Categorie archief: SCIENCE

Religie, wetenschap en filosofie

Standaard

Stel,  je vindt jezelf een praktiserend boeddhist en een belangstellende buitenstaander vraagt je het hemd van je lijf over wat een boeddhist nou gelooft en praktiseert. Oppassen ! Ga er vriendelijk op in maar buig het gesprek gauw om in vragen stellen . Wat vind jij ervan ? Hoe zou jij reageren en dergelijke. Grossier nooit in de diepe waarheden van de boeddhadharma en probeer nooit , echt nooit een ander te overtuigen van hoe waar het boeddhisme is. Kortom houdt je eigen dharma praktijk voor jezelf. Je kunt hier eigenlijk alleen over spreken met de leden van je eigen sangha of natuurlijk met je spiritueel meester.

Nee, zet het gesprek verder op filosofisch en wetenschappelijk gebied. Boeddhisme is wetenschap en filosofie zei  de Dalai Lama laatst. Maar boeddhistische religie is uitsluitend bedoeld voor boeddhistische beoefenaars. Alleen voor een boeddhistisch gehoor geeft Zijne Heiligheid religieus onderricht. Zijn andere optredens gaan over de wetenschappelijke en filosofische kant van de zaak. Daarin benadrukt hij vooral dat we één mensheid zijn en dat we allemaal interdependent zijn en causaal verbonden. Daarin ziet hij ook de overeenkomsten met de andere religies op deze aarde.Het specifieke religieuze aspect komt dan zeker niet aan de orde.

Het zou heel onverstandig zijn om de boeddhistische religie aan mensen te preken die daar niet karmisch aan toe zijn. De misvattingen die zo ontstaan kunnen zeer schadelijk zijn. Vandaar ook het uitgangspunt bij de Dalai Lama dat het beter is om niet van religie te veranderen. Het boeddhisme kent geen missionering.

Bidden kan de wereld niet redden. Bidden is binnen de persoonlijke beleving van een religie een goede zaak maar brengt de oplossingen voor onze acute mondiale problemen niet dichterbij. Dat kan alleen het wetenschappelijke inzicht dat oplossingsgerichte actie  in samenwerking met anderen noodzakelijk is ons brengen. Religie zal de wereld niet redden. Een goed hart vol mededogen en wijsheid is niet iedereen gegeven. Religie is alleen voor de beoefenaar een inspiratie om zich in te zetten voor de overleving van het leven op deze planeet. Anderen zullen andere inspiraties volgen.

Op dit boeddhistische blog staan enorme spirituele schatten die mensen kunnen inspireren om het Pad van de Boeddha te gaan , maar het is niet de bedoeling om wie dan ook te bekeren tot het boeddhisme, want dat is in tegenspraak met de inzichten van de Dharma zelf.

Jampa