Auteursarchief: jampagyatso

Over jampagyatso

Buddhist in Tibetan tradition. May you find peace , love , compassion and wisdom.

Dalai Lama : Houd Europa voor de Europeanen

Standaard

 

De geestelijke leider van het Tibetaanse volk, de Dalai Lama, heeft zich in een interview met de BBC kritisch uitgelaten over de Amerikaanse president Donald Trump. Ook sprak hij over zijn visie op het immigrantenbeleid van de Europese Unie en een eventuele vrouwelijke opvolger als nieuwe Dalai Lama. ,,Als er een vrouwelijke Dalai Lama komt moet ze aantrekkelijk zijn.’’

In het interview met de Britse publieke omroep bespreekt de 83-jarige Dalai Lama verschillende onderwerpen, waarbij hij duidelijke standpunten inneemt. Zo verwijt hij Trump een ‘gebrek aan morele principes’, omdat hij de ene dag iets anders zegt dan de andere. Ook stelt hij dat Amerika niet voor ‘America first’ moet kiezen, maar globale verantwoordelijkheid moet nemen.

De geestelijk leider gaat ook in op Europese ontwikkelingen. De Brexit vindt hij bijvoorbeeld een slecht idee, maar ook over de immigratie naar de Europese Unie heeft hij een duidelijke mening. De EU moet vluchtelingen toelaten en hen onderwijs bieden, maar dat moet er wel op gericht zijn om hen weer terug te laten keren naar hun eigen land. ,,Een gelimiteerd aantal mag blijven, maar houdt Europa voor Europeanen.’’

“De Europese landen moeten vluchtelingen opvangen en hen onderwijs en een opleiding geven. Het doel moet dan zijn dat ze terugkeren naar hun eigen land”, zegt hij stellig. Op de vraag of deze mensen er niet voor mogen kiezen om in Europa te blijven, antwoordt hij: “Een beperkt aantal, oké, maar heel Europa uiteindelijk een moslimland laten worden? Onmogelijk. Of een Afrikaans land: ook onmogelijk. Ik denk dat ze zelf beter af zijn in hun eigen land. Hou Europa voor de Europeanen.”

Tot slot spreekt de Dalai Lama nog even over de mogelijkheid dat zijn opvolger een vrouw is. Daar heeft hij geen problemen mee, maar dan moet ze wel aan een bepaalde voorwaarde voldoen. In het interview trekt de Dalai Lama een gek gezicht en stelt dat mensen zo’n gezicht liever niet willen zien. ,,Als er een vrouwelijke Dalai Lama komt moet ze aantrekkelijk zijn.’’

Bekend worden

Standaard

In het Tibetaans betekent meditatie (sgom) letterlijk “bekend worden met”, ofwel het doorgronden van dingen, gedachten of gevoelens. Meditatie in de Tibetaanse traditie is er dan ook op gericht om onze geest een realistische, heldere kijk op de wereld te geven. Hiervoor heeft de Boeddha een breed scala van technieken ontwikkeld. Mediteren hoeft dus zeker niet altijd te betekenen dat men stil gaat zitten en alleen let op de ademhaling. Dat is één van de vele mogelijkheden. Men kan ook mediteren terwijl men loopt, werkt, een busrit maakt of zelfs tijdens het koken. Het gaat in de Tibetaanse traditie om de mentale staat van de menselijke geest. De houding van het lichaam kan daar natuurlijk wel bij helpen, maar is niet essentieel.
Meditatie is ook heel eerlijk zijn tegen jezelf: “kijk eens wie je zelf bent”, met het doel om positiever en zinvol in het leven te staan, ten opzichte van onszelf en ten opzichte van anderen. We ontdekken dan goede en slechte kanten van onszelf. Door meditatie kunnen we de negatieve kanten (gedachten zoals jaloezie, boosheid, hebzucht, trots etc.) leren begrijpen en onze geest aanpassen aan onze onvolkomenheden, zodat we meer realistisch en eerlijk met de wereld omgaan.

Het uiteindelijk doel van meditatie is het bereiken van de Verlichting. Voordat we dit ultieme doel hebben bereikt, heeft meditatie ook veel voordelen voor het dagelijks leven: we ontwikkelen een positiever en realistische zelf-beeld, worden meer ontspannen en minder angstig. We leren leven met realistische verwachtingen van mensen en hebben daardoor minder teleurstelingen; relaties met mensen verbeteren en het leven wordt stabieler en bevredigend. Maar denk er om: het veranderen van de geest is een langzaam en geleidelijk proces. Oude gewoontes sterven moeilijk, maar oefening baart kunst!

(vrij vertaald naar Kathleen McDonald: How to meditate, Wisdom Publications 1994)

De Vier Zegels

Standaard

 

De ontdekking van de Boeddha over de werkelijkheid worden ook wel de vier zegels genoemd. 

De leegte aan inherent bestaan

De bron van het lijden is de discrepantie tussen hoe de dingen zich aan ons voordoen en hoe ze in werkelijkheid bestaan. Een belangrijke bezigheid van het filosofisch denken in het boeddhisme is het bestuderen van deze discrepantie en het onderzoek van de werkelijkheid , de wijze waarop de dingen uiteindelijk bestaan , door analyse en experiment. De Boeddha sprak van Vier Zegels die alles bevatten.

1 Alles wat samengesteld is , is vergankelijk.

Alle geconditioneerde verschijnselen zijn vanaf het moment van ontstaan van voorbijgaande aard en blijven nog geen moment bestaan. Dit momentane karakter is het gevolg van de oorzaak zelf ; er komt geen andere factor aan te pas. Alles wat uit verschillende delen bestaat of geconditioneerd is door oorzaken en voorwaarden, is vergankelijk en van voorbijgaande aard. De dingen zijn niet eeuwig maar vallen voortdurend uiteen. Dit is de subtiele vergankelijkheid die ook in de moderne fysica gezien wordt.

2 Alles wat bezoedeld is ,is deplorabel

Vergankelijke samengestelde verschijnselen zijn in principe het gevolg van oorzaken.De mens bestaat uit fysieke en mentale bestanddelen die het gevolg zijn van vertroebelde emoties en verkeerde of bezoedelde daden.De vertroebelde emoties worden beheerst door onwetendheid dat wil zeggen de misvatting dat er zoiets als een intrinsiek bestaan zou zijn.Onderworpen zijn aan onwetendheid is lijden. Ervan bevrijd zijn is Nirvana .

3 Alle verschijnselen zijn leeg en hebben geen zelf

Moeten we wel eeuwig lijden ? Nee dit is geenszins nodig want alle verschijnselen zijn leeg en hebben geen zelf . In werkelijkheid zijn alle verschijnselen leeg aan inherent bestaan en hebben geen zelf.Dit is hun werkelijke staat. Dat de dingen intrinsiek lijken te bestaan is verkeerd bewustzijn en een foute denkwijze. Er is geen valide fundament voor aanwezig .Het geloof in inherent en dus onafhankelijk bestaan is een reeds lang ingeslopen misvatting. We dienen deze misvatting en de uit haar voortkomende vertroebelende emoties uit de weg te ruimen .Als we alle misvattingen en vertroebelende emoties verwijderen dan zijn er geen bezoedelende oorzaken meer en is onwetendheid (sk. Avidiya tib. Marigpa) gezuiverd tot alwetendheid. We bereiken de staat van vrede.

4 Nirvana is vrede

Nirvana is de uitblussing van alle lijden door de uitblussing van nieuwe geboorten in de cyclus van wedergeboorten.