Auteursarchief: jampagyatso

Over jampagyatso

Buddhist in Tibetan tradition. May you find peace , love , compassion and wisdom.

Dalai Lama : Houd Europa voor de Europeanen

Standaard

 

De geestelijke leider van het Tibetaanse volk, de Dalai Lama, heeft zich in een interview met de BBC kritisch uitgelaten over de Amerikaanse president Donald Trump. Ook sprak hij over zijn visie op het immigrantenbeleid van de Europese Unie en een eventuele vrouwelijke opvolger als nieuwe Dalai Lama. ,,Als er een vrouwelijke Dalai Lama komt moet ze aantrekkelijk zijn.’’

In het interview met de Britse publieke omroep bespreekt de 83-jarige Dalai Lama verschillende onderwerpen, waarbij hij duidelijke standpunten inneemt. Zo verwijt hij Trump een ‘gebrek aan morele principes’, omdat hij de ene dag iets anders zegt dan de andere. Ook stelt hij dat Amerika niet voor ‘America first’ moet kiezen, maar globale verantwoordelijkheid moet nemen.

De geestelijk leider gaat ook in op Europese ontwikkelingen. De Brexit vindt hij bijvoorbeeld een slecht idee, maar ook over de immigratie naar de Europese Unie heeft hij een duidelijke mening. De EU moet vluchtelingen toelaten en hen onderwijs bieden, maar dat moet er wel op gericht zijn om hen weer terug te laten keren naar hun eigen land. ,,Een gelimiteerd aantal mag blijven, maar houdt Europa voor Europeanen.’’

“De Europese landen moeten vluchtelingen opvangen en hen onderwijs en een opleiding geven. Het doel moet dan zijn dat ze terugkeren naar hun eigen land”, zegt hij stellig. Op de vraag of deze mensen er niet voor mogen kiezen om in Europa te blijven, antwoordt hij: “Een beperkt aantal, oké, maar heel Europa uiteindelijk een moslimland laten worden? Onmogelijk. Of een Afrikaans land: ook onmogelijk. Ik denk dat ze zelf beter af zijn in hun eigen land. Hou Europa voor de Europeanen.”

Tot slot spreekt de Dalai Lama nog even over de mogelijkheid dat zijn opvolger een vrouw is. Daar heeft hij geen problemen mee, maar dan moet ze wel aan een bepaalde voorwaarde voldoen. In het interview trekt de Dalai Lama een gek gezicht en stelt dat mensen zo’n gezicht liever niet willen zien. ,,Als er een vrouwelijke Dalai Lama komt moet ze aantrekkelijk zijn.’’

Bekend worden

Standaard

In het Tibetaans betekent meditatie (sgom) letterlijk “bekend worden met”, ofwel het doorgronden van dingen, gedachten of gevoelens. Meditatie in de Tibetaanse traditie is er dan ook op gericht om onze geest een realistische, heldere kijk op de wereld te geven. Hiervoor heeft de Boeddha een breed scala van technieken ontwikkeld. Mediteren hoeft dus zeker niet altijd te betekenen dat men stil gaat zitten en alleen let op de ademhaling. Dat is één van de vele mogelijkheden. Men kan ook mediteren terwijl men loopt, werkt, een busrit maakt of zelfs tijdens het koken. Het gaat in de Tibetaanse traditie om de mentale staat van de menselijke geest. De houding van het lichaam kan daar natuurlijk wel bij helpen, maar is niet essentieel.
Meditatie is ook heel eerlijk zijn tegen jezelf: “kijk eens wie je zelf bent”, met het doel om positiever en zinvol in het leven te staan, ten opzichte van onszelf en ten opzichte van anderen. We ontdekken dan goede en slechte kanten van onszelf. Door meditatie kunnen we de negatieve kanten (gedachten zoals jaloezie, boosheid, hebzucht, trots etc.) leren begrijpen en onze geest aanpassen aan onze onvolkomenheden, zodat we meer realistisch en eerlijk met de wereld omgaan.

Het uiteindelijk doel van meditatie is het bereiken van de Verlichting. Voordat we dit ultieme doel hebben bereikt, heeft meditatie ook veel voordelen voor het dagelijks leven: we ontwikkelen een positiever en realistische zelf-beeld, worden meer ontspannen en minder angstig. We leren leven met realistische verwachtingen van mensen en hebben daardoor minder teleurstelingen; relaties met mensen verbeteren en het leven wordt stabieler en bevredigend. Maar denk er om: het veranderen van de geest is een langzaam en geleidelijk proces. Oude gewoontes sterven moeilijk, maar oefening baart kunst!

(vrij vertaald naar Kathleen McDonald: How to meditate, Wisdom Publications 1994)

De Vier Zegels

Standaard

 

De ontdekking van de Boeddha over de werkelijkheid worden ook wel de vier zegels genoemd. 

De leegte aan inherent bestaan

De bron van het lijden is de discrepantie tussen hoe de dingen zich aan ons voordoen en hoe ze in werkelijkheid bestaan. Een belangrijke bezigheid van het filosofisch denken in het boeddhisme is het bestuderen van deze discrepantie en het onderzoek van de werkelijkheid , de wijze waarop de dingen uiteindelijk bestaan , door analyse en experiment. De Boeddha sprak van Vier Zegels die alles bevatten.

1 Alles wat samengesteld is , is vergankelijk.

Alle geconditioneerde verschijnselen zijn vanaf het moment van ontstaan van voorbijgaande aard en blijven nog geen moment bestaan. Dit momentane karakter is het gevolg van de oorzaak zelf ; er komt geen andere factor aan te pas. Alles wat uit verschillende delen bestaat of geconditioneerd is door oorzaken en voorwaarden, is vergankelijk en van voorbijgaande aard. De dingen zijn niet eeuwig maar vallen voortdurend uiteen. Dit is de subtiele vergankelijkheid die ook in de moderne fysica gezien wordt.

2 Alles wat bezoedeld is ,is deplorabel

Vergankelijke samengestelde verschijnselen zijn in principe het gevolg van oorzaken.De mens bestaat uit fysieke en mentale bestanddelen die het gevolg zijn van vertroebelde emoties en verkeerde of bezoedelde daden.De vertroebelde emoties worden beheerst door onwetendheid dat wil zeggen de misvatting dat er zoiets als een intrinsiek bestaan zou zijn.Onderworpen zijn aan onwetendheid is lijden. Ervan bevrijd zijn is Nirvana .

3 Alle verschijnselen zijn leeg en hebben geen zelf

Moeten we wel eeuwig lijden ? Nee dit is geenszins nodig want alle verschijnselen zijn leeg en hebben geen zelf . In werkelijkheid zijn alle verschijnselen leeg aan inherent bestaan en hebben geen zelf.Dit is hun werkelijke staat. Dat de dingen intrinsiek lijken te bestaan is verkeerd bewustzijn en een foute denkwijze. Er is geen valide fundament voor aanwezig .Het geloof in inherent en dus onafhankelijk bestaan is een reeds lang ingeslopen misvatting. We dienen deze misvatting en de uit haar voortkomende vertroebelende emoties uit de weg te ruimen .Als we alle misvattingen en vertroebelende emoties verwijderen dan zijn er geen bezoedelende oorzaken meer en is onwetendheid (sk. Avidiya tib. Marigpa) gezuiverd tot alwetendheid. We bereiken de staat van vrede.

4 Nirvana is vrede

Nirvana is de uitblussing van alle lijden door de uitblussing van nieuwe geboorten in de cyclus van wedergeboorten.

Great Ancient Masters

Standaard

      Jampa in Nalanda India                                                                               foto : jampa
 
Great Ancient Masters ( many of whom taught in Nalanda )

The wisdom teachings of the Mahayana are contained in three primary sets of writings. The first and oldest of these are the Prajnaparamita texts, which date to the beginning of the current era. These wisdom texts go beyond conventional understanding and speak directly to one’s innate enlightened nature. They are the first pointing out texts –transmitting the transcendent wisdom that sees the emptiness of all conceptualized views of reality.

Later, Nargarjuna applied the insights of the Prajnaparamita to classical Indian philosophy and through his articulation of the nature of emptiness beautifully and impeccably dismantled prevailing scholastic views on the nature of reality, establishing the primacy of the inexpressible as the heart of the Buddhist path. In the Mahayana tradition Nargarjuna is seen as the primary spokesperson of the Pranjaparamita literature.

These teachings were united with the meditative and devotional traditions of Mahayana by a brilliant set of teachers from Gandhara, Asanga and Vasubandu, whose works are the culmination of the early Mahayana movement. The school that held this transmission tradition was Yogacara, which became the leading philosophical school in India during the 3rd to 5th centuries, at the same time that Neoplatonism was the leading philosophical school in the Classical Western World. Yogacara teachings still form the philosophical core of the great Buddhist contemplative lineages such as Zen, Mahamudra and Dzogchen. In a similar manner Neoplatonism underlines Western contemplative lineages.

Yogacara translates as “practitioners of yoga” emphasizing the school’s commitment to meditation as the essential nature of the Buddhist path. It is also known as the Consciousness Only School for their central teaching that all reality is a display of consciousness.

Asanga 

According to the Tibetan tradition, Asanga was born in Purusapura, the capital of Gandhara, of a Brahmin woman who was herself a considerable adept in the teachings of Buddhism and who taught him the “eighteen sciences” which he mastered easily. He became a monk and for five years applied himself diligently, memorizing one hundred thousand verses of dharma each year and correctly understanding their meaning.

He then left the monastery to practice the Arya Maitreya Sadhana in a cave at the foot of a mountain. For three years, not a single good sign appeared, and he became depressed and decided to leave his retreat. Emerging from his cave he noticed a bird’s nest by the mountain where the rock had become worn just by the brushing of the bird’s wing as it flew back and forth. Realizing his perseverance was weak, he returned to his cave to practice. For three more years he meditated, but again not a single good sign appeared. He became discouraged and left again. This time he saw a rock beside the road that was slowly disintegrating because of the trickle of single drops of water. Inspired by this, he returned and practiced another three years.

When again no signs appeared, he left his retreat a third time. He encountered an old man who was rubbing a piece of iron with a smooth cotton cloth. “I am just finishing this needle,” the man said to Asanga. “I have already made those over there” and pointed to small pile of needles lying nearby. Asanga thought, “If such effort is put into a mundane task such as this, my effort so far has been merely a trifle.”

He returned and meditated for another three years. Although he had by now meditated for 12 years on Maitreya, he still had no signs of favor. He became extremely despondent and walked away from his cave. After awhile he came across a half-dead dog lying beside the road, infested with maggots, crying out in pain. Asanga thought, “This dog will die if these worms are not removed, but if I try to lift them out with my hand, I will crush them.” So using his tongue so as not to hurt them, and cutting off some of his own flesh for them to live in, he bent down to remove them. At that moment the dog vanished and Maitreya appeared, showering cascades of light in all directions.

Asanga burst into tears and cried, “Ah, my sole teacher and refuge, all those years I made so much effort in my practice, exerting myself in a hundred different ways, but I saw nothing. Why has the rain and the might of the ocean come only now when tormented by pain, I am no longer thirsting?” Maitreya replied, “In truth, I was in your presence constantly, yet because of karmic obscuration you were unable to see me. However, your practice has purified your karma and removed your obstacles. Now by the force of your great compassion you are able to meet me. To test my words, put me on you shoulders for others to see and carry me across the city.”

Asanga was overjoyed. Lifting Maitreya onto his shoulders carried him into town, yet no one saw Maitreya. One old woman saw Asanga was carrying a dead dog and that brought her endless good fortune. A faithful servant saw Maitreya’s feet and found himself in a state of samadhi which granted him all the siddhis. Asanga himself realized the samadhi called “Continuum of Reality”. “What is your desire now?” Maitreya asked him. “To revive the teachings of the Mahayana,” Asanga replied. “Well then, hold onto the end of my robe.” Asanga did this and together they ascended to the pure land of Tushita where they stayed for fifty years. Here Asanga mastered the teachings of the Mahayana and received the famous Five Texts of Maitreya, each of which opens a different door of samadhi.

Dedicated to actualizing these teachings, Asanga returned to the earth and built a small temple in a forest. At first only a few students came to learn teachings from him, but gradually the fame of his doctrine spread and the Yogacara School was established. He became the abbot of Nalanda and lived to be well over 100, but always had a youthful look, with no gray hair or wrinkles.

He compiled many important Mahayana works including what has come to be known as The Five Texts of Maitreya. These include the Abhisamayalamkara (Ornament of Clear Comprehension), the  Mahanaya Sutralankara (Ornament of the Mahayana Sutras),  the Madhyanta-vibhanga (Discourse on the Middle between the Extremes), the Dharma-dharmata-vibhaga, and the Uttaratantra (The Peerless Continuum). His Mahayana-samparigraha (Compendium of the Mahayana), Abhidarma-samuccaya (Compendium of Higher Doctrine), and Yogacharabhumi-shastra (Treatise on the Stages of Yoga Practice) are also famous.

According to the Tibetan historian Taranatha, Tantric teachings were handed down in secret through the Yogacara lineage from the time of Asanga. In the Tibetan canon are several Tantric works ascribed to Asanga including a Maitreya Sadhana and a Prajna-Paramita Sadhana.

Vasubandu

The cofounder of Yogacara, Vasubandu, is traditionally said to be the younger brother of Asanga. He was also born in Purusapura in Gandhara and became a monk of the Sarvastivadin school. He went to Kashmir to study their teachings including their renown Abhidharma works. He also was said to possess a complete understanding of the Tripitaka and the tenets of all the Hinayana schools.

Vasubandu wrote Seven Branches of Metaphysics, an encyclopedic work clarifying the main points of teachings of the early Arhats, The Four Oral Traditions of Vinaya on Buddhist discipline, and the most famous compendium of Abhidharma teachings in the Buddhist tradition, the Abhidharma-kosa and a commentary to it called the Abhidharma-kosa-Bhayasa. The Kosa describes the Buddhist path to enlightenment by categorizing and analyzing the basic factors of experience called dharmas.

Impressie uit Nalanda hd from jampa gyatso on Vimeo.

Already famous for his intellectual understanding of Buddhism, Vañsubandu came to Nalanda University and was converted to the Mahayana by Asanga. According to a traditional account, Asanga summoned Vasubandu under the pretext that he was dying. When Vasubandu arrived and asked the cause of his illness, Asanga replied, “I have a serious disease of the heart which arose on account of you.” Vasubandu asked, “How did it arise on account of me?” Asanga replied, “Because you do not believe in the Mahayana and are forever attacking and criticizing it. For this wickedness you will be reborn in a miserable existence. Grieving for you has brought me close to death.” Vasubandu was surprised at this and asked Asanga to expound the Mahayana to him. Upon doing so he became convinced of the truth of the Mahayana and asked his brother what he could do to overcome the negative karma he had accumulated. Asanga answered, “Since your skillful and eloquent speech against the Mahayana earned you this negative karma, you must now use your skillful and eloquent speech to propound the Mahayana.”

De ruines van Nalanda , Bihar , India                                                                                                                           foto : jampa

Vasubandu went on to write many works which systematized the Consciousness Only teachings including On the Three Natures, the Twenty Verses, and the Thirty Verses, perhaps the most famous of the Consciousness Only texts. He also wrote devotional hymns and commentaries on Mahayana texts, including works of Asanga. He is also credited with being the founder of Pure Land Buddhism.

According to one Tibetan account,

Vasubandu was in the habit of reciting daily the Perfection of Wisdom in 8000 Verses. Once a year he would sit in an iron cauldron filled with sesame oil and for fifteen consecutive days and nights would recite five hundred Hinayana sutras and five hundred Mahayana sutras. After Asanga passed away, he became abbot of Nalanda. Every day he taught 20 classes on various Mahayana Sutras and constantly met in debate and defeated the false views of other teachers. For over 100 years he traveled in India and Nepal establishing the dharma and teaching the Mahayana doctrine.

Many of his debates were with Samyka teachers, a school like Yogacara based on yogic experience that flourished at that time. Other debates were with proponents of yoga as reflected in Patanjali’s famous sutras.

After a long life, Vasubandu eventually left this world to reside in the Tushita heaven with Maitreya.

Stirmati

Stirmati was one of the famous disciples of Vasubandu. He was born in the southern Indian city of Dandakaranya of low caste parents, and studied with Vasubandu from age seven. He wrote commentaries on Abhidharma and the works of Vasubandu, including the Trimsikabhasya (Commentary on The Thirty Verses).

Dignaga

Dignaga, another disciple of Vasubandu, was one of the most respected Indian philosophers. Born in the southern Indian city of Simhavakta to a Brahmin family, he became a monk with a Hinayana teacher, but dissatisfied with the Hinayana teachings went in search of further instruction and met Vasubandu.

Every day he would recite 500 Mahayana sutras. From a tantric master who was an emanation of Heruka he received the empowerment and the “Method of Actualization” of Manjushri. By practicing this, he received a vision of Manjushri, and from then on received teachings from Manjushri whenever he wished.

Dignaga is known as the founder of Buddhist logic. He wrote over a hundred works on logic and other matters including Arya Prajnaparamita -samgraha-karika (A Verse Compendium of the Noble Perfection of Wisdom), and the Pramanasamuccaya (The Synthesis of All Reasoning). The later was such a profound and timely text that according to the Tibetans when Dignaga wrote the salutation to the work, “Homage to him who is Logic personified…”, the earth shook, thunder and lightning flashed, and the legs of all the heretical teachers in the vicinity became as stiff as wood. Using his skills at logic, he became famous as a debater. He was also famous for his miracles and had many disciples. He traveled throughout India establishing Mahayana, and spent many years in Kashmir. He completed his life meditating in a remote cave in the jungles of Odivisha.

Gunaprabha

Gunaprabha, one of Vasubandu’s closest disciples, is famous for his mastery of Vinaya. He was born in Mathura of a Brahmin family. He studied the Vedic teachings, and the Hinayana teachings in addition to receiving Mahayana teachings from Vasubandu.

According to the Tibetan accounts, he recited the Hundred Thousand Vinayas daily and resided in a monastery in Mathura called Adrapuri that had 5000 monks, all of whom kept the Vinaya rules perfectly.

He composed the Vinaya-Sutra, Basic Teachings of the Vinaya and One Hundred Actions. His Aphorisms of Discipline are one of the “five great books” that form the basis for the twenty year study program in Tibetan monastic colleges.

Vimuktasena

Vimuktasena was another close disciple of Vasubandu. He is famous for his mastery of the Prajna-Paramita sutras. He was born in Jvala-guha in south-central India. He was a devotee of Maitreya and received both advice and teachings from the celestial Buddha.

He wrote a text called Twenty Thousand Lights on the Prajna-Paramitas. Towards the end of his life he became the spiritual guide of a king in South India and supervised twenty-four temples where he widely taught the Prajna-Paramita Sutras.

Dharmapala

A disciple of Dignaga, Dharmapala became the head of Nalanda after his teacher died. After that he went to Bodhgaya and became abbot of the Mahabodhi Monastery. He died at the age of 32. He wrote a number of original works and commentaries most of which have been lost.

Dharmakirti

Dharmakirti was born in the southern Indian town of Cudamani to a Brahmin family. At an early age he became learned in the arts, the teachings of the vedas, medicine, grammar, and the tenets of the various sages. Then becoming inspired by the teachings of Buddha and the lineage of Pure Consciousness, he took ordination as a monk from Ararya Dharmpala and studied the Tripitaka from beginning to end. Every day he recited 500 different sutras and mantras.

He became a great adept at logic, equal to the master Dignaga himself, and wrote a famous commentary on Dignaga’s Synthesis of All Reasoning. He also wrote Seven Treatises of Logic. His works became the basis for debate training in the Tibetan monasteries. He himself was said to be such an excellent debater that the population of Indian sages of other schools was quite depleted by his efforts, since after losing they had to convert to Buddhism or throw themselves into the Ganges.

Silabhadra

A disciple of Dharmapala, Silabhadra was born to a royal Brahmin family in the East Indian city of Samatata. He was conversant with the teachings of all sects, famous for his mastery of Buddhist sutras and commentaries, and became head of Nalanda where 104 years old, he taught the Chinese Master, Hsuan-Tsang, the Consciousness Only doctrine through his exposition of Asanga’s Treatise on the Stages of Yoga Practice.

Paramartha

Paramartha was one of the great translators of Buddhist texts into Chinese, Paramartha was already a master in India when he traveled to China in 546 at the age of 47. At the request of the emperor of China, he settled in the capital and began the translation of texts. Political instability in China forced him to move quite often, but he was still able to translate the important works of the Yogacara lineage into Chinese including the Abhidharmakosa, the Mahayana-Samparigraha, and various works of Vasubandu. He is also famous for his translation of the Diamond Sutra. All together, Paramartha translated sixty-four works in 278 volumes. His translations made the later success of Yogacara possible in China and inspired Hsuan-Tsang several generations later to travel to India for additional texts and commentaries.

Hsuan-Tsang

Hsuan-Tsang in de Hsuan-Tsang Memorial Hall in Nalanda, India foto : Jampa

 

Hsuan-Tsang was a remarkable spiritual pilgrim who became one of the most famous Chinese Masters. The son of a poor Chinese official, he left home at the age of 13 to study Buddhism. According to a traditional account,

During those early years of study, if there was a Dharma Master lecturing on a Buddhist text, no matter who the Dharma Master was or how far away the lecture was being held, he went, whether it was a Sutra lecture, a Shastra lecture or a Vinaya lecture. He listened to them all. Wind and rain couldn’t keep him away from lectures on the Tripitaka, to the point that he even forgot to be hungry. He just took the Buddhadharma as his food and drink. He did this for five years and then took the Complete Precepts.

In 629 at the age of 27, having been a monk for fifteen years, he secretly left China and made the dangerous journey across the silk road to India. Sixteen years later, having learned Sanskrit and studied with the best Indian teachers, he returned with an incredible collection of 657 Indian texts, a number of statues of the Buddha and various relics. He was acclaimed by the Emperor who supported him the remainder of his life so he could translate the texts and convey the Mahayana teachings to China. On his deathbed he dedicated his merit so that all present would be born again among the inner circle of Maitreya in Tushita Heaven

De reis van Hsuan-Tsang in de Hsuan-Tsang Memorial Hall Nalanda India                                  foto : Jampa

His Cheng Wei Shih Lun (Treatise on the Attainment of Consciousness Only), a compendium outlining Yogacara doctrine, became the standard text for the Consciousness Only schools of China and Japan.

He translated many other Sanskrit texts into Chinese including the Perfection of Wisdom Sutras, which filled 600 volumes, Asanga’s Treatise on the States of Yoga Practice, the Master of Lapis Lazuli Radiance Tathagata which established the practice of the Medicine Buddha in China and the Far East.

Yogacara Masters After Hsuan-Tsang

Kuei-Chi (638-682 A.D.) was Hsuan-Tsang’s most prominent Chinese student. He systematized the Yogacara teaching and established Yogacara as a distinct school in China, called Fa-hsiang. He also wrote commentaries to Hsuan-Tsang’s Yogacara works including the Fa-yuan-i-lin-chang and the Wei-shih-shu-chi.

Hsuan-Tsang also had several notable Japanese and Korean students. Dosho (628-700) studied with Hsuan-Tsang for ten years sharing a room with Kuei-Chi. When he left to go back to Japan he was given sutras, treatises and Yogacara commentaries to help him establish Yogacara there which he did, teaching at Bwangoji monastery. His most famous student is Gyogi (667-748). A Korean student Chiho studied with Hsuan-Tsang and also went to Japan to teach. His pupil Gembo went back to China in 716 and was instructed by Chih-Chou, a pupil of Kuei-Chi. Another early Japanese student who studied with Hsuan-Tsang was Chitsu. “Thus,” as Junjiro Takakusu wrote in his Essentials of Buddhist Philosophy in 1947, “Japan received the orthodox teaching sacrosanct from first-hand authorities of the Indian and Chinese Yogacara School and with the Japanese even now it is the chief subject of Buddhist learning.”

Hosso, the Japanese name for Yogacara, thrived during the Nara period and today several prominent ancient temples are still functioning. Yogacara proper in India and China did not fare so well. The Yogacara School in India became part of a Yogacara-Madhyamika School which thrived in the last centuries before Buddhism disappeared in India under Islamic persecution. This school became influential in Tibet through Santaraksita, one of the first Buddhist Masters to teach in Tibet, and today all Tibetan sects have a strong Yogacara component. This is especially visible in the more contemplative Kagyu and Nyingma practice traditions. Several Kagyu teachers have supervised English translations of Asanga’s works in recent years.

An example of the respect Tibetan teachers have for Yogacara is this appreciation taken from a dharma talk by the Venerable Traleg Rinpoche,

People have generally ignored how Yogacara philosophy influenced Buddhist tantra and its development. Even though it’s quite patent in the writings of Buddhist tantra… Yogacara philosophy itself developed as a reaction against too much theorization. It came to emphasize individual experience and practice,hence the name Yogacara, meaning practitioners of yoga… You could not theorize about Yogacara philosophy without meditating. In fact, you could not be a Yogacara philosopher unless you meditate. When we look at the writings of Yogacara philosophy, we discover many tantric concepts mentioned.

The Fa-hsiang School suffered under the general persecution of Buddhism in China during the middle of the 9th century and gradually disappeared. However, its works are still preserved, and it was revived in the 20th century by several Masters including Ou-Yang Ching-Wu (1871-1943), Abbot Taiuhso (1889-1947, and Hsin Shih-Li (1883-1968), who wrote A New Doctrine of Consciousness Only in 1944. This revival led to the Hsuan-Tsang’s Cheng Wei Shih Lun being translated into English for the first time in 1973 by Wei Tat, a member of a Hong Kong Yogacara group.

Perhaps the greatest success of the Yogacara teachings was in Gandhara where it Third Turning was revealed. There Yogacara became the foundation for Dzogchen which flourishes today in Tibet as the summit of Buddhist philosophy. That is no small honor for the remarkable work the early Yogacara Masters accomplished in clarifying the essence of the Mahayana path.

 

De Acht Verzen voor de Training van de Geest door Geshe Langri Tangpa

Standaard

Door Geshe Langri Tangpa

1e Licht Omdat ik de hoogste realisaties wil bereiken , veel beter dan een wensvervullend juweel , dien ik alle andere wezens te koesteren.

2e Licht Wanneer ik omga met andere mensen , dien ik mijzelf en mijn wensen als onbelangrijk te beschouwen , en met een goed hart dien ik anderen te koesteren.

3e Licht  Mij bewust van al mijn handelingen van lichaam , spraak en geest , moge ik op het moment dat een begoocheling opkomt die mijzelf en anderen tot niet-vaardig handelen aanzet , het onder ogen zien en verhinderen te groeien.

4e Licht  Als ik ongeduldige mensen vol van kwade en donkere , geweldige emoties zie , moge ik hen dan beschouwen als kostbare schatten.

5e Licht  Zelfs als iemand waar ik bijzondere zorg voor had en die ik helemaal vertrouwde , zich tegen mij keert , moge ik hem dan als mijn speciale leraar zien.

6e Licht  Wanneer anderen vol van jaloezie , of andere begoochelingen , mij veel moeilijkheden bezorgen , moge ik de nederlaag op mij zelf nemen en hen de overwinning schenken.

7e Licht Moge ik als besluit , in het openbaar en in het geheim , hulp en geluk aan alle levende wezens schenken en al hun pijn en lijden op mij nemen.

8e Licht Moge ik vrij van verstoring , door de acht onevenwichtige gevoelens en alle dingen als illusie ziende , bevrijd worden van de gevangenis van negatieve gedachten.

De acht onevenwichtige gevoelens

1-gelukkig voelen als het leven goed voor je gaat
2-ongelukkig voelen als het leven tegen je schijnt te zijn
3-gelukkig voelen als we rijk zijn
4-ongelukkig voelen als we arm zijn
5-gelukkig voelen als we beroemd en belangrijk zijn
6-ongelukkig voelen als we onbekend en onopgemerkt zijn 
7
-gelukkig voelen als anderen ons prijzen en bewonderen
8-ongelukkig voelen als anderen ons kritiseren en ons beschuldigen

http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Geshe_Langri_Tangpa