Twaalfschakelige keten

Standaard

TWEE MANIEREN WAAROP WE ONS DE TWAALFSCHAKELIGE
KETEN KUNNEN VOORSTELLEN

GEBONDENHEID IS                                                    BEVRIJDING IS

 

voorbijgaan aan de realiteit van             1                    de realiteit van dit moment zien.

het moment.Het betekent niet       onwetenheid         Direct waarnemen dat dit

waarnemen dat dit moment                                          moment noch ontstaat noch

noch ontstaat noch voortduurt                                      voortduurt noch verdwijnt.

noch verdwijnt.

instabiliteit van de geest,veroor-            2                    zien dat alles wat de geest zich

zaakt door onwetendheid die            intenties            voorstelt geen substantie heeft.

ervoor zorgt dat de geest zich in                                  In deze toestand beweegt de

deze of gene richting beweegt.                                    geest zich nergens naartoe en

Alle handelingen die vanuit deze                                 nergens vandaan.Alle handelingen

geestesgesteldheid tot stand                                       die vanuit deze toestand plaats-

komen,zijn het product van de wil.                               vinden, zijn ongewild.

onderscheid maken tussen afzon-        3                     zien dat alles wat de geest waar-

derlijke objecten van de geest en    bewustzijn          neemt momentgebonden is en

ervan uitgaan dat deze van                                          geconditioneerd.

moment tot moment hetzelfde

blijven.

het bestaan veronderstellen van           4                    zien dat lichaam en geest geen

een afzonderlijke, duurzame, aan   lichaam en          duurzaam karakter hebben,dat er

zichzelf gelijkblijvende geest en          geest               geen subject bestaat omdat er

lichaam,die dragers zijn van het                                  geen op zichzelf staande en duur-

bewustzijn .Het subject wordt als                                 zame dingen zijn die kunnen worden

op zichzelf staand onderscheiden                                waargenomen.

en hetzelfde geldt voor de objecten

die het meent waar te nemen.

veronderstellen dat er buiten het          5                     zien dat alle gewaarwordingen

lichaam en de geest een objectie-     de zes               zich uitsluitend in de geest

ve wereld bestaat die via de zin-     zintuigen            afspelen, dat alle objecten van de

tuigen wordt waargenomen.                                        geest zich niet buiten de geest

bevinden, maar altijd een aspect

van de geest zelf zijn.

veronderstellen dat het subject              6                    je realiseren dat er geen verband

via gewaarwordingen in contact        contact              en ook geen onderscheid bestaat

treedt met een objectieve wereld                                 tussen de zintuigen en een wereld

“buiten zichzelf”.                                                           die zich buiten de geest zou bevinden.

emotioneel op objecten van de              7                    niet door emoties worden mee-

geest reageren en dingen als los-     gevoel               gesleurd.Omdat er niets als losstaand

staand van jezelf beschouwen.                                    van de geest wordt waargenomen,

is het gevoel in evenwicht.

begeerte en verlangens ervaren            8                    nergens naar verlangen.Omdat

omdat de geest ervan uitgaat dat     begeerte            er niets wordt waargenomen dat

de dingen die het zich voorstelt                                   lostaat in de buitenwereld, is er

los van het ik , van het subject                                    ook niet het gevoel dat er iets

staan.                                                                           ontbreekt.

je vastklampen aan alles wat                 9                   zien dat alle ervaringen een stromend

“buiten jezelf” lijkt te staan.Het         hebzucht           karakter hebben en dat er daarom

betekent hopeloos verlangen                                      niets is om aan vast te klampen,

dat het moment voor eeuwig                                       te bezitten of bang voor te zijn.

blijft bestaan of zo snel

mogelijk verdwijnt.

ervan uitgaan (geloven) dat het            10                  alles zien als één grote stroom.

zelf en het andere werkelijk                leven

bestaan en zullen voortbstaan.

ervan uitgaan (geloven) dat alle           11                  zien dat er niets geboren wordt.

wezens ooit geboren zijn.               geboorte

ervan uitgaan (geloven) dat alle           12                  zien dat er niets is dat sterft.

wezens zullen sterven.                      dood

                                                              en

                                                          dukkha

 

 

uit : Steve Hagen Boeddhisme in alle eenvoud , ontwaak en ontdek wat nooit verandert  Bloemendaal 1997

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s