Tantra beter begrijpen

Standaard

Yamantaka

Het blijft moeilijk om tantra uit te leggen aan buitenstaanders.Zelf heb ik geen enkele illusie dat ik het echt zou kunnen. Maar groot is de verwarring : “tantra is sex” ,”tantra is hindoeistisch” , “tantra is boeddhistisch” .Ga zo maar door. Allemaal  niets toevoegend aan  het inzicht.       

Op deze site besteden we van tijd tot tijd aandacht aan tantra.Tantra, wat ook wel gezien kan worden als “verwevenheid” is een wezenlijk onderdeel op het Pad naar Verlichting.Met name nog in een levende ,van guru op leerling overgebrachte overleveringslijn , in het Vajrayana of diamanten voertuig van het boeddhisme.Het tantrische voertuig (sk tantrayana) kan alleen van guru op leerling overgebracht worden en zo een levende traditie blijven.Met name in het Tibetaans boeddhisme zijn deze overleveringslijnen (lineages in het engels ) nog intact gebleven. Zij brengen ons via de Kostbare Lama’s in de Derde Draaiing van het Wiel van de Boeddha en openen een snel Pad naar Verlichting dat , mits gebaseerd op een grondig begrijpen van het Soetra Pad ( Tweede draaiing van Het Wiel) , ook geschikt is voor westerse beoefenaars.Er is veel geschreven over tantra , positief en negatief.Tantra is een gevaarlijk pad.Je kunt snel in illusies terechtkomen die je weer levens terug kunnen zetten.Het moet dan ook zeer omzichtig en met groot inlevingsvermogen overgedragen worden.De beoefenaar dient te beseffen dat de juiste motivatie altijd aanwezig moet blijven.Tantra is alleen zinvol als het als basis de bodhisattva-gelofte heeft.Het geeigende onderricht is dan ook de Lam Rim om de leerling die dingen in zijn/haar bewustszijnscontinuum te laten vastzetten die een absolute voorwaarde voor succes vormen.
In zekere zin is een bodhisattva-gelofte dan ook het begin van de latere initiatie in tantra.

Je kunt natuurlijk nu al vertrouwd raken met de tantrische voorstelling van de werkelijkheid door lessen te volgen bij gekwalificeerde leraren en soms ook al een initiatie te ondergaan.Pas wel op ! Initiaties zijn niet denkbaar zonder bepaalde geloften.je kunt niet zomaar de mandala van de Guru ingaan en denken dat je het allemaal wel even zult realiseren.Bedenk het verschil tussen het je realiseren en het realiseren zelf….Dit verschil tussen een wederkerigheid en eenwording geeft het naar mijn idee precies weer.Pad en doel zijn het zelfde.Het tantrische pad is een pad van totale verantwoording nemen voor alle lijdende wezens door zelf een Boeddha te willen worden.In de meditaties kun je je dan al die verlichte identiteit aanmeten, maar als je weer opstaat van je meditatiekussentje ben je weer een gewoon nog op weg zijnd mens.

Nog een paar opmerkingen.Spreek nooit over tantra met oningewijden.Niet uit geheimzinnigheid maar uit bescherming van de mensen die (nog) buiten dit alles staan.     

Jouw , onvermijdelijk nog onverlichte, opmerkingen kunnen een mens die vertrouwen in je stelt, net een verkeerd beeld geven op zijn/haar geestescontinuum en die mens juist afbrengen van het Pad naar Verlichting.Spreek dus alleen over tantra met je Meester en met je mede-leerlingen.Is tantra met al haar sexueel expliciete voorstelling, dus een sexuele praktijk ? Ja en nee. Ja als je kijkt naar de verlichte Meesters die een Khandro ( consort) kunnen hebben als wijsheidspartner.Nee, als je kijkt naar de onverlichte beoefenaar die al die immense indrukken op zijn geestescontinuum nog moet verwerken.De laatste jaren is er in het Westen veel geschreven en gediscussieerd over de boeddhistische tantra.Zelf heeft mij dit geruime tijd in verwarring gebracht. Ik ben er door de vriendelijke en mededogende Guru’s doorheen gekomen en ben hen immens dankbaar.Overzie de oceaan van lijden en neem verantwoording voor het opheffen van alle lijden.Siddhartha ging ons voor en bereikte de Verlichte staat van een Alwetende Boeddha. Hij wees ons de weg.

Hieronder zijn enkele belangrijke publicaties die een rol speelden in mijn huidige leven.Kijk zelf maar.Kennis blijft nodig…..

Jampa Gyatso

Passionate enlightenment. Women in Tantric Buddhism” (proefschrift), Princeton 1994. ISBN 0-691-01090-0,Miranda Shaw

Zie ook “An interview with Miranda Shaw” in “What is Enlightenment?” Spring/summer 1998, www.wie.org/j13/shaw.asp. Shaw onderzoekt aan de hand van oude Tantra-teksten de bewering van westerse Oriëntalisten en Tibetologen dat in Tantra vrouwen worden misbruikt door machtsbeluste mannen. Zonder de mogelijkheid van misbruik te ontkennen, toont Shaw aan dat in de Indiase ‘Middeleeuwen’ vrouwen een vooraanstaande plaats innamen in de Boeddhistische Tantrabeweging en dat er zelfs verschillende vrouwelijke Tantrische meesters waren, waarvan de opvolgingslijn soms tot in het huidige Tibetaanse boeddhisme doorloopt. In haar boek legt zij de geheime betekenis van de Sahajajoginicinta Tantra uit zoals zij die bij haar initiatie heeft ontvangen. Dit boek is helaas nooit in het Nederlands vertaald, wel in het Duits. De Duitse vertaling vertoont echter belangrijke leemtes, beschreven in de Duitse vertaling van het boek van June Campbell Traveller in Space, June Campbell
June Campbell was jarenlang de vertaalster van een zeer hooggeplaatste Tibetaanse Lama. Lang nadat zij zich met moeite van hem losgemaakt had, onthulde zij in 1996 in een interview haar geheime seksuele relatie met deze Lama. De reacties in het wereldje van het Tibetaanse Boeddhisme waren (en zijn) grotendeels ontkennend en verontwaardigd. Ook haar werk ‘Traveller in space’ over de minderwaardige rol van vrouwen in de Tibetaanse Tantra en het Tibetaanse monniken-boeddhisme, wordt over het algemeen volkomen ten onrechte afgedaan als niet serieus. Het probleem van de ongelijkwaardige verhouding tussen mannen en vrouwen in verreweg de meeste Tantra-stromingen zoals die nu bekend zijn, is er echter niet minder om. Voor wie serieuze belangstelling heeft voor de Oosterse Tantra en wie wil uitgaan van de gelijkwaardigheid van vrouw en man, is June Campbell’s boek naast dat van Miranda Shaw verplichte kost. In het Duits vertaald als ‘Göttinnen, Dakini’s und ganz normale Frauen’.

Het vrouwelijk principe in het Tibetaans boeddhisme – de warme adem van de dakini, Judith Simmer-Brown
In bijna 400 blz. schetst Judith Simmer-Brown ondanks haar academische achtergrond een over het algemeen zeer toegankelijk beeld van de vele betekenissen van de dakini binnen het Tibetaanse Boeddhisme. Het boek is te lezen als antwoord op de feministische visie op de dakini, zoals verwoord door Miranda Shaw en June Campbell (zie boven) en anderen. Judith Simmer-Brown is hoofd van het departement religie van de Naropa Universiteit in de Verenigde Staten en acharya (senior docent) in de overdrachtslijn van Chögyam Trungpa (Kagyu-traditie). Zij kent als westerse beoefenaar, als vrouw en ex-feministe heel goed de belemmeringen die voor vrouwen worden opgeworpen uit zowel de patriarchale westerse cultuur, uit de patriarchale instellingen van het Tibetaanse Boeddhisme én … het feminisme. Waar feministen zoals Campbell en Shaw het Tibetaanse Boeddhisme binnen een feministisch keurslijf persen van man-vrouw tegenstellingen, weet Simmer Brown door te dringen tot de essentie, die geheel vrij is van sekse-onderscheid. Daarbij wijst ze op de fatale invloed die C.G.Jung heeft gehad op de westerse kijk op het Tibetaanse Boeddhisme. ‘De warme adem van de dakini’ is meer dan een antwoord op Shaw en Campbell. Het boek kan ook gelezen worden als een heldere en inspirerende beschrijving van de verschillende fasen in de Tibetaanse tantra-beoefening. De vele lama’s die zij mocht interviewen voor haar werk heeft ze geheimhouding beloofd ten aanzien van bepaalde aspecten. Toch wordt zeker niet voorbij gegaan aan de seksuele yoga en de relatie van zowel mannen als vrouwen ten aanzien van de vele symbolische en de menselijke vormen van de dakini. Daarbij krijgen ook uitdrukkelijk niet-kloosterlijke tendensen aandacht, waarin meer plaats is voor vrouwelijke beoefenaars. Ook komt de in Tibet vrijwel verloren gegane vroeg-boeddhistische traditie van de feestmaal-offerande (sk. Ganachakra) naar voren, die in het Westen weer mogelijk is omdat zowel mannelijke als vrouwelijke tantrika daaraan kunnen deelnemen.

Beeld uit “Samsara”

Boeddhisme-debat Trimondi http://www.trimondi.de/deba.ne.html
Victor en Victorina Trimondi zijn nog meer beruchte namen in kringen van Tibetaanse Boeddhisten dan die van June Campbell. Aanvankelijk aanhangers van de Dalai Lama, uitgevers van zijn boeken, organisatoren van manifestaties en zelfs persoonlijk bekend met Zijne Heiligheid, tellen zij tegenwoordig tot zijn felste critici. Op de gedeeltelijk Nederlandse website zijn te vinden een interview met June Campbell, een Engelse vertaling van hun boek ‘Der Schatten des Dalai Lama’, een samenvatting van het meest recente boek ‘Hitler, Buddha, Krishna’, recensies van beide boeken en kritische teksten over het Kalachakra Ritueel dat de Dalai Lama regelmatig opvoert en waarin de onwetende deelnemers erop worden voorbereid te reïncarneren als Shambala-krijgers voor een Heilige Oorlog tegen de Islam en voor een wereldwijde heerschappij van de Boeddha-Koning. Onzin? Helaas niet! In ‘Hitler, Buddha, Krishna’ geven zij goed gedocumenteerd weer hoe de Nazi’s tot 1945 geprobeerd hebben een Arische religie te construeren met elementen uit het Hindoeïsme en Boeddhisme, met name de Japanse Zen- en de Tibetaanse Tantra-variant. Hitler en Himmler stuurden zelfs een SS-expeditie naar Tibet, die vriendelijk in Lhasa werd ontvangen door de Lama’s. Na 1945 hebben Nazi’s en Neonazi’s verder gewerkt aan een Nazistische religie. Helaas zijn aan deze pogingen ook figuren verbonden die een tijd lang een prominente rol hebben gespeeld in de verbreiding van Tantra in het Westen: Jean Marquès-Rivière, Justus Evola en Miguel Serrano. De huidige Dalai Lama heeft herhaaldelijk Nazi’s en Neonazi’s ontvangen. Hij heeft zich slechts in milde bewoordingen gedistantieerd van de gifgas-aanslag op de metro van het ‘Joodse’ Tokyo door een van zijn Japanse aanhangers. De Trimondi’s gaan de mist in waar ze op grond van een vergelijkend onderzoek beweren dat er een inhoudelijke overeenkomst bestaat tussen Nazisme en het Tibetaanse Boeddhisme. De bronnen die zij aanhalen om het Tibetaans Boeddhisme in kaart te brengen zijn grotendeels vertalingen en interpretaties vanuit de Duitse Romantiek en wat er op volgde of zelfs van regelrechte fascisten. Dit soort van bewijsvoering is wat te gemakkelijk. Het Tibetaanse Boeddhisme dient van binnenuit begrepen te worden. Voor wie Tantra wil beoefenen op een wijze dat alle mensen als gelijkwaardig worden beschouwd, ongeacht hun geslacht, ras, kaste of klasse, nationaliteit en religie is het desondanks nuttig om via het Boeddhisme-debat van de Trimondi’s een helder beeld te krijgen van de fascistische invloeden op Tantra, zoals deze in het Westen bekend is geworden.

Shamanism and Tantra in the Himalayas ,Christian Ratsch

Deze oorspronkelijk in het Duits verschenen studie van het Sjamanisme in Nepal, is geschreven met medewerking van vijf sjamanen. Het boek onthult als eerste de geheime sjamanistische wortels van de Tibetaanse zijdeschilderingen (Thangka’s). Daarnaast vindt de lezer beschrijvingen en foto’s van rituelen, recepten van bewustzijnsverruimende middelen en geneesmiddelen.

Tibetaanse perziken, Visser, C.

Uniek niet-geromantiseerd verslag van reizen door Tibet, India en China. Zoals gebruikelijk beschrijft Carolijn Visser haar ontmoetingen met Tibetanen in Tibet, Tibetaanse vluchtelingen in India, teruggekeerde vluchtelingen, Tibetanen in China en Westerse en Chinese Tibet-fans vanuit een puur menselijke belangstelling, zonder blad voor de mond en ongeacht welke ideologische voorstelling dan ook.

Samsara (DVD)

Samsara

filmclip

Prachtig in Ladakh gefilmd verhaal over een jonge Lama die twijfelt aan de monnikenweg en na zijn ontmoeting met een jonge vrouw het klooster verlaat. Zijn vrouw verbeeldt de sjamanistisch/tantrische cultuur zoals deze onder de boerenbevolking hoog in de Himalaya’s nog als levende traditie bestaat. Wanneer hij overduidelijk problemen heeft met de beleving van zijn seksualiteit, wil hij terugkeren naar het klooster en zijn gezin in de steek laten. Zijn vrouw geeft hem een treffende illustratie van de onmisbaarheid van de vrouw voor het bereiken van Verlichting. Het woord Tantra valt overigens geen enkele keer in deze film.

Beeld uit “Samsara”

Seven Years In Tibet (DVD)

Seven years in Tibet

Verfilming van het boek van Heinrich Harrer (gespeeld door Brat Pitt). Harrer werd tijdens een Duitse bergbeklimexpeditie naar de top van de Nanga Parbat bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door de Engelsen geïnterneerd in India. Harrer slaagde erin te ontsnappen en Lhasa te bereiken. Aldaar werd hij leraar en levenslange vriend van de huidige Dalai Lama. Bij het bekend worden van de plannen voor de verfilming van zijn boek, werd onthuld dat Harrer een officiersrang in de SS bekleedde. Door de regisseur is dit gegeven handig in de film verwerkt. Na aanvankelijke ontkenning heeft Harrer zijn stilzwijgen over zijn SS-verleden doorbroken en beweerd dat hij met zijn aanvaarding als trainer voor de Duitse Olympische ploeg automatisch lid werd van de SS. Dit verhinderde hem niet om zijn SS-uniform voor zijn eigen bruiloft aan te trekken. Wellicht dat zijn SS-verleden hem ook nog van pas kwam bij zijn rol als militair adviseur in de strijd van de Tibetanen tegen de Chinezen. Harrer is onlangs gestorven.

Introductie in tantra- een visie in heelheid, Lama Thupten Yeshe

Dit boek geeft in zo’n 170 blz. een uiterst leesbare inleiding in de Tibetaanse Tantra, zoals die door de mondelinge overlevering van meester op leerling bewaard is gebleven. Het is samengesteld uit het onderricht dat Lama Yeshe tussen 1975 en 1983 in het engels gaf aan zijn westerse studenten. Deze lezingen zijn steeds gericht op het begrijpen van bepaalde oefeningen. De oefeningen zelf zijn niet opgenomen. De teksten zijn gerangschikt naar de stappen die de beoefenaren van Tantra op een steeds hoger niveau kunnen brengen. De eerste drie hoofdstukken plaatsen Tantra binnen het Boeddhistische streven naar het terugvinden van de zuiverheid van de geest. De overgrote meerderheid van de Mahayana-Boeddhisten bewandelt het Soetra-pad. Het Tantra-pad verschilt volgens Lama Yeshe op twee punten van het Soetra-pad. Ten eerste is Tantra een snellere weg omdat het niet zoals Soetra eerst allerlei voorwaarden wil scheppen voor Verlichting in een verre toekomst. Tantra start bij het resultaat omdat de yogi of yogini zich nu al gedraagt alsof hij of zij verlicht is. Op de tweede plaats maakt Tantra gebruik van genot en verlangen, en zelfs van de energie achter negatieve emoties, in plaats van genot en emoties af te zweren, zoals het Soetra-pad (net als alle religies) doet. Lama Yeshe waarschuwt echter ook dat het Tantra-pad gevaarlijk is voor beoefenaren met een foute – egoïstische – motivatie en voor wie zonder voorbereidingen oefeningen voor gevorderden begint. We zijn gewend om genot en verlangen te laten samengaan met een egoïstisch vastklampen aan het object van verlangen. Hetzelfde geldt voor onze afkeer van pijn (zelfmedelijden) en haat ten opzichte van degenen die ons niet plezieren. Seksueel gehunker past trouwens ook in het romantische ideaal dat van Hollywood tot Bollywood ten onrechte ‘liefde’ wordt genoemd. Een dergelijke benadering is volkomen ongeschikt voor Tantra en brengt de naïeve beoefenaar nog verder af van het ervaren van de zuiverheid van de geest. De naar buiten gerichte hunkerende, graaiende en grijpende houding, komt in wezen voort uit een gebrek aan zelfrespect. In plaats daarvan probeert de Tantra-beoefenaar de God en Godin (of de Verlichte Boeddha) in zichzelf te ontdekken.

Vajrayogini

Deze Tantrische transformatie kan tot stand komen wanneer wordt gewerkt aan de drie aspecten die ook gelden voor het Soetra-pad: de drang naar bevrijding, de toewijding aan anderen en een juist begrip van de leegte. Aan elk aspect is een hoofdstuk gewijd. Wanneer deze drie aspecten bij benadering zijn ontwikkeld, kan het Tantrische pad worden ingeslagen door het beoefenen van Goeroe-Yoga. Lama Yeshe legt zorgvuldig de ware betekenis uit van de subtiele verhouding tussen goeroe en leerling en van de initiatie. Hoe vaak is dit aspect van Tantra niet misbruikt door zowel Westerse als Oosterse valse goeroes! De laatste drie hoofdstukken gaan in op de Yoga Tantra op het hoogste niveau. De ervaringen die hierbij optreden, komen volgens de Tibetaans boeddhistische opvatting overeen met de ervaringen tijdens het proces van sterven en reïncarneren. Lama Yeshe bespreekt de verschillende bewustzijnstoestanden die hierbij optreden en de manier waarop de yogi of yogini hiermee omgaat. In dit stadium komen ook de daka’s en dakini’s ter sprake die een hoge mate van (seksuele) zelfbeheersing hebben en die daardoor in staat zijn om in seksuele vereniging de gelukzalige wijsheid van een volledig bevoegde beoefenaar van Tantra te doen toenemen. Lama Yeshe legt de verschillen uit tussen de Tantrische seksuele vereniging en gewoon seksueel contact. Tijdens gewone seks gaat de man het lichaam van de vrouw binnen. Bij een echte Tantrische vereniging dringt daarentegen de energie van de vrouw de man binnen. De Tantrabeoefenaren ondergaan vervolgens bij volledig bewustzijn ervaringen die lijken op het stervensproces. Het boek wordt besloten met een beschrijving van het sterven van Lama Yeshe en zijn reïncarnatie in het zoontje van een Spaans echtpaar met wie Lama Yeshe “een bijzondere band” had. Je hoeft gelukkig niet in reïncarnatie te geloven om dit boekje te gebruiken op je eigen pad naar Tantra. Met name de eerste negen hoofdstukken zijn bijzonder nuttig bij de meditatieve aspecten van de Tantrabeoefening. Voor de eigenlijke oefeningen, zou je gebruik kunnen maken van het boek “Leren mediteren” of voor gevorderden “De groene Tara”.

 Beeld uit “Samsara”

De groene tara Lama, Thubten Yeshe
Teksten van de in 1984 overleden Tibetaanse monnik Thubten Yeshe over de Groene Tara, die zo’n belangrijke rol speelt in het Tantrische Boeddhisme. Bevat veel oefeningen in de vorm van visualisaties, mantra’s, yoga.

Leren mediteren, K. MacDonald

“Leren mediteren – Een praktische gids” is een voor Westerlingen zeer toegankelijk boekje voor wie zelf wil gaan mediteren. Het is geschreven vanuit de Tibetaans Boeddhistische Mahayana-traditie. Na enkele inleidende hoofdstukjes, gaat MacDonald in op praktische zaken, zoals het inrichten van een meditatieplekje, het aannemen van de juiste houding en enkele veel voorkomende problemen die tijdens het mediteren kunnen ontstaan. De rest van het boek behandelt in telkens enkele pagina’s verschillende meditaties. Naast ademhalingsmeditaties, komen aan de orde een meditatie op de helderheid van de geest en een meditatie op de continuïteit van de geest. Deze concentratiemeditaties worden over het algemeen als moeilijk ervaren, omdat het doel – loslaten van gedachten – moeilijk te bereiken is. De meeste beginners zullen gemakkelijker analytische meditaties kunnen beoefenen, waarin je telkens een bepaald probleem gaat oplossen en je probeert een realistische kijk te krijgen op je innerlijke wereld en je omgeving. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: geboorte, dood, vergankelijkheid, lijden, gelijkmoedigheid, liefde, negatieve energie en (heel belangrijk voor Tantra) de leegte.

Een zestal visualisatiemeditaties combineren eenpuntige concentratie en analytische meditatie. Het boekje sluit af met en achttal toewijdingsoefeningen en een uitstekende lijst met aanbevolen literatuur voor wie zich verder in meditatie willen verdiepen.

Geest en cognitie – bewustzijn in het Tibetaans boeddhisme, Geshe Sonam Gyaltsen

De in dit boek (300 blz.) gepresenteerde visie op geest en cognitie is van belang voor wie door contemplatieve meditaties inzicht wil krijgen in de wijze waarop wij ons een beeld van de werkelijkheid vormen en de rol die emoties daarin spelen. De tekst heeft de vorm van een zeer uitgebreid commentaar bij de Tibetaanse basistekst “Blo Rig”. De basistekst is achterin het boek vertaald opgenomen. De hoofdstukken komen overeen met de vijf weekends van een cursus door Geshe Gyaltsen voor het Maitreya Instituut in 1993.

Meditation on Emptiness, Jeffrey Hopkins
Dit ruim 1000 pagina’s beslaande werk gaat diep in op de Meditatie over de Leegte. In de Boeddhistische Tantra-beoefening neemt het begrijpen van de Leegte en het beoefenen van Meditatie over de Leegte een onmisbare plaats in. Hopkins beperkt zich niet tot een abstract-filosofische verhandeling over het begrip Leegte, maar hij wil ook bijdragen tot het praktisch bereiken van de Leegte in meditatie. Voor wie belang stelt in de oorsprong van dit werk: Hopkins gaat uit van de Pransangika-Madhyamika school van het Tibetaanse Boeddhisme. Deze school gaat terug op de Indiase wijze Nagarjuna, op Chandrakirti, Tsong-kha-pa (1357-1419) en Jam-yang-shay-ba (1648-1721). De laatste liet het werk na met de titel ‘Grote verhandeling over de Grondslagen’. Deze verhandeling van de Ge-luk-ba orde diende als tekstboek over meditatie over de leegte op het Gomang College van het Dre-bung klooster in Lhasa, Tibet. In tegenstelling tot modern-westerse opvattingen van meditatie over de leegte, gaat de Pransangika-school uit een redenerende benadering van de leegte. Leegte kan je kortweg omschrijven als gebrek aan substantie. In het alledaagse bewustzijn lijken objecten concreet of massief aanwezig te zijn. De Yogi realiseert zich dat een object als natuurlijk bestaand om hem overkomt. Hij volgt dan allerlei redeneringen die hem leren dat het object helemaal niet echt kan bestaan op deze wijze. Hij breidt dit begrip van de Leegte van objecten uit tot het zich realiseren van de Leegte van alle verschijnselen op allerlei mogelijke niveaus. Daarbij reinigt hij zijn geest van de neiging om een vals beeld te vormen van de verschijnselen als uit zichzelf bestaand (of op zichzelf bestaand). Uiteindelijk ruimt hij al de obstakels voor het kennen van alles op. Hopkins stelt tegenover de meeste westerse interpretaties dat de Pransangika-benadering van de Leegte niet nihilistisch is, dat zij niet anti-rationeel is of zelfs anti-denken, dat zij wijsheid niet beschouwt als leegte, dat zij niet verkondigt dat de beste meditatie het niet-denken zou zijn, of dat zij niet van mening is dat woorden de oorzaak van alle lijden zouden zijn, dat zij niet vindt dat redeneren alleen zou dienen om andere gedachtensystemen te verwerpen, enzovoort, enzovoort. Hopkins’ boek zal dus niet in de smaak vallen bij aanhangers van New Age en neo-Tantra. Een citaat tot slot: “Je moet het aangeboren niet-analytische begrip dat een verkeerde opvatting heeft van de persoon en van andere objecten met wortel en tak uitroeien. Het is niet voldoende om je geest ervan te weerhouden een eigen bestaanswijze toe te kennen aan personen en aan verschijnselen, of om simpelweg het afdwalen van de geest naar objecten te stoppen, want dat alles heeft niets te maken met het realiseren van Leegte. Als dat wel zo was, dan zouden absurd genoeg diepe slaap en flauwvallen het realiseren van Leegte betekenen” (Hopkins blz. 30).  

 

PS : Toen ik het Trimondi – debat volgde was ik een tijd lang in de war en zelfs ontgoocheld in het Tibetaanse boeddhisme. Het mededogen en de liefde van mijn Guru lieten mij inzien dat de Trimondi’s de tantra teveel politiek en uit dubieuze- of gedateerde bronnen behandelden en de diepere waarheid ervan niet zagen.Ik adviseer mensen nooit aan tantra te beginnen zonder een gekwalificeerde meester uit een betrouwbare overleveringslijn.Mijn ervaring met tantra verkeert overigens in het beginnersstadium. Overigens is in de boeddhistische traditie de beoefening van de tantra gebonden aan de toestemming van de guru.Veel westerlingen, die het vaak zonder de intieme band met een Guru moeten doen, raken zo in geestelijke verwarring.

Jampa Gyatso

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s