Welkom in Jampa’s Mandala

Status

Welkom in Jampa’s Mandala. Sarva Mangalam , moge alles voorspoedig voor je zijn !

Jampa’s Mandala is een onafhankelijk boeddhistisch blog voor iedereen die belangstelling

voor het boeddhisme heeft. Ik ben een beoefenaar in de Tibetaanse richting.

1bround

Reis met me mee langs de boeddhistische heilige plaatsen in India :

Op dit blog ( film en foto) klik op :

https://jampasmandala.wordpress.com/category/buddhayatra-2011/

De films van mijn boeddhistische pelgrimstocht. Klik op :

http://www.youtube.com/playlist?list=PL479146176BE1B2D3&feature=plcp

JAMPA’S MANDALA OP FACEBOOK  : https://www.facebook.com/jampasmandala

JAMPA’S MANDALA OP VIMEO           : https://vimeo.com/channels/jampasmandala

SHARE YOUR IDEAS : https://plus.google.com/u/0/communities/105219811092375220321

2142

Jampa's Mandala

Dalai Lama over terrorisme

Standaard

image

De Dalai Lama vindt dat een oplossing voor de problemen met gewelddadige extremisten niet van God moet komen. ‘Het zijn mensen die deze problemen veroorzaken. En als we onze verslaving aan oorlogen willen beëindigen, zullen we moeten ophouden om met gebed God een oplossing te laten aandragen. Wij hebben als mensen deze problemen veroorzaakt.’

Parijs 13 november 2015 aanslagen 128 dodenDe Dalai Lama stelt in een interview met de Deutsche Welle, naar aanleiding van de bloedige aanslagen in Parijs, dat terrorisme niet een probleem is, of veroorzaakt wordt door een religie. De geestelijk leider van het Tibetaans boeddhisme zegt dat vanaf het moment dat de Amerikaanse president George W Bush in 2003 de oorlog verklaarde aan islamitische extremisten die een heilige oorlog predikten tussen christendom en de Islam, aan beide zijden is geprobeerd om vredelievende mensen zich uit te laten spreken in voor of tegen zo’n oorlog.

De Dalai Lama: ‘We debatteren over welke godsdienst verantwoordelijk is voor de problemen waarmee we geconfronteerd worden. Maar wat is de gemeenschappelijke noemer in elke moord, terroristische aanslag, verkrachting of andere daad van geweld die we dagelijks zien over de hele wereld? Wat is het enige wat dat ze allemaal gemeen hebben? Het zijn handelingen van mensen. Mensen plegen deze daden, en ze zullen een beroep moeten doen op hun eigen geweten om die daden te rechtvaardigen.

Geweld, haat, misbruik van macht — dit zijn universele menselijke problemen. Ze zijn niet de unieke eigenschappen van dit of dat geloof. Om dat te beweren karakteriseer je jezelf echt als onwetend. Onwetendheid over het verleden, onwetendheid over het heden.

Conservatieve leiders in het westen gebruiken, in een hefboomwerking, de angst en woede over de aanslagen in Parijs hun eigen haatdragende ideologieën. In het Midden-Oosten doet IS hetzelfde. Degenen die deze haat verwerpen vinden een eigen manier om daar mee om te gaan. De wereld is veiliger in onze handen.’

Bron BNN.

Karma

Standaard

Deugdzaam te zijn betekent niet simpelweg gele gewaden te dragen ; het betekent de rijping van karma te vrezen.
Padmasambhava

Onze daden bepalen ons , net zoveel als wij onze daden bepalen.
George Eliot

Vuur kan koud worden , de wind kan gevangen worden door een touw , de zon en maan kunnen naar beneden vallen , maar de consequentie van karma is onfeilbaar.
Je Gampopa

Een kwade daad klontert niet plotseling als melk , maar achtervolgt de dwaas als een smeulend vuur.
Dhammapada

image

Groene Tara

Karma of hoe we ons lot in eigen hand hebben

Standaard

Karma of hoe we ons lot in eigen hand hebben                          

Alles wat we waarnemen is afhankelijk van ons karma
Het is een resultaat van ons karma
We kunnen de verschijnselen positief en negatief waarnemen
Verschijnselen komen voort uit de geest en mentale omstandigheden
De geest kan getraind worden om steeds positiever waar te nemen.
Geluk en lijden zijn afhankelijk van onze geest.

1 Karma is definitief. Positief karma veroorzaakt positief resultaat    (geluk)
negatief karma veroorzaakt negatief resultaat (lijden)
geluk kan niet voortkomen uit negatief karma
lijden kan niet voortkomen uit positief karma

2 Karma vermenigvuldigt zich
Tenzij negatief karma gezuiverd wordt zal het zich in het kwadraat
Vermenigvuldigen
Positief karma vermenigvuldigt zich ook in het kwadraat

3 Een karmisch gevolg treedt alleen op na een oorzaak
We kunnen niet de gevolgen ondergaan van karma wat we niet
Veroorzaakt hebben

4 Het verloop van karma is niet te veranderen.Het karma is pas voorbij als
we het gevolg hebben beleefd. Karma verdwijnt niet zo maar.Vroeg of laat
zullen we gevolgen ondergaan.

Karma is vooral een gedachtenpatroon waardoor we een gewoonte vormen ten opzichte van de dingen. De gedachtepatronen worden gewoontes in onze geest en die gewoontes worden karma genoemd.

De drie soorten gevolgen van karma.

1 Het volledig rijpe gevolg
Als gevolg van ondeugdzame handelingen worden we geboren in lagere rijken
En als gevolg van deugdzame handelingen worden we geboren in hogere rijken

2 Het gevolg identiek met de oorzaak
Als gevolg van ondeugdzame handelingen zoals doden ,krijgen we een kort leven
En als gevolg van van de gewoonte om te doden in vorige levens krijgen we de zelfde
neiging tot de zelfde negatieve daden en genieten er ook van.
3 Het gevolg met betrekking tot de omgeving
Dit heeft te maken met de uiterlijke omstandigheden. Dus bijvoorbeeld de gewoonte om te
doden leidt tot geboorte in onaangename plaatsen.


De vier methoden om negatief karma te zuiveren
Oorzaak en gevolg zijn twee heel verschillende dingen. We moeten de oorzaken wegnemen om de    gevolgen niet meer te hoeven ervaren.Dit kan door zuivering van negatief karma.
Dit gebeurt door toepassing van de Vier Krachten :

1 De kracht van spijt
Je moet oprecht spijt hebben van je negatieve daad

2 De kracht van beslissing
Je moet je negatieve daden niet meer willen herhalen

3 De kracht van tegengif
Dit zijn de deugdzame handelingen om karma te zuiveren , zoals het leven van anderen beschermen,
zieken helpen , liefdadigheid , schenkingen doen, meditaties verrichten, de verlichtingsgeest
beoefenen en andere goede daden.

4 De kracht van ondersteuning
Dit is in het boeddhisme het nemen van Toevlucht tot de Drie Juwelen en de motivatie van bodhicitta
of wel de verlichtingsgeest van het altruïsme.

Alleen deze vier krachten samen kunnen negatief karma zuiveren.

Positief karma voor alle levende wezens

Negatief karma is schadelijk voor ons. Dit is een belangrijk inzicht. Naast spijt betonen is het van het grootste belang dat we onze geest disciplineren.
Daarom hangt alles af van onze motivatie.
Het belangrijkste is de motivatie te ontwikkelen van een altruïstische instelling . Alle heilzame daden moeten onstaan uit de motivatie om goed te doen voor alle levende wezens.
We mediteren op de liefdevolle vriendelijkheid voor alle wezen of dat alle wezens vrij zijn van lijden.
We kunnen dan net zo veel verdienste vergaren als er wezens zijn. En er zijn ontelbare wezens dus is er ontelbare verdienste te vergaren.
Wie alleen verdienste voor zich zelf vergaart zorgt er voor dat de verdienste zich niet vermenigvuldigt.

dorje