LEEGTE DIRECT ZIEN

In Boeddhistische Leringen horen we veel over nirvana. Maar wat is het ?
Nirvana is voorbij alle lijden gaan.
Dit gebeurt als je alle negatieve gedachten of mentale aandoeningen hebt verwijderd uit je gedachtenstroom.
Dit kun je alleen op een manier doen nl. door de realisaties te gebruiken die je krijgt op het Pad van Zien. Bepaalde dingen gebeuren dan : in de periode er direct voor , gedurende en direct na het direct gewaarworden van leegte.

Je geest is zonder begin.

Ieder punt in het verleden van je geest dat je kunt aanwijzen moet zijn geproduceerd door een geestesmoment direct eraan voorafgaand.Je kunt geen beginpunt van je geest vinden omdat je geest nodig hebt om geest te creeëren. Je geest is een lange spaghetti-sliert zonder begin of einde.
Je voorgaande levens zijn oneindig in aantal en je toekomstige levens zijn geteld totdat je een Boeddha wordt. Dan zul je het proces van wedergeboorte afsluiten , maar je geest gaat eeuwig door.
In die hele oneindige tijd van je geest zie je de leegte voor de eerste keer slechts eenmalig.
Totdat je de leegte direct ziet ben je een gewoon wezen.
Als je de leegte direct gezien hebt word je een ARYA genoemd . Een superieur wezen dat totaal verheven is en volledig verschilt van gewone wezens.
Het gaat dus om de laatste momenten voordat je het Pad van Zien bereikt.
Op het Pad van Voorbereiding , dat het tweede is van de Vijf Paden , krijg je intellectueel begrip van de leegte als voorbereiding op het direct zien van de leegte.

In het Pad van Voorbereiding is een heel belangrijke fase die we CHU CHOK noemen.
CHU is dharma en CHOK is ultiem of hoogste.
CHU CHOK is dus het piek-moment van een persoon die nog een gewoon wezen is.

Wat gebeurt er bij CHU CHOK ?

Allereerst moet je reeds geruime tijd een spirituele studie volgen .Je geest is voorbereid en in dit leven heb je een echte spirituele gids ontmoet. Je hebt je gids gediend en daarom karmisch gekregen van hem wat nodig hebt. Je hebt hem gediend met alles wat je hebt vooral in devotie. En hij heeft jou dharma- onderricht gegeven.
Allereerst verkrijg je dus wijsheid door vele uren van studie met je lama.
Ten tweede contempleer je over wat je geleerd hebt in je eigen geest. De wijsheid die uit contemplatie komt groeit uit je studie.Als laatste krijg je meditatie-wijsheid die uit de diepe meditatie komt wat weer voortkomt uit de wijsheid van contemplatie.

Op een bepaalde dag zal iets uit je intellectuele begrijpen CHU CHOK losmaken.
Dit is een zaak die we CHI JE DRAK noemen.
CHI is kwaliteit en JE DRAK betekent karakteristieke. Een karakteristieke kwaliteit.
Je zult dit ervaren. Denk maar aan “Peugeot “en wat we “auto” noemen.
Er zijn vier soorten CHI.
De eerste is niet zo relevant maar de drie anderen zeker wel.

RIK CHI betekent type of klassering en CHI verwijst hier naar kwaliteit.
“Auto” is een voorbeeld van CHI .Een RIK CHI is een kwaliteit met een heleboel dingen die karakteristiek zijn voor die kwaliteit. In het geval van “auto” kan het een peugeot zijn of een Ford of Toyota.
Die noemen we JE DRAK – voorbeelden van het algemene type.
Dus betekent RIK CHI een algemeen type of  meer correct ,als je er nauwkeuriger over denkt kwaliteit.

Dan is er DRA CHI . DRA betekent “geluid” of “naam”.
CHI betekent het algemene en waar dit naar verwijst.
Ook al heb je de Eiffel toren nooit echt gezien toch heb je een DRA CHI of mentaal beeld van de Eiffel toren gebaseerd op de naam van iets in je geest.

Als laatste is er DUN CHI wat betekenis betekent. Maar het betekent het object zelf in tegenstelling tot de naam van het object.
Dit is het echte ding , de Eiffel toren zelf als je er feitelijk voor staat.
Dit is DUN.
CHI is een mentaal beeld. De belangrijkste CHI , de cruciaalste , is DUN CHI : het mentale beeld van het feitelijke object.

Wat is mogelijkerwijs het scenario van je ontwikkeling naar het direct zien van de leegte ?
Je hebt zeer hard gestudeerd en je hebt goede Guru Yoga in dit leven beoefend en in feite in veel vorige levens. Dan op een ochtend maak je een kopje thee voor je Lama. Je hebt het water in een alluminium pannetje op het vuur gezet.
Je was net bezig met het bestuderen van CHI en JE DRAK en je dacht en mediteerde er sterk over na.
Je staat daar zomaar en plots realiseer je je dat je niet naar het pannetje kijkt maar naar het mentale beeld van het pannetje. Heel je leven heb je gedacht dat je naar een pannetje keek . En plotseling onder invloed van al deze factoren ,je Lama dienen , hard studeren , bidden om de zegeningen van de Lama’s gebeurt dit ! Je realiseert je dat je niet naar een pannetje kijkt en dat je nooit naar een pannetje hebt gekeken. Je hebt gekeken naar een DUN CHI (= betekenis) van een pannetje.
Je beseft je dat het enige wat je ooit van een pannetje zult zien is een paar aanwijzingen over de voorkant van het pannetje. Je ziet een zilverachtige flits aan de rechterkant, je ziet een beetje buiging aan de linkerkant en je dit strakke zwarte lange ding uit de zijkant steken.
Mischien zie je nooit meer dan vier of vijf aanwijzingen.De achterkant van het pannetje zul je zeker nooit zien. Je geest schept het beeld van het pannetje . Je geest ziet het , door voorgaande omstandigheden, door miljoenen jaren van karma , als een pannetje.
Je hebt nu de WAARHEID VAN AFHANKELIJK ONTSTAAN  doorgrond dat ieder object in de normale verschijning bedriegelijke realiteit is. Het was er altijd al . Je hebt nooit welk object dan ook gezien behalve dingen die bedriegelijke realiteit zijn. Dat is heel je wereld , deze projecties.
En je hebt er altijd in geloofd. Dit is ultieme dharma of CHU CHOK. Dit is een heel belangrijk stadium.

Je zet de thee en gaat naar de tempel om je ochtend-meditaties te doen. Je gaat in de goede meditatiehouding zitten en je gaat in diepe meditatie.
We leven in het rijk van verlangen, maar nu is je meditatie zo diep dat je geest het rijk van verlangen verlaat en het eerste samadhi-niveau binnengaat dat overeenkomt met iets uit het rijk der vormen.
Dus is je geest in een totaal ander gebied van het universum.

Dit is het unieke platform van waar uit je leegte direct ziet.

Je hebt regelmatig , zeg twee uur per dag , gemediteerd. Echte feitelijke meditatie-tijd ,zonder de voorbereidingen en andere activiteiten. Als je niet echt regelmatig twee uur per dag echt mediteert kun je het platform niet bereiken en is het volkomen onmogelijk voor jou om leegte direct te zien. Dat is een zeer diepe staat van meditatie waarin geen van de vijf zintuigelijke objecten aan je kunnen verschijnen.

Dan ,dankzij de invloed van al die andere dingen – studie , contemplatie , meditatie , studie van de Dharma-teksten , goed onderricht van een echte Lama , het dienen van die Lama , het hebben van de zegeningen gedurende je leven van veel Lama’s en gedurende vele levens -ga je in de directe waarneming van leegte.

Hoe is het ? Hoe lang duurt het ?

Het duurt misschien 15 tot 20 minuten de eerste keer. Op dat moment ,kun je geen onderscheid zien tussen jou en wat je ziet. Er is geen onderscheid tussen subject en object. Onmogelijk.
Het subject is bedriegelijke werkelijkheid , dat wat we conventionele werkelijkheid noemen.
En het object is ultieme werkelijkheid. Op dat moment kun je niets zien wat niet ultieme werkelijkheid is. Het enige wat zich aan je mentale bewustzijn presenteert , en alle andere vijf  zijn afgesloten ,is zuivere leegte , ultieme werkelijkheid. Niets anders verschijnt in je geest op dat moment.
Dit is wat non-dualiteit werkelijk betekent.
Het betekent niet dat op de een of andere manier alle subjecten en objecten in de wereld het zelfde zijn . Het zou geen grote prestatie zijn om het onderscheid tussen subject en object uit te wissen door heroïne of iets dergelijks in te nemen.
Leegte zien is niet het proces van op de een of andere wijze jezelf vermengen met de wereld of iets dergelijks.
In zekere zin betekent non-dualiteit dat je gedurende de directe waarneming van de leegte je niet bewust kunt zijn van het verschil tussen subject en object, eenvoudigweg omdat een van de twee geen ultieme werkelijkheid is. Het is geen leegte , jij bent het en jij bent geen leegte.
De tweede betekenis van non-dualiteit is dat van de ene kant alle objecten en alle subjecten totaal gelijk zijn in de zin dat ze leeg zijn , daarom waren zij niets anders dan je projecties.
Ze waren nooit iets anders dan je projecties. Dat kan gezegd worden van iedere subject-geest en het kan gezegd worden van alle objecten in het universum.
Gedurende de ervaring ben je je niet bewust van het verstrijken van de tijd want dat is geen leegte dat is ook een relatief object. Je bent daar en je bent in het zuivere directe gewaarzijn van de leegte. En dat is alles.
Daarna is het directe gewaarzijn van de leegte voorbij. Die staat van geest die je gedurende 15 of 20 minuten had wordt  NYAM SHAK YESHE genoemd, de kennis van diepe meditatie.
Dit is de eerste helft van het Pad van Zien.

Er kan niets anders over gezegd worden. Dit is wat men bedoelt als men zegt dat leegte niet beschreven kan worden. Je kunt het niet beschrijven als iets fysieks. Het is kleurloos, vormloos, helder, onzichtbaar voor andere ogen.
En dat is alles wat erover gezegd kan worden.
Daarna heb je de sensatie van het neerdalen uit de meditatie en je treedt de staat binnen die JE  TOB YESHE ,de kennis die je krijgt meteen nadat je
leegte direct zag.
Dit is de tweede helft van het Pad van Zien.
Gedurende deze periode , die de rest van de dag zal duren, krijg je tientallen belangrijke spirituele realisaties die je nooit gehad zou hebben zonder de leegte direct gezien te hebben.

Deze ervaringen en realisaties kunnen onderverdeeld worden in vier delen.
Ze worden de VIER ARYA WAARHEDEN genoemd, dat wil zeggen de vier groepen van dingen die iemand die net een Arya geworden is nu direct begrijpt als waar.
Je kunt alle realisaties die je gedurende de volgende twaalf of meer uur hebt, groeperen in een van deze Vier Arya Waarheden. Dit zijn dingen die alleen een Arya ,een persoon die leegte direct gezien heeft kan begrijpen.

De eerste groep is de Arya Waarheid van Lijden.
Na je eerste directe gewaarzijn van leegte begrijp je werkelijk voor het eerst wat lijden is.
Je begrijpt hoeveel lijden er is. Deze pen is lijden. Je lichaam is lijden.  Dit land is lijden. Bijna elke gedachte is lijden. Al je relaties zijn lijden ,behalve als ze echt spiritueel zijn. De Arya ziet de werkelijke draagwijdte van het lijden voor de eerste keer.

De tweede Arya Waarheid is de bron van het lijden, waaruit al dit lijden uit voortkomt.
In feite is alles wat lijden is ook de bron van het lijden. Deze pen is lijden en deze pen is de bron van het lijden. Je hoofd is is dit alle twee, je geest is dit alle twee en je oren zijn dit alle twee .

Dan komt de Arya Waarheid van het einde aan het lijden.
Deze geheel nieuwe Arya ziet het einde van het lijden direct. Arya’s hebben het nog niet bereikt , maar zij zien het tenminste. Zij weten wanneer het einde zal zijn en hoe het zal zijn.

De vierde is de Arya Waarheid van het Pad
.
Deze nieuwe Arya begrijpt volkomen de waarheid van het Pad en precies wat hij moet doen om uit het lijden te geraken. Hij doorziet de waarheid van het Pad direct.

Er zijn enkele specifieke realisaties die in deze vier catagorieën vallen. Sommigen komen voor na je directe ervaring van de leegte maar terwijl nog in meditatie zit en sommigen komen voor terwijl je na afloop rond wandelt. Arya’s hebben een direct bewustzijn van hun naderende dood en zij handelen daar naar voor de rest van hun leven. Zij verspillen geen tijd. Ze weten dat ze zullen sterven . Ze zien hun dood direct.

Gedurende de volgende tien of twaalf uur kun je voor het eerst de gedachten van andere mensen lezen. Je neemt het samsara in iemand anders zijn geest direct waar.
Tot dan toe wist je nooit echt wat een ander dacht. Maar op deze dag kun je de gedachten van andere mensen lezen en ben je volledig op de hoogte van het lijden dat ze ondergaan.

Je zou bijvoorbeeld bij een autohandelaar kunnen zijn die een auto probeert te verkopen aan die vent die haast heeft , want je hebt die dag geld nodig. Je biedt hem een erg mooie Peugeot aan die zeker 10.000 euro waard is. Hij wil in gedachten profiteren van jou en biedt slechts 4000 euro. Maar jij doorziet zijn gedachten en de pijn van zijn samsarische geest.
Je kunt het zien.

We gaan naar de oorzaak van lijden -de belangrijkste oorzaak is onwetendheid.
Voor het eerst die dag , net komend uit dat gewaarzijn , realiseer je je dat dat de eerst correcte gewaarwording was die je ooit had. In een minuut hebben we honderden gewaarwordingen.
Elk van hen gedurende je hele leven was vals.
Een ander deel van de waarheid van de oorzaak van het lijden die je op die dag begrijpt is dat je nog nooit een handeling hebt gedaan behalve uit zelfzuchtigheid.
Het is niet het zelfde als het grijpen naar zelf-bestaan , maar dat grijpen veroorzaakt het wel.
Een noodzakelijk resultaat van je grijpen is dat je alleen bezorgd was om je zelf. Een normaal menselijk wezen kan geen werkelijk vrijgevige daad verrichten.
Zelfs als je goede daden verricht ben je constant geinfecteerd met de gedachte , “wat heb ik eraan ? of  hoe kom ik over op mensen ? Zijn zij zich bewust van de goede daad die ik gedaan heb ?”.
Zo is de menselijke geconditioneerdheid, en op die dag is het treurigmakend.
Een sub-catagorie van deze bepaalde waarheid is dat je nooit echt een relatie aangaat in samsara zonder dat er iets in zit voor jou. We zijn niet in staat om zelfloos te zijn in relaties.
Een persoon in samsara zal geen relatie aangaan tenzij hij er op een of andere manier van kan profiteren. Dit is een beschrijving van onze gemeenschappelijke geconditioneerdheid die we allemaal hebben. Het is een treurig makend feit dat je je dit allemaal realiseert op de dag dat je de leegte direct waarneemt.

Nu komt de goede kant. Het zal de meest plezierige ervaring zijn van de hele dag.
Als je op het Bodhisattva spoor bent en dus Mahayana-beoefenaar, zie je direct dat je een Boeddha zult worden en weet je precies hoe veel levens je daarvoor nodig zult hebben.
Het is heel typerend dat het zeven levens zal kosten voor je verlichting bereikt nadat je de leegte direct hebt gezien.
Gedurende deze zeven levens zul nooit meer enig groot probleem hebben. Je zult het altijd comfortabel hebben. Je zult altijd temidden zijn van mensen van de wereld die ,op die planeet en in die tijd ,het plezier hebben van Dharma-studie. Je zult altijd omringd zijn door goede leraren en goede ouders. Je zult altijd naar een goede school gaan. Je leven zal zeer prettig zijn.
Alles zal in principe goed gaan. Je zult nog steeds oud moeten worden en sterven in die levens.
Maar het leven dat je leeft , zo zie je direct , zal in het algemeen erg plezierig zijn. Je neemt dat direct waar.
In onze huidige situatie kunnen we, als we de leegte niet direct gezien hebben , zelfs het bestaan van een Boeddha niet bewijzen. Door leegte direct te zien ,op die dag , zie je het Dharmakaya van de Boeddha en weet je dat een Boeddha hebt ontmoet. De ervaring op dat moment is zo ongeveer als je dacht , voor je boeddhist werd , dat het ontmoeten van God zou zijn. Het is een soort geweldige , heldere, krachtige energie waar je direct mee in contact komt.
Je hebt nu het bestaan van een Boeddha bevestigd. Je ontmoette de Boeddha en je weet dat je de Boeddha hebt ontmoet .

Op dat moment begrijp je precies wat de fysieke lichamen van de Boeddha zijn.
De schilderingen en beelden komen je nu heel anders voor. Je realiseert je dat ze voorstellen wat jij zag en ze krijgen een totaal andere betekenis. Daar is de fysieke expressie van het Dharmakaya. Iemand zag ergens Tara en schilderde haar. Zo zag ze er werkelijk uit. Iemand zag dat beeld en kopieerde het en een ander kopieerde dat weer. Uiteindelijk als je terug gaat , zag iemand Tara. Iemand had de uitdrukking van het Dharamakaya. Dus zijn de afbeeldingen de weergave van het hoogste object in het universum. Je kunt niet werkelijk een schildering van de Boeddha waarderen tot op die dag.

Je begrijpt de betekenis van het neerbuigen. Je begrijpt dat als je ooit een Dharmakaya zou ontmoeten je onmiddellijke en natuurlijke reactie bij die ervaring zal zijn plat op de vloer te gaan liggen .
Je begrijpt het neerbuigen nu pas echt voor de eerste keer.

Het eerste moment, de eerste microseconde , van de directe gewaarwording van leegte zijn er er al drie dingen gebeurd. Je bent het Pad van Zien ingegaan , je bent een Arya geworden en als je bodhicitta hebt, heb je de eerste bodhisattva-bhumi bereikt.
Gedurende de minuten direct na die ervaring heb je een directe en zeer krachtige ervaring van echte bodhicitta..
Het is bijna als een fysieke sensatie van een soort liefde en zorg voor andere wezens die uit je hart komt als een rivier , als een helder licht.
Je weet dat je de rest van je leven zult gebruiken om andere gevoelhebbende wezens te dienen.
Daar ben je zeker van. Je weet hoe het zal zijn om hen te dienen , je weet wat je zult moeten doen om hen te dienen en weet ,vanaf  dat moment dat je het altijd zult blijven doen.

Je zou misschien kunnen denken dat je in de jaren die op de ervaring volgen, je zou kunnen gaan twijfelen aan wat gebeurde. Maar er is een soort onontkenbaar beeld , een absoluut zuiver en correct beeld dat je hebt gedurende JE TOB YESHE ,dat wat net met jou gebeurde absoluut waar was. Wat net met mij gebeurde was absoluut en zuiver waar.

Wat daarna gebeurt is erg interessant. Je krijgt een directe ,onontkenbare , realisatie dat iedere aparte pagina van de Boeddhistische geschriften , van de Lam Rim en alle andere boeken totaal en absoluut waar is en dat dit pad het ware Pad is. Dit is niet sectarisch . Dit is spreken over echte ervaring die je zelf kunt bevestigen.Je kunt dit pad volgen en je zult precies de zelfde resultaten krijgen en al deze gebeurtenissen zullen met je gebeuren.Dat is absoluut waar.

Daarna krijg je een soort manie om de boeken van het Boeddhisme te beschermen. Ze mogen niet uit deze wereld verdwijnen. Ze zijn het missende geheime vaccin voor mentale aandoeningen. Je weet dat je je levens moet toewijden aan het zeker stellen van de boeken en de leringen die er mee verbonden zijn , zodat ze niet verloren gaan voor de wereld. Ze zijn allemaal absoluut waar en werkelijk het enige Pad uit het lijden.

Je begrijpt op dat moment de betekenis van een diamant als een zinnebeeld voor leegte.
Een diamant is het enige ding dat enigszins in de buurt komt van wat je zag. Als je een auto had en geen ander geld dan zou je er mee naar de autohandel gaan en hem verkopen aan die vent om dan een diamant te kopen en ergens in een tempel te offeren waar niemand hem ooit zou kunnen vinden en het zou er niet toe doen dat niemand ooit dit te weten zou komen.

Wat gebeurt er na die dag ? Wat word je geacht te doen gedurende die zeven levens ?
Het vierde pad wordt gewenning genoemd.Het betekent ergens gewoon aan raken.
Het vierde pad gaat over zeven en een half leven om te gebruiken wat je gezien hebt en wat je realiseerde ,om daarmee de rest van je mentale aandoeningen weg te zuiveren.
Het duurt zo lang om volledig gewoon te raken aan wat gebeurde en om die kennis te gebruiken in je dagelijkse leven om je mentale aandoeningen te stoppen.
De essentie ervan is het proces van wat er gebeurt in je dagelijkse leven , als de baas naar je schreeuwt bijvoorbeeld en jij gebruikt de gewaarwording van leegte om je automatische reacties te boven te komen. Door dit te doen kun je de cyclus van samsara doorbreken.

De condities voor Dharma-beoefening zijn absoluut perfect de komende zeven levens.
Als kind herinner je je niet wat er gebeurde , maar op een erg jonge leeftijd begrijp je deze dingen al. Het is als de levensverhalen van Je Tsongkhapa en dergelijke.
Natuurlijk niet op vierjarige leeftijd maar misschien als je tien of vijftien bent.
Als je je mentale aandoeningen kwijt bent bereik je nirvana en als je doorgaat bereik je verlichting. Dat is het proces van wat er gebeurt nadat je leegte direct gewaar was.
Op de dag dat je het ziet , het uur dat je het ziet , wordt je toekomst voorspelbaar.
Je bent zeker op weg naar de uitgang. Binnen een vaststaande hoeveelheid tijd zul je een Boeddha worden.

Wanneer je eenmaal de leegte direct hebt gezien , kan iemand je vragen of de dingen op de manier bestaan zoals we ze zien. Je zult moeten zeggen absoluut niet. Zie je ze nog steeds als zelf-bestaand ? Absoluut ! Dus is het een schizofrene geestesstaat. Je weet dat wat je ziet , van af het moment dat je uit de directe gewaarwording van leegte kwam , niet klopt. Maar je gelooft het niet. Je weet dat dat wat je waarneemt niet klopt.
Je weet ook dat je je zelf nu niet kunt stoppen . En in feite als je de inherente neiging om de dingen als zelf-bestaand te zien , als niet slechts je eigen projecties, dat je dan nirvana bereikt hebt. Dat is dan de laatste aandoening die je moet bemeesteren.
Iedereen , zelfs een dier , heeft de inherente neiging om de dingen als zelf-bestaand te zien.
Op het vierde pad , het pad van de gewenning , zie je de dingen nog steeds als zelf-bestaand , maar je weet dat je fout zit en je gelooft jezelf niet meer.

Dat is wat boeddhisten bedoelen als ze zeggen dat dingen een illusie zijn.
Dat is de enige betekenis van illusie. Het betekent niet dat dingen niet bestaan.En het betekent al helemaal niet dat goede en kwade daden een illusie zijn zodat ik kan doen wat ik maar wil.
Het betekent dat de dingen een illusie zijn. Ik moet goed zijn. Dat is de enige weg om nirvana ooit te bereiken.
De dag dat je in staat bent om de inzichten die je kreeg nadat leegte zag te gebruiken om de laatste mentale aandoeningen te bemeesteren is de dag dat je nirvana bereikt.
En dit is feite de traditionele definitie van nirvana zelf.

vertaald en bewerkt uit Seeing emptiness directly door Geshe Michael Roach
Mandala nov/dec 1996 door Jampa Gyatso  2002

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s