Tagarchief: buddhayatra india nepal

Van 1 tot 25 oktober maakte ik de boeddhistische bedevaart langs de vier heilige plaatsen in India en Nepal.
Daarnaast bezocht ik ook ander plaatsen. Van deze Boeddha Reis ( sk. Buddhayatra ) doe ik verslag op dit blog.

We zijn weer terug ( 2011)

Standaard

We zijn weer terug van een onvergetelijke tocht langs de Heilige Plaatsen van de Boeddha, de Buddhayatra , in India en Nepal. We bezochten Bodhgaya waar we tien dagen verbleven in het Root Institute for Wisdom Culture. Ook bezochten we Gridhakuta ( Gierenpiek) en Nalanda. In het Huang Zhang Memorial zagen we de tocht van deze Chinese monnik door India in de 7e eeuw. We beklommen de Pragbodhi heuvel waar Siddhartha zijn verstervingen opgaf om de Middenweg te zoeken. Geweldig landschap in het mooie Bihar. De indrukwekkende stad Varanasi aan de Ganges en het daarbij gelegen Sarnath kwamen daarna aan de beurt. Hier verkondigde Boeddha voor het eerst zijn Leer. In het landelijke Kushinagara bereikte Boeddha zijn parinirvana  en in Lumbini in Nepal werd hij geboren.Wat een schoonheid was Lumbini. Geniet mee op deze site ! Klik in het boven menu op :https://jampasmandala.wordpress.com/category/buddhayatra-2011/

38 keer boeddhistische wijsheid

Standaard

Tilopa

38 keer boeddhistische wijsheid

1 Als je de leegte niet kent kun je de bevrijding niet bereiken en zal je verwarde geest rond blijven zwerven in de gevangenis van de zes bestaanswerelden Bodhicittavivarana

2 Samsara en nirvana zijn geen twee veschillende werkelijkheden.In het begrijpen van de werkelijke natuur van samsara begrijpen we nirvana. Samputra Tantra

3 Uit onwetendheid ontstaat zelf-bestaande werkelijkheid.verwijder onwetendheid en samsara wordt nirvana. HeVajra Tantra

4 Omdat er geen actor is , is er geen actie. Er kan geen zelf zijn van een niet-bestaand persoon.Als jij die de waarheid zoekt de leegte van ik en mijn realiseert zul je perfecte bevrijding bereiken. Chandrakirti , Madhyamakavatara

5 Het doet er niet toe waar je zoekt tussen de tijdelijke fenomenen van het universum ,een boeddha zul je er niet vinden. Als je een perfecte boeddha wilt vinden , kijk dan in je geest. HeVajra Tantra

6 Je zult de oer-boeddha worden , wanneer je de natuur van je eigen geest begrijpt. Vajradakini Tantra

7 Geest is het zaad van alle werkelijkheden , waaruit samsara en nirvana zich ontvouwt. Saraha

8 Ontspan de geest in zijn natuurlijke staat , want als de geest ontspannen is zal bevrijding van innerlijke slavernij bereikt worden. Mahasiddha Tilopa

9 Concentratie onderdrukt slechts de verstoringen van de geest , doch wijsheid vernietigt de verborgen wortel-verstoringen. Samadhi-Nirmocana Sutra

10 Alle voortgebrachte dingen zijn vergankelijk Alle bezoedelde dingen zijn ellendig Alle fenomenen zijn leeg en zonder een zelf Nirvana is vrede Shakyamuni Boeddha

11 Monniken en geleerden moeten over mijn woorden goed nadenken . Zoals goud getoetst moet worden door het te smelten , te verdelen in stukken en te poetsen, en dan die woorden aanvaarden , maar niet om mij hun eerbied te tonen. Shakyamuni Boeddha

12 En evenzo komt een begrijpen van de leegte van een fenomeen niet tot ontwikkeling als men zich niet vergewist van datgene waaraan een fenomeen leeg is ( gebrek heeft ) Shakyamuni Boeddha

13 Als de gedachte van het innerlijke en het uiterlijke als “ik” en het “mijne” is vergaan , houdt het inhalige op. En door dat ophouden , komt er een eind aan geboorte (bhava=wording) Shakyamuni Boeddha

14 Als handeling en bezoeking ten einde komen, is er verlossing. Ze ontstaan uit onjuiste begrippen ; deze ontstaan uit de spinsels van onjuiste kijk op inherente existentie ; de spinsels verdwijnen in de leegte. Nagarjuna : Prajna namamula madhyamika karika XIV 4-5

15 Leringen , onderricht door de Boeddha’s berusten geheel op twee waarheden : De conventionele en de wereldse waarheden , en de waarheden die de uiteindelijke zijn. Nagarjuna : Prajnanamamu la madhyamika karika XXIV.8

16 Boeddha zei dat alle fenomenen twee entiteiten hebben : die welke ontdekt worden door waarnemers van goed en van kwaad ; objecten van waarnemers van het ware zijn werkelijkheden , objecten van waarnemers van het onjuiste zijn conventionele waarheden. Chandrakirti :supplement op Nagarjuna’s Verhandeling over de Middenweg Madhymikavatara VI.23

17 Ook zijn zij , die onwerkelijke dingen bespeuren van tweeerlei aard : die met klare heldere zinnen en die met gebrekkige zinnen. bewustzijn met gebrekkige zin staat in onjuiste verhouding tot dat met gezonde zin. Objecten gerealiseerd door de wereld en door de zes niet gebrekkige zinnen begrepen , zijn slechts waar vanuit een werelds standpunt , de rest wordt beschouwd als onwaar vanuit het standpunt der wereld alleen. Chandrakirti :supplement op Nagarjuna’s Verhandeling over de Middenweg Madhyamikavatara VI.24-25

18 Een vorm op een afstand gezien , wordt duidelijk gezien door hen die dichtbij zijn. Als een luchtspiegeling water was , waarom wordt er dan geen water gezien door hen die dichtbij zijn ? De wijze waarop deze wereld gezien wordt als echt door hen die ver af staan , wordt zo niet gezien door hen die dichtbij zijn , voor hen is het zinloos als een waan. Nagarjuna Kostbare Guirlande Ratnavali 52-53

19 De persoon is niet aarde, noch water , noch vuur , noch lucht , noch ruimte. Hij is niet bewustzijn en hij is niet al die dingen. Wat voor persoon is er behalve deze dingen ? Nagarjuna Kostbare Guirlande Ratnavali 80

20 Er is nooit een voortbrengen waar dan ook van enig fenomeen uit zichzelf , uit een ander, uit beide, of zonder oorzaak. Nagarjuna Prajna namamula-madhyamika-karita. De fundamentele wijsheidstekst

21 Omdat het bestaat , wordt het bestaande niet voortgebracht ; omdat het niet bestaat , wordt het niet-bestaande niet voortgebracht. Nagarjuna Sunya tasaptati

22 Dat wat uit oorzaken wordt voortgebracht is niet inherent teweeggebracht , het heeft niet de inherente aard om te produceren. Wat afhankelijk is van oorzaken noemt men ledig. Wie leegte kent is bewust. Anavatapta Sutra

23 Omdat er geen fenomenen zijn die niet afhankelijk ontstaan zijn ,zijn er geen fenomenen die niet leeg zijn. Nagarjuna  Prajna nama mula-madhyamika-karika XXIV.19

24 Wat onafhankelijk van iets anders ontstaat kan geen Kracht-uit-Zichzelf hebben , daar ze alle onafhankelijkheid missen , kan er geen zelf zijn , geen inherent bestaan. Aryadeva Catuhsataka XIV.23

25 Als de ontleder die analyseert of fenomenen inherent bestaan analyseert en constateert dat het hen onbreekt aan inherente existentie omdat ook de ontleder ontleed moet worden ; zou dat dan niet tot in het eindeloze doorgaan ? Als de objecten van de analyse geanalyseerd zijn , dan bestaat er geen basis. Omdat de bases inherent niet bestaan , en de ontkenning ervan niet inherent teweeggebracht worden , noemt men ook dat nirvana. Shantideva  Bodhicaryavatara IX. 110-111

26 Dat wat afhankelijk ontstaan is noemen wij leegte. Dat is iets vermeends dat afhankelijk is van iets anders. En dat is nu precies de Weg van het Midden. Nagarjuna  Fundamentele Wijsheidstekst XXIV.18

27 Een zich vergewissend denken en een onterecht opdrukkend denken zijn entiteiten die uitwissen en uitgewist worden. Alle gebreken zoals begeerten hebben als hun tegengif de wijsheid van zelfloosheid inzoverre hun verminderen en toenemen afhankelijk zijn van het toenemen en verminderen van die wijsheid. En dus neemt het denken door er mee vertrouwd te raken de aard aan van die wijsheid – en aldus worden de beoordelingen na verloop van tijd teniet gedaan. Dharmakirti Commentaar op Dignaga’s Compendium over Valide cognities Pramamavarttika hfst. 1

28 Als de inherente existentie van fenomenen afhing van oorzaken zou de yogi , als hij de leegte (sk.sunya) realiseerde, door die te ontkennen de fenomenen teniet doen. Daarom zou het zien van de leegte een oorzaak zijn , die fenomenen teniet doet , maar aangezien dit niet met de rede strookt , bestaan de fenomenen niet inherent. Als men de fenomenen analyseert , merkt men dat ze niets zijn dan fenomenen met de aard van het werkelijke daar ze niet-inherent bestaand teweeggebracht zijn of ophouden te bestaan en daarom hoeft men de conventionele waarheden der wereld niet te analyseren. Als de realiteit wordt geanalyseerd , is voortbrengen uit het zelf en andere oorzaken niet aannemelijk. Volgens dezelfde beredenering is ook inherent bestaand produceren op conventionele wijze niet aannemelijk. Hoe zou men dan dat inherent bestaande produceren kunnen vaststellen ? Chandrakirti  Supplement VI.34-36

29 Wat dit aangaat , Sariputra , als een bodhisattva , een verheven wezen , de volmaaktheid van wijsheid beoefent , ziet hij een bodhisattva niet als iets werkelijks…En waarom ? Sariputra , dat zit zo : Een bodhisattva is zonder een inherent bestaande bodhisattva. De naam bodhisattva is eveneens zonder het zijn van de naam van een bodhisattva. Waarom ? Omdat dat hun aard is. Het zit zo : Het is niet dat een vorm leeg is wegens zijn leegte ; leegte is niet gescheiden van vorm. Een vorm op zichzelf is dat wat leeg is ; en net precies wat leeg is , is vorm. Pancavimsati sahasuka-prajna-paramita soetra

30 Fenomenen worden niet leeg gemaakt door de leegte . De fenomenen zijn op zichzelf leeg. Ratnakuta (Kasyapa hoofdstuk)

31 De idee dat fenomenen voortgebracht uit oorzaken en toestanden werkelijk zouden zijn werd door de Leraar onwetendheid genoemd; uit die onwetendheid spruiten de twaalf takken (sk. nidana’s) voort. Nagarjuna , Sunya Tasaptati

32 Als iets niet-ledigs bestond dan zou ook iets ledigs bestaan. als het niet-ledige helemaal niet bestaat , hoe zou dan het ledige dat kunnen ! De Onoverwinnelijken zeiden dat  leegte alle slechte visies doet verdwijnen ; Zij die de leegte beschouwen als inherent bestaand werden niet-te-genezen genoemd. Nagarjuna , Fundamentele wijsheidstekst XIII. 7-13

33 Daar de nectar der leegte wordt onderwezen om alle onjuiste begrippen te laten varen , wordt hij die zich eraan hecht als inherent bestaand , krachtig door U de Boeddha gehekeld. Nagarjuna , Lokatitastava

34 Als met de gedachte “het bestaat niet” het geanalyseerde niet wordt begrepen als inherent bestaand , hoe zou zich dan aan het denken van een inherent bestaand iets kunnen voordoen , waaraan een basis ontbreekt , dat wil zeggen een inherent bestaande leegte zonder het object dat het bepaalt ? Wanneer inherent bestaande dingen en niet-dingen ons niet voor ogen staan , aangezien er niets anders is dat inherent bestaat , dan worden met de bedoelde objecten , van het begrip “inherente existentie” , daar zij niet bestaan de doorwrochte ideëen van dualiteit en inherente existentie teniet gedaan . Shantideva Bodhicaryavatara IX 34-35

35 Als een metalen kledingstuk dat verontreinigd is door bezoedeling en in het vuur ontvlekt moet worden , in het vuur gebracht wordt , branden de smetten weg , maar zelf verbrandt het niet. Wat dus het helder lichtend verstand betreft dat de smetten draagt van begeerte en zo , in het vuur van wijsheid worden de smetten verbrand , maar zijn aard , helder licht , blijft onaangetast. Nagarjuna Lofprijzing van het Element van Superieure Kwaliteiten Dharmadhatustratra

36 Omdat lichamen van een volmaakte boeddha zijn uitgestraald omdat het werkelijke niet wordt gedifferentieerd , en omdat de levende wezens de natuurlijke tot ontwikkeling bestemde afkomst hebben geschikt . Daarom hebben alle belichaamde wezens de boeddha-aard. Onoverwinnelijke Maitreya  Uttaratantra

37 Ik buig mij neer voor de volmaakte boeddha , de beste der leraren die ons voorlegde dat wat afhankelijk van iets anders ontstaat nimmer ophoudt , niets teweegbrengt , niet teniet gaat , niet blijvend is , zonder komen of gaan , zonder verschil , zonder gelijkheid is , vrij van bewerkingen van inherent  bestaan en van dualiteit en vredig is. Nagarjuna Fundamentele Wijsheidstekst I aanroep

38 Laatste citaat Boeddha en zijn Leer en de Verheven Gemeenschap zijn de toevlucht van hen die verlangen naar bevrijding. Chandrakirti  Trisaranasaptati

Dit waren de 38 citaten zoals ZH de XIV Dalai Lama ze bij elkaar heeft gebracht in het boek “Tibetaans Boeddhisme en De Sleutel tot de Weg van het Midden” ( Deventer 1979 ISBN 90 202 45589)

Het ontwikkelen van gelijkmoedigheid

Standaard

Root Institute for Wisdom Culture Bodhgaya India                                                                                                     foto : jampa 2011

While in Bodhgaya in october 2011 I stayed with you at the Root Institute.
Between meditation and visiting Holy Places I translated The Wish-fulfilling Golden Sun of the Mahayana Thought Training by Lama Zopa Rinpoche in my native Dutch language. Please accept this translation of this wonderful text. 

Het ontwikkelen van gelijkmoedigheid   De Mahayana Evenwichts-meditatie

door Lama Zopa Rinpoche

Denk : het is nooit genoeg om alleen zelfbevrijding na te streven. Gehechtheid aan persoonlijke vrede en hier alleen naar streven is zelfzuchtig en wreed.
Visualiseer dat je omringt bent door alle voelende wezens , met je moeder links van je zittend en je vader rechts van je zittend. Visualiseer voor je een vijand, iemand die een hekel aan je heeft of die je kwaad wil doen. Achter je , plaats je je beste vriend, de persoon tot wie je je het meest aangetrokken voelt . Aan de zijkant, visualiseer je een vreemdeling, iemand voor wie je gevoelens neutraal zijn.

Denk: Er is helemaal geen reden voor mij om gehecht te zijn aan mijn vriend en hem te helpen of om mijn vijand te haten en te schaden. Als ik alleen maar naar mijn eigen vrede zou streven, zou er geen reden voor mij zijn om menselijk geboren te zijn. Zelfs als een dier , zou ik hiernaar streven. De verschillende dieren hebben het zelfde doel als veel hoogopgeleide mensen – zelfgeluk – en creeren veel negatieve handelingen, zoals vechten met en het vernietigen van vijanden, anderen bedriegen enzovoort, allemaal in het najagen van hun eigen geluk. Er is bijna geen verschil tussen hen en ons afgezien van hun vorm.

Het belangrijkste doel van mijn menselijke geboorte is om te streven naar en het bereiken van hogere doelen : namelijk om ieder levend wezen naar altijddurend geluk te leiden. Dit is iets wat een dier nooit kan doen.

Precies zoals ik lijden wil vermijden en geluk wil vinden zo doen ook andere levende wezens dit. Daarom zijn ikzelf en alle andere bewuste wezens gelijk aan elkaar en is er geen logische reden voor mij om meer om mijzelf te geven dan om anderen of om vijanden of welk ander ander bewust wezen dan ook te schaden.

Ontelbare wedergeboorten lang heb ik onderscheid gemaakt tussen andere wezens als vriend, als vijand of vreemdeling door middel van het zelf-ik-bewustzijn. Chandrakirti zei :”Waar zelf-ik-bewustzijn is , is onderscheid maken naar “de ander”. Uit het onderscheid maken tussen jezelf en de ander komt gehechtheid en haat voort”.
Alle ongeluk komt voort uit het handelen onder invloed van deze negatieve gedachten. Het zelf-ik-bewustzijn veroorzaakt gehechtheid aan het zelf, dat gehechtheid aan mijn eigen geluk voortbrengt.

De hele reeks van negatieve geestesgesteldheden komt uit bovenstaand voort. Kwaadheid wordt veroorzaakt door hebzucht en gehechtheid aan het zelf en laat mij onderscheid maken door het scheppen van het zelf . Het brengt me tot het onderscheid maken tussen wie mijn geluk verstoort en wie niet. Op deze wijze scheppen we de vijand. Gehechtheid creeert de vriend, die helpt en het bepaalt wie de vijand is die hindert. Onwetendheid bestempelt diegenen die noch helpen noch hinderen als vreemden.

Kwaadheid brengt mij ertoe de vijand te haten en te schaden ; gehechtheid brengt mij ertoe aan mijn vriend gehecht te raken en hem te helpen ; en onwetendheid brengt mij ertoe te denken dat de vreemde een permanente natuur heeft. Door zo te handelen onder de invloed van deze negatieve geestesgesteldheden laat ik mijzelf belanden in moeilijke situaties vol lijden.

Gehechtheid schept gevaar en lijden voor mijzelf en anderen. De hele aarde loopt het risico te ontploffen. Gehechtheid brengt geen vrede en brengt allleen maar lijden.

Sinds beginloze tijden hebben de twee negatieve handelingen van het helpen uit gehechtheid en het schade toebrengen uit kwaadheid mij in samsarisch lijden geworpen en daarmee het onmogelijk voor mij gemaakt om de perfecte vrede van bevrijding en verlichting te bereiken.

Negatieve daden laten indrukken achter op het bewustzijn. Deze rijpen daarna in eindeloze ervaringen van lijden. Als ik zo blijf handelen zal ik hetzelfde lijden steeds weer eonen-lang ervaren en zal ik nooit realisaties ontvangen laat staan velichting bereiken.

De drie objecten van vriend, vijand en vreemde zijn vals en verkeerd bestempeld om extreme en tijdelijke redenen. De huidige vriend, vijand en vreemde zijn niet altijd vriend, vijand en vreemde geweest in mijn ontelbare vorige levens. Zelfs de vijand van vorig jaar kan dit jaar mijn vriend worden en de vriend van gisteren kan mijn vijand van vandaag worden. Het kan allemaal in een uurtje veranderen en dat doet het zo vanwege gehechtheid aan dingen als voedsel, kleding en reputatie.

Heer Boeddha zei : “In een ander leven , wordt de vader de zoon, de moeder, de echtgenoot, de vijand een vriend. Het verandert voortdurend. In het cyclische bestaan is niets zeker.” Daarom is er geen reden om gehecht te zijn aan vrienden of om vijanden te haten.

Als het onwetende, zelf-ik concept en zijn objecten waar waren, dan zouden de drie bepalingen van vriend, vijand en vreemde bestaan hebben vanaf ontelbare vorige levens hiervoor en ze zouden voortgaan te bestaan door het heden tot voorbij de Verlichting. Dit zou complete nonsens maken van het concept van Verlichting, want de geest van de Boeddha is volledig vrij van waanbeelden en indrukken die zulk onderscheid maken.

Uit mededogen leerde Heer Boeddha ons de Evenwichtsmeditatie zodat ook ik vrij van waanbeelden, indrukken en onwetende onderscheiding kan geraken…. De concepten van vriend, vijand en vreemde zijn vals want zij en hun basis zijn totale illusie. Er is geen zelf-ik.

Mijn kamertje in Bodhgaya. Foto : Jampa 2011

Mijn problemen zijn niet door de vijand geschapen maar door mijzelf. In mijn vorige levens heb ik anderen geschaad uit onwetendheid en de gevolgen hiervan zijn in dit leven teruggekomen met als gevolg problemen en lijden voor mij.

Heer Boeddha zei : “In vorige levens heb ik jullie allemaal eerder gedod en hebben jullie mij afgeslacht. Waarom zouden we gehecht zijn aan elkaar ? “
Candrakirti sprak : “Het is dwaas en onwetend om een aanval van een vijand met wraak te vergelden in de hoop om er een einde aan te maken, omdat de vergelding alleen maar meer lijden brengt.”
Daarom is er geen reden voor vergelding.

De vijand is het object van mijn beoefening van geduld, die mij helpt mijn kwaadheid te overwinnen. Ik moet deze vijand niet haten want hij brengt vrede in mijn geest.

De vijand is oneindig meer kostbaar dan welke materieel bezit dan ook. Hij is de bron van al mijn vorige, huidige en toekomstige geluk. Ik moet de vijand nooit haten. Welk bezit dan ook kan opgegeven worden voor zijn vrede.

Een vijand is mijn grootste behoefte, de bron van de Verlichting van alle wezens , die van mijzelf inbegrepen. De vijand is mijn kostbaarste bezit. Voor zijn vrede kan ik mijzelf opgeven.
De vijand die me geestelijk en lichamelijk schade toebrengt is onder de controle van zijn negatieve geest. Hij is als de stok die iemand gebruikt om een ander te slaan. Er is geen reden om door boos te worden of door wraak te nemen de vijand kwaad te berokkenen. Het is niet zijn schuld ; net zoals de pijn die ik ervaar door een klap niet de schuld is van de stok.
Vanaf nu moet ik nooit meer de vijand of enig ander levend wezen haten of schade toebrengen. Vanaf nu moet ik nooit meer de vijand of welk ander levend wezen dan ook haten of schade berokkenen.

Als ik heldere wijsheid bezat zou ik zien dat het schaden van anderen uit haatgevoelens het mijzelf schaden is uit haat. Vanzelfsprekend dien ik niemand anders te schaden.

Alle voelende wezens , inclusief de vijand , zijn het object van mededogen van Heer Boeddha. De ontelbare boeddha’s houden de vijand en alle levende wezens liefdevol aan hun hart. Daarom is een ander schaden toebrengen , al is het maar heel weinig , gelijk aan het schade toebrengen aan de oneindige boeddha’s.

De Boeddha beschouwt alle voelende wezens , inclusief vijanden , als belangrijker dan zichzelf. Gedachtenloos een ander schaden ten eigen voordele is de daad van een geest van steen.

De vijand en alle andere voelende wezens zijn ontelbare keren mijn moeder geweeest. Het heilige lichaam, de spraak en de geest van de oneindige boeddha’s zijn de dienaar van alle wezens , de vijanden inbegrepen. Daarom moet ik nooit enig ander levend wezen schaden.

Mijn ergste vijand is de onwetendheid in mijn eigen geest. Een uiterlijke vijand vernietigen in plaats van mijn eigen onwetendheid is als een vriend per ongeluk doden door hem aan te zien als een vijand. Ik moet de uiterlijke vijand niet schaden maar de innerlijke vijand, de feitelijke oorzaak van al mijn lijden, bestrijden.

Door de transcendente realisaties gebaseerd op de evenwichts-meditatie zal geen bodhisattva een ander voelend wezen ooit als een vijand zien, zelfs al zou die zich tegen hem keren.

De vijand is slechts een concept voortgebracht door mijn haat, net zoals vrienden en vreemden concepten zijn voortgebracht door mijn gehechtheid en onwetendheid. Ik dien de vervormde perepties van mijn negatieve gedachten niet geloven.

Als ik met mijn wijsheidsoog onderzoek, zal ik nooit mijn door gehechtheid ontstane vriend of mijn door haat ontstane vijand waar dan ook vinden, noch binnen noch buiten hun lichamen. Wijsheid vertelt mij dat ze slechts benamingen zijn.
Door al deze redenen, kan ik nu duidelijk zien hoe dom en onzinnig ik ben geweest gedurende beginloze levens.
Als je deze evenwichts-meditatie zou kunnen realiseren zou het je kostbaarste zijn. Evenwichtigheid brengt vrede aan ontelbare wezens en aan al je toekomstige levens.

Colophon : Deze meditatie komt uit Lama Zopa Rinpoche’s boek “The Wish-fulfilling Golden Sun of the Mahayana Thought Training’’ Kopan Monastery, 1974 Rinpoche heeft het als meer dan de standaard Evenwichts Meditatie beschreven omdat hij er een aantal technieken om kwaadheid te bemeesteren en geduld te beoefenen aan heeft toegevoegd.
Dutch translation Jampa Gyatso done in Bodhgaya India october 2011.


The destruction of Nalanda

Standaard

The Muslim invaders commited a great crime against world culture when they destroyed the greatest university of India at its time,the Buddhist University of Nalanda in 1193.

The University of Nalanda

Nalanda foto: Jampa 2011

It dates from around 450 AD and:

1.At its height has 10,000 students from all over the world:India,China,Japan,Tibet,Burma.Korea,Indonesia. At other times it had 4,000 students.

2.There was an enormous library with hundreds of thousands of books stored in 3 buildings of several stories,one had 9 stories.

3.Education was 100% free but they only accepted the most intelligent.

4.To be a student one had to pass several exams and at least 66% of applicants were rejected.

5.They taught Buddhism,Hinduism,physics,mathematics,medicine,surgery,astronomy and it had an observatory.

For a good description we have the travel narrative of the famous Buddhist monk from China Xuangzan (602-664) who spent 17 years travelling in Central Asia and India gathering Buddhist scripture.

Muslims in India

In the 8th century the Muslims had conquered what is now Pakistan where even in 1947 25% of the population was Hindu, now it is less than 1%. But what is now India itself was to wait for centuries. Mahmud of Ghazni (971-1030)was the sultan of a vast region with its capital in Samarkand, led 17 pillaging raids on India destroying many Hindu temples and according to Abu Nasr Muhammad Utbi, the secretary and chronicler of Mahmud, took 500,000 Hindus as slaves,men and women, back with him.Mahmud is chiefly remembered as the plunderer of India. Between 1000 and 1026 he mounted at least 17 raids against India with the aim of extirpating idol-worshiping Hindu infidels and destroying Hindu temples, which were great repositories of wealth. His most important expedition was against the temple of Shiva in Somanth(one of the most holy temples in Hinduism) in 1025. It is estimated that Mahmud took from India jewels, gold, and silver in excess of 3 billion dinars, in addition to hundreds of thousands of slaves.We know that Muslims in India destroyed literally thousands of Hindu temples.

The Sultanate of Delhi

Later northern India was ruled from Delhi by several Muslim dynasties,in the kingdom of the Sultan(Arabic for ruler) of Delhi, for more than 300 years.They were:

1.Muizzi dynasty(1206-1290)
2.Khaldji dynasty(1290-1320)
3.Tughluq dynasty(1320-1413)
4.Sayyid dynasty(1413-1511)
5.Lodi dynasty(1511-1526)

Nalanda foto : Jampa 2011

The Destruction of the University of Nalanda

Notice the name of the second dynasty,the Khaldji dynasty.It comes from a Turkic general called Bakhtiyar Khaldji.He was the one who in 1193 ordered the burning to death or executed by sword of the thousands of Buddhist students and professors in the university.He destroyed the hundreds of thousands books, which took, so it is written, 3 months to burn all of them. He also destroyed all the buildings, only ruins remained. All this is written by the Muslim historian from Iran called Minhaj-i-Siraj(1193-1259) in his historical book Tabaqat-i-Nasiri. Buddhist pilgrims visit Nalanda again to bring homage to the great Masters of Nalanda , like Nagarjuna, Vasubandhu , Chandrakirti and many others. Tibetan buddhist are urged by HH the Dalai Lama to “follow the Masters of Nalanda” and His Holiness calls himself a Nalanda Master.

Watch the video about Nalanda University

It is an Indian documentary but notice the woman never says why it disappeared.It is obvious the maker had fear of Muslim vengeance.

Buddhists should never hate anyone because all evil deeds are done in ignorance. Buddhists respect all religions and should not judge other convictions. But historical facts must be recognized as such. Religious hatred and” jihad ” against other religions has nothing to do with true religion.

Bodhgaya

Afbeelding

De Ashoka zuil bij de Mahabodhi tempel foto : Jampa 2011

Guru Mandala foto: Jampa 2011

Onder de Bodhiboom foto: Jampa 2011

Mahabodhi Vihara foto: Jampa 2011

Samsara buiten de tempel foto : Jampa 2011

In de tempel foto: Jampa 2011

Plaats van meditatie foto : Jampa 2011

Oeroude balustrade                          foto : Jampa 2011

Stoepa's foto : Jampa 2011

Waar de Boeddha zat............. foto : Jampa 2011

Boeddha's voet foto : Jampa 2011

Ingang van het Tempelterrein foto : Jampa 2011

De plaats van Verlichting foto : Jampa 2011

Devotie foto : Jampa 2011

Muchalinda Sarovar foto : Jampa 2011

foto : Jampa 2011

foto : Jampa 2011

Sieraad

Standaard

Ze heet Drolma Sonam. Ze komt uit Lhasa, Tibet. Hier in Bodhgaya, de plaats van Verlichting verkoopt ze haar sieraden. Prachtige kwaliteit. Ze is zelf een sieraad voor haar volk. Het Tibetaanse volk dat ondanks genocide en religieuze vervolging de dharma blijft volgen en verdraagt wat ondraagbaar is. Drolma glimlacht. Ze is beschaving. Er is hoop.