Dagelijks archief: 6 november 2011

Dilgo Khyentse Rinpoche

Standaard

Prachtige Dharma door Dilgo Khyentse Rinpoche

Dilgo Khyentse Rinpoche (1910-1991)

Volgens de gangbare opvattingen zijn het bedwingen van je vijanden,  het beschermen van je familie en rijk en welvarend worden de kenmerken die bij een bevredigend en welbestand leven horen. Maar als boeddhisten zouden we moeten proberen onze eigen agressie te bedwingen in plaats van onze vijanden, eerder zorg te dragen voor ons eigen geduld in plaats van voor onze familie, en meer te investeren in liefde en vriendelijkheid dan in materiële voorspoed.
Er wordt gezegd dat er geen groter kwaad is dan haat en geen grotere  deugd dan geduld. Terwijl een enkel moment van woede talloze eeuwen van verdiensten vernietigt en tot louter lijden in de werelden van de hel leidt, zal geduld ten opzichte van hen die je kwaad doen, en de  oprechte wens hen geluk te brengen, je snel naar het pad voeren dat alle boeddha’s hebben genomen.
Er bestaat geen betere manier om met vijanden om te gaan dan diepe liefde voor hen te voelen, in het besef dat ze in vroegere levens je liefhebbende ouders zijn geweest. Er bestaat geen betere manier om je familie te koesteren en voor anderen te zorgen dan de dharma te beoefenen en de verdiensten die je daardoor verkrijgt op te dragen aan alle wezens. Er bestaat geen betere of overvloediger oogst dan wanneer je zaait in de teelaarde van je vertrouwen en enthousiaste volharding, zodat het rijpt in de rijkdom van verdiensten en wijsheid.
‘Het kwaad wordt alleen bedwongen door mededogen’, luidt het gezegde.Reciteer dus bij de confrontatie met alle moeilijkheden van deze wereld de mani [om mani padme hum], terwijl je bidt dat alle menselijke en niet menselijke wezens, die overweldigd door haat alleen maar kwaad willen doen, willen doden en vernietigen, door mededogen geraakt mogen worden en de verheven gedachte van verlichting mogen wekken.

(‘Het Hartjuweel van de Verlichte Meesters’, Asoka,Nieuwerkerk a/d Ijssel, 1999; pp. 118f)

       Beeld van Dilgo Khyentse Rinpoche , Sechen Klooster Bodhgaya India                                                          foto  Jampa

Er is maar één manier om bevrijding te bereiken en de alwetendheid van verlichting te verkrijgen: een authentieke spirituele  meester volgen. Hij is de gids die je zal helpen de oceaan van samsara  over te steken.
De zon en de maan worden rechtstreeks in stilstaand en helder water  weerspiegeld. Evenzo is de inspiratie van de boeddha’s voor degenen  die volledig op hen vertrouwen altijd aanwezig. De stralen van de zon schijnen overal in gelijke mate, maar alleen gebundeld door een vergrootglas kunnen ze droog gras in vlam zetten. Wanneer de alles doordringende stralen van het mededogen van de boeddha’s door het vergrootglas van je vertrouwen en toewijding worden gebundeld, zal het heilige vuur van inspiratie in je wezen oplaaien.

(geciteerd in ‘Het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven’, Sogyal Rinpoche, Servire, Utrecht 1994; p 131)

SPIRIT OF TIBET
https://youtu.be/vlupv8YoG8Aen film van de Franse monnik, internationaal bekende fotograaf, en schrijver van het boek ‘De monnik en de filosoof’, Matthieu Ricard. Deze film gaat over zijn Tibetaanse leraar, Z.H. Kyabjé Dilgo Khyentse Rinpoche, de Dzogchen-leraar van de Dalai Lama en leraar van zeer velen van de huidige generatie van Tibetaanse leraren; letterlijk en figuurlijk een reus van een man. Ricard fungeerde altijd als zijn secretaris, en is nu de vaste vertaler van Z.H. de Dalai Lama. Dilgo Khyentse Rinpoche kwam enige malen naar het westen en kreeg daar veel leerlingen. Door hen die hem meegemaakt hebben, wordt hij als een volledig gerealiseerd persoon erkend.
De film bevat zeldzame, authentieke opnamen uit de vijftiger en zestiger jaren van boeddhistische dansen en rituelen.