitgroeien. Zaad kan alleen kiemen door de juiste condities. We kunnen ons negatief karma met veel puja’s proberen te zuiveren , maar de realisering van de waarheid van zelfloosheid is een sterkere zuivering.

Het doel van de boeddha’s is de wezens te bevrijden van lijden. Het beste is het om de zelfloosheid te kennen. Dit wordt door alle boedha’s gewaardeerd zegt de tekst van Tsongkhapa. Wie zelfloosheid en leegte realiseert verblijdt de boeddha’s.

Positieve oorzaken maken je vrij van samsara. Als we zelfloosheid en leegte realiseren  kennen we de wet van oorzaak en gevolg . We leren ons lijden te doorgronden.

Er is een weg uit het lijden, zegt de Boeddha. Dit realiseert alles voor ons en de levende wezens.

Door de kracht van wijsheid verlies je het ik. Want dat komt voort uit oorzaken en condities. Dan ben je op het Pad en verheugen de boeddha’s zich.

Geshe la ontvangt Lama Amnyi Trulchung Rinpoche

Geshe la ontvangt Lama Amnyi Trulchung Rinpoche

Geshela’s mededogen blijkt uit de volgende uitspraak : Ook al heb je de realisatie nog niet dan heb je tenminste de twijfel verworven over het ik en de verschijnselen. Je bent dan aan het begin van het dharma-pad. Als je die weg vindt dan vind je het middenpad. Alles is afhankelijk van oorzaken en condities. Het extreme standpunt is dat er een onafhankelijk zelf zou zijn.

Doe de volgende analyse : er is geen ik , alles is niets en alles bestaat in afhankelijkheid van oorzaken en condities. Dan ben je op het middenpad.

Als je sterk vasthoudt aan je ik , kijk dan naar de vijf agregaten en zie dat er geen ik is in de vijf agregaten. Er moet wel een ik zijn maar dan alleen als benoeming door de agregaten en de oorzaken en condities. De middenweg is vrij van de twee extremen van het nihilisme en het eternalisme.

De wet van de onderlinge afhankelijkheid bedriegt je nooit. Als we de coordinatie zien van de interdependentie dan is alles mogelijk. Denken aan interdependentie helpt om het zelf te zien als leeg aan onafhankelijk ontstaan. Alles bestaat dus in afhankelijkheid !

De wet van oorzaak en gevolg is zeer zeker. Een zaadje van een appel groeit nooit uit tot een sinaasappelboom. Goed zaad geeft goede vrucht. Slecht zaad geeft slechte vrucht. Iedere oorzaak geeft een gevolg.

Wat is de grens aan het volledig begrijpen van het juiste zien ?tumblr_maqa9hUZoL1qbfhrao1_400

Kijk hoe oorzaak en gevolg zich voordoen. Kijk dus naar de relatieve waarheid. We zien alles door oorzaak en gevolg. De tafel is leeg aan inherent bestaan maar hij verschijnt aan ons. Als hoe het object zich aan ons voordoet gescheiden blijft van hoe het object werkelijk is dan hebben we nog geen juist zien gerealiseerd. ( verschijning en leegte )

Alles is een gevolg van oorzaak en gevolg en dus leeg. De interdependentie is de betekenis van leegte. Het is dus zelf de leegte.

Dit is de grens aan het begrijpen van het juiste zien. (tib.rigpa)

Interdependentie op zich is geen vrijheid want alles hangt af van voorgaande oorzaken. Afhankelijkheid zien we duidelijk maar het probleem ligt in onze geest. We dachten steeds dat alles onafhankelijk bestond en dit is gewoonte geworden. Mediteer (tib. gom = gewoonte) dus nu op afhankelijk onstaan.(tib. tendrel)

Begin met het denken aan het lijden in samsara. Pas daarna de drie hoofdzaken van het Pad toe.

Allereerst de ontwikkeling van de afkeer van samsara. Denk daarbij aan het lijden van samsara en ga wereldlijk plezier uit de weg. Keer je daar van af. Shantideva zei dat als je het lijden van jezelf niet onderkent je de anderen niet kunt helpen. Wek sterk mededogen op en overdenk het volgende:

Hoe lijd ik zelf ? Alle andere wezens lijden zonder uitzondering en zijn zonder vrijheid. Identificeer jezelf daarna met de lijdende wezens. Ontwikkel liefde en mededogen en ga in de verlichtingsgeest van bodhicitta. Dit is de tweede stap.

Innerlijk en uiterlijk komt alles uit oorzaken en condities voort. Je kunt hierbij de mantra van onderlinge afhankelijkheid gebruiken.

Nu de drie hoofdzaken van het Pad uitgelegd zijn en je het correct begrijpt , zonder de noodzaak de Lama nog om verdere uitleg te vragen, kun je naar een eenzame plek gaan om te beoefenen.

Zonder de Drie Hoofdzaken van het Pad is er nooit succes !!!

Probeer het juist te begrijpen en ga dan in afzondering om te beoefenen. Het doel dat je moet zien is een boeddha te worden om alle wezens te helpen naar verlichting.

Het commentaar dat ik gebruikt heb is van Gen Lamrimpa ( Ngawang Kunchog ).

Moge dit behulpzaam zijn voor alle levende wezens.

Dank u Geshela 

LES 3

30-5-10 (6)

Rotterdam 30 juni 2010 foto : jampa 2010

Rotterdam 30 juni 2010

We gaan ‘de Drie Hoofdzaken van het Pad” van Lama Tsongkhapa bespreken. De afkeer van de kringloop van het bestaan ( sk.samsara ) , de verlichtingsgeest ( sk.bodhicitta ) en de juiste zienswijze ofwel de wijsheid.

Voor het eerste aspect , de afkeer van samsara, dien je de aard van al het bestaande begrijpen om een afkeer te kunnen ontwikkelen.

Je hebt twee benaderingen : het denken dat alles permanent is en het denken dat alles impermanent is. Wij geloven meestal dat alles permanent is en dat is een onjuiste zienswijze.

Waarom is het belangrijk om de realisatie van de ware natuur van alle fenomenen te begrijpen ?

Immers als we fouten maken is dit een conflict met de werkelijkheid.

We zoeken daarom een middel tot bevrijding. Dat is de ware natuur van alles dat bestaat.

Gewone mensen zijn eigenwijs. Ze proberen hun geluk op hun eigen wijze in samsara te zoeken.Ze beschermen hun ik en scheppen een spiraal van negatieve emoties daarmee. Dit werelds bestaan heeft niet de essentie van geluk.

Als we eenmaal de fouten van onze waarneming zien dan gaan we zoeken naar een betrouwbaarder pad naar geluk. Men keert zich dan naar de binnenwereld.

Het eigen geluk hangt samen met het geluk van alle voelende wezens. Zoveel als er ruimte is zijn er wezens.

Je begint je pad dus vanuit je eigen binnenste maar je eigen geluk is niet de hoogste motivatie.

De hoogste motivatie is de Mahayana motivatie. Dit is de altruistische motivatie  ofwel de verlichtingsgeest (sk. bodhicitta ).

Een bodhisattva wenst niet alleen het goede maar beoefent de Zes Perfecties ( sk.paramita ).

Het bewustzijn kent een grof aspect wat de zintuigen zijn en een subtiel aspect dat overgaat van het ene naar het andere leven. Subtiele oorzaken manifesteren zich in een volgend leven als de juiste condities er zijn.

Het subtiel bewustzijn is er altijd met de subtiele wind die haar draagt.

In de bardo staat is er alleen maar bewustzijn. Door je gehechtheden ga je een bepaalde kant op in het bardo.

Tot zover heb ik het over de verlichtingsgeest (bodhicitta) gehad.

Maar bodicitta alleen is niet genoeg. Je hebt de wijsheid (sk. Prajna ) nodig. Hoger bewustzijn is alles zien zoals het is. (tib. Rigpa) Dan doe je alles altijd goed. Dan ben je een Boeddha.

Het juiste inzicht is cruciaal.

Maar waarom hebben een verkeerde waarneming ? We denken dat alles inherent zelfstandig bestaat. Als we zoeken naar permanentie zien we alleen de onderlinge afhankelijkheid. Het bestaat slechts in onderlinge afhankelijkheid, in interdependentie. Met dit inzicht wordt de leegte van zelfstandig bestaan aangetoond. Niets bestaat op zichzelf. Dit is de basis van de tantra : de leegte (sk. shunyata)

Geshela glimlacht en zegt dan : “Altruisme is een Nederlandse karakteristiek”.

geschela- dalai-lama-henk-sanders

Geshela met Henk Sanders op bezoek bij ZH de Dalai Lama

Wijsheid is de kracht die de stabiliteit van het bewustzijn bevestigt.

Gehechtheid heeft als basis de verkeerde waarneming.

Je grijpt naar alles impulsief.

Je wijsheid dient spontaan te worden en de impulsieve hechting verdwijnt dan. De negatieve emoties worden gepacificeerd. De waarneming van het lege ik is het uiteindelijke stoppen van de negatieve emoties en je creeert geen negatief karma meer.

Door deze uitleg wordt bevestigd dat eigen geluk niet uit iets externs komt maar uit een zuiver bewustzijn. Je moet dus je eigen waarneming geleidelijk aan veranderen.

Iedere negatieve emotie is impulsief en geeft je innerlijke opdrachten die leiden tot een geest vol haat.

Maar waar is je vijand ?  Ontwikkeling van de leegte in je geest is het einde van het karma.

Als je bijvoorbeeld geslagen wordt krijg je meteen een impulsieve reactie. Maar waar is dat ” ik” dat ik wil beschermen ? De leegte bestuderen en realiseren vereist geduld en kennis en vaardigheid. Het is moeilijk. Met zelfbescherming tegen negatieve gedachten begint het Pad.

Dank u Geshela

Guru Puja  september 2011  Foto : jampa 2011

Guru Puja september 2011 Foto : jampa 2011

Het programma van de BOS werd niet door iedereen gewaardeerd. Het karakter en de uitspraken van Geshela werden niet altijd begrepen door de programma-makers. Zij die regelmatig verkeerden met Geshela weten beter. Geshela als mens was heel aimabel en stond altijd voor je klaar. Als Leraar was hij onovertroffen. Maar goed , voor hen die hem gekend hebben zijn dit kostbare beelden van een Kostbare Guru.

Volgende »

  1. Ik mediteer al lang op de opgeschreven lessen van Geshe Konchog Lhundup en ze zijn deel van mijn praktijk geworden. Als ik de Guru visualiseer komt het onderricht tot leven. In het dagelijks leven bespeur ik de leiding die dit mij geeft. Het mooie is dat in alles het onderricht van de Meesters van Nalanda doorklinkt. In 2011 bezocht ik Nalanda en dit had een bijzonder sterke energie. ZH de Dalai Lama benadrukt ook vaak dat hij een Nalanda Meester wil zijn. In de categorie klassieke teksten op dit blog vind je o.a. teksten van Nagarjuna en andere Meesters. Geshela was als geleerde monnik bijzonder goed in staat om uitleg hierover te geven. Zijn onderricht was 100% authentiek Tibetaans onderricht dat terug gaat op de Nalanda Meesters , Atisha Dipankara en natuurlijk Tsonkhapa. De boom van de meesters met Tsongkhapa in het midden hangt boven deze lessen en het verdient aanbeveling je te verdiepen in hun teksten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s