Categorie archief: BUDDHA

Geconditioneerde geest

Standaard

buddha
Alles heeft een oorzaak. Niets bestaat op zichzelf. Maar alles is ook weer gevolg van oorzaken die pas konden rijpen toen de condities ervoor aanwezig waren.Zo is dus alles geconditioneerd en bestaat niets werkelijk onafhankelijkl,De interdependentie van alle fenomen en het zelf volgen logischerwijs hieruit, Alle verschijnselen en ook ons ego zijn leeg aan inherent bestaan. Zij kunnen niet onafhankelijk van oorzaken en condities bestaan. Toch verabsoluteren we vaak onze angsten en onze vrees, alsof ze werkelijk enige op zich zelf staande verschijnselen zijn. Nee zegt de Boeddha , ze zijn leeg als de verschijning van de maan op het oppervlak van een nachtelijk meer. Zo ontberen je emoties alle realiteit. Zij bestaan slechts relatief. afhankelijk als ze zijn van oorzaken en condities. De Wijze doorziet dit spel van een geconditioneerde geest. Hij gaat heen met een hart vol mededogen………OM AH HUM SVAHA

De Lotusbloem

Standaard

De lotusbloem is zeer symbolisch geweest voor het Oosten , omdat het Oosten zegt dat je in de wereld moet leven , maar er onberoerd door moet blijven. Je moet in de wereld zijn , maar de wereld moet niet in jou zijn. Je moet door de wereld gaan zonder dat je enige indruk , enige schram met je meedraagt .
Als je tegen de tijd dat je sterft kunt zeggen dat je bewustzijn zo puur en zo onschuldig is als toen je geboren werd , dan heb je een religieus leven geleid , een spiritueel leven.
Daarom is de lotusbloem een symbool geworden. van een spirituele manier van leven. Onaangeroerd door het water groeit zij uit de modder in het water , en toch blijft zij onaangeroerd. En zij is een symbool van transformatie. Modder wordt getransformeerd tot de mooiste en meest geurende bloem die deze aarde kent. Gautama Boeddha was zo verliefd op de lotus dat hij zijn paradijs het Lotus Paradijs noemde.

image

Lotus offer in Bodhgaya. jampa 2011

Trikaya

Standaard

BoeddhaAmithaba

Er zijn drie aspecten aan het boeddhaschap. Hier een overweging over de Trikaya.

Als ik in diepe slaap verkeer ben ik het Dharmakaya van de gewone staat.

Als ik droom ben ik het Samboghakaya van de gewone staat.

Als ik wakker ben , ben ik het Nirmanakaya van de gewone staat.

Als ik sterf ben ik het helder licht bewustzijn of Dharmakaya van de gewone staat.

Als ik verkeer in de tussenstaat , het bardo , ben ik het Samboghakaya van de gewone staat.

Als ik verwekt word in het nieuwe leven ben ik het Nirmanakaya van de gewone staat.

Op een meer subtieler niveau kan ik in de yoga met een boeddhavorm de Trikaya realiseren.

In de yoga met een boeddhavorm zijn drie niveaus :

Het hoogste niveau is de hoogste prestatie van boeddhaschap, het middelste niveau is een van de acht grote prestaties en het laagste niveau is het nastreven van het vermogen tot kalmering van de geest ,  het vermeerderen en onderwerping of toornigheid ten behoeve van het welzijn van alle wezens.

ZH de Dalai Lama

Het Dharmakaya is de zuivere geest van een Boeddha. Een allesomvattend zuiverbewustzijn dat een is met en volledig bewust is van alle fenomenen in het universum. Alleen de verlichten zien verlichte wezens direct.

Het Rupakaya is een zuivere natuur en waarheidslichaam van een Boeddha ( sk. rupa=vorm) het is de uiteindelijke natuur van een Boeddha. Boeddha is geen “god” in de gebruikelijke zin want zelfs de verlichte en perfect zuivere geest is leeg van onafhankelijk bestaan en verandert voortdurend ook al is het een perfect zuiver continuum.

Het Sambhogakaya is een zuiver astraal Boeddha-lichaam dat door bodhisattva’s gezien kan worden en andere mensen met een verhoogd bewustzijn. Sommige Boeddha’s en andere wezens met een hoger bewustzijn kiezen er voor te werken in de astrale vlakken en belichamen zichzelf niet fysiek in de materiele wereld.

Het Nirmanakaya zijn een of meer grofstoffelijke fysieke manifestaties of belichamingen van een Boeddha die gewone wezens kunnen zien en waar ze een relatie mee kunnen leggen. Als een Boeddha een wedergeboorte kiest moet het astrale lichaam de vereniging van sperma en eicel van een menselijk paar binnengaan en kunnen Boeddha’s werken in de menselijke samenleving. Maar ze hebben nog steeds toegang tot de andere bestaansniveaus.

Boeddha’s zijn vrij om hun zuiver astrale lichaam in te gaan en opnieuw de staat van kosmisch bewustzijn binnen te gaan zo vaak zij willen. Als hun verschijningslichaam versleten is zijn ze vrij om een nieuwe menselijke geboorte aan te nemen of te blijven in de astrale niveaus. Op deze wijze heeft een Boeddha een onsterfelijk bewustzijn en immense energie en vrijheid.

Ieder mens kan het boeddhaschap realiseren .

Een Boeddha kan ieder van de de zes bestaanswerelden binnengaan en in een vorm gaan die de wezens van het betreffende bestaansrijk kunnen herkennen. Zij zijn echter vrij van negatief karma en kunnen het bestaansrijk verlaten en binnengaan wanneer ze willen. 

De universele geest van een Boeddha kan tegelijkertijd zich manifesteren in welke vorm dan ook en waar dan ook op de planeet zoals de reflectie van de maan verschijnt in alle stille wateren aan de zijde van de aarde die gericht is naar de maan.

Shakyamuni Boeddha was een gewoon mens die volledige verlichting bereikte.

EVAM

Voortreffelijke studie over de sadhanamala van Vajra Tara

Standaard

image

Op onderstaand adres vind je een interessante studie over de Sadhanamala teksten van Vajra Tara door Tim Van Der Haegen die zo zijn graad van licentiaat bekwam in de Oosterse talen en culturen aan de Universiteit van Gent. Ik bespeurde wel een belangrijke fout . In de inleidende bespreking verwisselt de auteur vajra en bel als symbolen van respectievelijk de methode en de wijsheid , van mededogen en de leegte.

http://www.ethesis.net/sadhanamala/sadhanamala.htm